ႏွစ္ ၃ဝ ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု

ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကေနစၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြလိုလားေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔ တည္ေဆာက္မယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဟာ အႏွစ္သံုးဆယ္ျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေမြးကင္းစအရြယ္မွာပဲရွိေသး တယ္လို႔ အေရးေတာ္ပံုမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကေနစၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြလိုလားေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔ တည္ေဆာက္မယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဟာ အႏွစ္သံုးဆယ္ျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေမြးကင္းစအရြယ္မွာပဲရွိေသး တယ္လို႔ အေရးေတာ္ပံုမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အျပည့္အစုံကုိ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္တင္ျပထားပါတယ္။