ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္မွာေျမေနရာ အစားေပးမည္

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿပီးခဲ႔တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ဧရာဝတီျမစ္ကမ္း ပါးၿပိဳလို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရတဲ့ ဂံုညွင္း တန္းေက်းရြာနဲ႔ အထြဋ္ေက်း ရြာေတြက အိမ္ေျခ ၁၇၀ ကို ေနရာျပန္ေပးဖုိ႔အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ က ေျမေနရာရွာေဖြေနပါတယ္။

ၿပိဳက်ေနတဲ့ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ခုကို ေတြ႔ရစဥ္

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳလို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရတဲ့ ဂံုညွင္းတန္းေက်းရြာနဲ႔ အထြဋ္ေက်းရြာေတြ က အိမ္ေျခ ၁၇၀ ကို ေနရာျပန္ေပး ဖုိ႔အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုး ရအဖြဲ႔က ေျမေနရာရွာေဖြေနပါတယ္။

ေျမေနရာေတြကို နီးစပ္ရာေက်းရြာေတြမွာ ရွာေဖြေနတာျဖစ္ၿပီး တကယ္လုိ႔ ရွာေတြ႔တယ္ဆိုရင္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပၿပီးေျမေနရာဝယ္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြကေန ထုတ္ေပး မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေက်ာ္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

"အေရွ႕ဘက္ကမ္းမွာရွိတဲ့ အထြဋ္ရြာနဲ႔ ဂံုညွင္းတန္းရြာက  ေရႊ႕ရေျပာင္းရတဲ႔ သူေတြအတြက္ ေျမေနရာ ရွိတယ္ဆုိရင္ရွာခုိင္းတယ္။  ရွာၿပီးေတာ့ အဲဒီေျမေပါက္ေစ်းဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ေပါက္ေစ်းအတုိင္းကို  တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ဘယ္ႏွစ္ဧကလိုလဲ ၅ ဧကလိုလား၊ ၃ ဧကလိုလား၊  ၄ဧကလိုလားအဲ႔ဒါ ထုတ္ေပးမယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က  ထုတ္ေပးၿပီးၿပီဆိုရင္ အဲဒီရထားတဲ့ေျမေနရာကို ေပးေခ် ၿပီး ဝယ္မယ္။ ဝယ္ၿပီးရင္  ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစီအဖြဲ႔က အကြက္ရိုက္ ၿပီး  ေတာင္သူေတြကို မဲႏိႈက္ေရြးခိုင္းမွာ။"

ေျမေနရာရၿပီဆိုရင္ အိမ္ေထာင္တစ္စုအတြက္ ေပ ၄၀ ၊ ၆၀ ရွိတဲ႔ ေျမကြက္ေတြကို အကြက္ရိုက္ ေပးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဂံုညွင္းတန္းေက်းရြာမွာဆိုရင္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကလည္း ကမ္းပါးၿပိဳတဲ႔ေနရာနဲ႔ သိပ္မေဝးေတာ့ တာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ေက်ာင္းအသစ္ေဆာက္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ မုိးတြင္းမွာ  ဂံုညွင္းတန္းေက်းရြာက အိမ္ေျခ ၁၂၆ လံုးနဲ႔ အထြဋ္ေက်းရြာက အိမ္ေျခ ၄၃ လံုးဟာ ျမစ္ ကမ္းပါးၿပိဳတာေၾကာင့္ ေနအိမ္ေတြ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရၿပီး နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိဳးေတြအိမ္မွာ ေနေနရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။