ေငြေၾကးအရွဳပ္အရွင္းကိစၥေတြနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြေရးေၾကေရးကိစၥ အရွဳပ္အရွင္းေတြေၾကာင့္ ေၾကးစားလူမိုက္ဆိုသူေတြကို ငွားရမ္းၿပီး လူသတ္တာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္တာ၊ ရိုက္ႏွက္တာနဲ႔ ျပန္ေပးဆြဲတာေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနပါတယ္၊

Burmese Journey - OHI

.

ဆိုက္တခုလံုးသို႔