အသိမ္းခံကြ်ႏု္ပ္တို႔လယ္ေျမအတြက္ နတၳိ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈေတြေၾကာင့္ လယ္သမားေတြရဲ႕ဘဝ ထိခိုက္ရတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ Nothing for Our Land “အသိမ္းခံ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လယ္ေျမအတြက္ နတၳိ” ဆိုတဲ့အမည္နဲ႔ စာမ်က္ႏွာ ၃၃ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို HRW လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔က ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

Burmese Journey - OHI

.

ဆိုက္တခုလံုးသို႔