ေရျပႆနာ

ေတာင္အာဖရိကနိုင္ငံက စည္ပင္ခမ္းနားတဲ့ ကိတ္ေတာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ေကာင္းေကာင္း မခ်မွတ္ခဲ့တဲ့့ အတြက္ ေရလံုးလံုးျပတ္သြားေတာ့မယ့္ အေျခအေနဆိုက္ေရာက္သြားပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
.
ဆိုက္တခုလံုးသို႔