ဦးဝင္းတင္ႎႀင့္ ဦးတင္ဦးတိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁမႀာ သက္ေသထၾက္မည္

ေဒၞအာင္ဆန္းစုဳကည္ အခု ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အမႁမႀာ သူႛဘက္ကေန သက္ေသလိုက္ေပးဖိုႛ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵေနေသးတဲ့ NLD ဒုဥကၠႉ ဦးတင္ဦး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ဦးဝင္းတင္၊ ေရႀႚေန ဦးဳကည္ဝင္းနဲႛ ေနာက္ေရႀႚေနတဦးဴဖစ္တဲ့ ေဒၞခင္မိုးမိုးတိုႛကို ေဒၞစုရဲ့ ေရႀႚေနအဖၾဲႚက တင္ဴပထားပၝတယ္။
2009-05-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရ၏ ဴမန္မာ့႟ုပ္ဴမင္သံဳကားမႀ ထုတ္လၿင့္ဴပသေသာ သတင္းအစီအစဥ္တၾင္ အင္းစိန္ေထာင္ပရဝဏ္ရႀိ အထူးတရား႟ံုးသိုႛ ၂၀၀၉ ေမလ ၂၀ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေရာက္ရႀိလာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စစ္အစိုးရ၏ ဴမန္မာ့႟ုပ္ဴမင္သံဳကားမႀ ထုတ္လၿင့္ဴပသေသာ သတင္းအစီအစဥ္တၾင္ အင္းစိန္ေထာင္ပရဝဏ္ရႀိ အထူးတရား႟ံုးသိုႛ ၂၀၀၉ ေမလ ၂၀ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေရာက္ရႀိလာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အခု သက္ေသတင္ထားတဲ့ ေရႀႚေနဦးဳကည္ဝင္းက လက္ရႀိအမႁမႀာ လိုက္ပၝ ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ေရႀႚေန ဦးဳကည္ဝင္းမဟုတ္ပဲ အဴခားတဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။

သက္ေသလိုက္ခၾင့္ရ၊ မရဆိုတာနဲႛပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဆရာဦးဝင္းတင္က အခုလို ဆိုပၝတယ္။

ဦးဝင္းတင္။   ။ “ဴဖစ္လာႎိုင္တဲ့ အေနအထားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဳကည့္လုိႛရႀိရင္ ဦးတင္ဦးကေတာ့ သူတိုႛ ထုတ္ေပးခဵင္မႀ ေပးမယ္ဗဵ။ လာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေထာင္ထဲတုန္းက အေတၾႚအဳကံႂအရလည္း ဦးတင္ဦးတိုႛ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛကို က႗န္ေတာ္က က႗န္ေတာ္တိုႛအမႁေတၾမႀာ ပၝဝင္ သက္ေသခံဖိုႛတိုႛ၊ ဘာတိုႛ ဆိုတာေတၾ က႗န္ေတာ္တိုႛ တင္ဴပဖူးတယ္ဗဵ။ အဲဒၝေတၾကို ဘယ္ေတာ့ဴဖစ္ဴဖစ္ ပယ္ခဵတာခဵည္းပဲ။ ပယ္ခဵတဲ့အေဳကာင္းကေတာ့ လံုဴခံႂေရးအေဳကာင္းေပၝ့ဗဵာ။ သိုႛမဟုတ္လည္း အကဵဥ္းကဵေနတဲ့လူေတၾ အေနနဲႛ၊ ဆိုေတာ့ က႗န္ေတာ္ထင္တယ္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ မနက္ဴဖန္လည္း မေတၾႚရေသးပၝဘူး။ က႗န္ေတာ္တိုႛ အစစ္မခံရေသးဘူး။ ဴဖစ္ႎိုင္ရင္ ဳကာသပေတးေနႛမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ အစစ္ခံရမဲ့ အေနအထားရႀိတယ္။ ဒီဟာက က႗န္ေတာ္တိုႛက စာရင္းတင္လိုက္တယ္၊  စာရင္းတင္တာကို ႟ံုးကေန႓ပီးေတာ့ ဴငင္းခၾင့္မရႀိဘူးလိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဳကားတယ္၊ ဴငင္းခၾင့္မရႀိဘူး။”

သက္ေသကိစၤ အပၝအဝင္ အဴခား ႟ႁဴမင္သံုးသပ္ခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဆရာဦးဝင္းတင္နဲႛ RFA မႀ ကိုေနရိန္ေကဵာ္က အကဵယ္တဝင့္ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔