သဘာဝေဘး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကမ႓ာ႔ဘဏ္ က ေဒၚလာသန္း ၂ဝဝ ေခ်း

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေရႀကီးေရလွ်ံခဲ့ ၿပီး၊ ေျမၿပိဳမႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတုိင္း စတဲ႔ ေဒသေတြမွာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေတြေဆာက္ရြက္္ဖို႔အတြက္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ထုတ္ေခ်းမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ က ေျပာပါတယ္။

ဟားခါးၿမိဳ႕ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနတဲ့အိမ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေရႀကီးေရလွ်ံခဲ့ၿပီး၊ ေျမၿပိဳမႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတုိင္း စတဲ႔ ေဒသေတြ မွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြေဆာက္ရြက္ဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ထုတ္ေခ်းမယ္လို႔ ကမ႓ာ႔ဘဏ္က ေျပာပါတယ္။

ကမ႓ာ႔ဘဏ္ရဲ႕ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကို အေရးေပၚအေျခအေနေရာက္ခဲ႔တဲ႔ ေဒသေတြမွာ ပ်က္စီးခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ခံႏိုင္တဲ႔ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ သံုးစြဲမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းေတြကို စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ က ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ဆိုးဆိုးရြားရြားခံစားခဲ့ရတဲ့ ဓရာ၀တီတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ေတြမွာ အဓိက ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကမ႓ာ႔ဘဏ္ရဲ႕ အခုေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ဟာ အတိုးမဲ့ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။