ကမၻာကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ ပ်ားသတၱဝါေတြ

စိုက္ပ်ိဳးေျမတိုးခ်ဲ႕တာေတြ ပိုးသတ္ေဆး သံုးတာေတြနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲတာေတြေၾကာင့္ ပ်ားနဲ႔ တျခား ဝတ္မႈန္ကူးေပးတဲ့ အင္းဆက္ေတြ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနပါတယ္။

သတင္းမ်ား

Burmese Journey - OHI

.

ဆိုက္တခုလံုးသို႔