ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု အထူးအစီအစဥ္ အမွတ္ (၁၆)

ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု အထူးအစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းနဲ႔ လက္ရွိ NLD နာယက သူရ ဦးတင္ဦးရဲ႕ အေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ ဒီကေန႔ နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒၚခင္ခင္အိက တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု အထူးအစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းနဲ႔ လက္ရွိ NLD နာယက သူရ ဦးတင္ဦးရဲ႕ အေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ ဒီကေန႔ နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒၚခင္ခင္အိက တင္ျပထားပါတယ္။