ရဲဘော်သုံးကဵိပ်ဝင် ဗိုလ်မြြးခဵြပ်ဟောင်း ကေဵာ်ဇော၏ အတဉပြဍ္ဎတ္ဇ္ဇိိ

ရဲဘော်သုံးကဵိပ်ဝင် ဗိုလ်မြြးခဵြပ်ဟောင်း ကေဵာ်ဇောကိုယ်တိုင် ရေးသားခဲ့သားခဲ့တဲ့ အတဉပြဍ္ဎတ္ဇိကို အာအက်ဖ်အေ ူမန်မာဌာနက အပတ်စဉ် စနေနေႚညတိုင်း အခန်းဆက် အစီအစဉ်အူဖစ် ထုတ်လြင့်နေပၝတယ်။ ဗိုလ်မြြးခဵြပ်ဟောင်း ကေဵာ်ဇောရဲႚ ကဵန်းမာရေး အေူခအနေေုကာင့် သူႚရဲႚသမီးူဖစ်သူ ဒေၝက်တာ လြကေဵာ်ဇောက ဖတ်ုကား တင်ဆက်ထားပၝတယ်။
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ
ူမန်မာ့ လြတ်လပ်ရေးသမိုင်း၏ ရဲဘော်သုံးကဵိပ်ဝင် ဗိုလ်မြြးခဵြပ်ဟောင်း ကေဵာ်ဇော၏ မြတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: RFA)
ူမန်မာ့ လြတ်လပ်ရေးသမိုင်း၏ ရဲဘော်သုံးကဵိပ်ဝင် ဗိုလ်မြြးခဵြပ်ဟောင်း ကေဵာ်ဇော၏ မြတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

အခု အပိုင်း ၁ မြာ ဗိုလ်မြြးခဵြပ်ဟောင်း ကေဵာ်ဇော ငယ်စဉ်ကေဵာင်းသားဘဝက စ္ဘပီး ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေးမြာ စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပုံကို နားဆင်ရမြာူဖစ်ပၝတယ်။

၁၉၃၈ ပထမဦးဆုံးအဋ္ဌကိမ် ရန်ကုန်တက္ကသိုက် ကေဵာင်းသား သပိတ်အေုကာင်းကိုလည်း တစေ့တစောင်း သိရြိခြင့်ရုကမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၁) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၂ မြာတော့ ရဲဘော်သုံးကဵိပ်ဝင်ူဖစ်လာမယ့် ဗိုလ်မြြးခဵြပ်ဟောင်း ကေဵာ်ဇော အပၝအဝင် မဵိြးခဵစ်ရဲဘော်မဵား ၁၉၄၁ ခိုံြစ်မြာ ဂဵပနိံိုင်ငံကို စစ်ပညာသင်ုကားဖိုႚအတြက် ရန်ကုန်္ဘမိြႚကနေ လ္တွိြႚဝြက် ထြက်ခြာုကပုံကို နားဆင်ုကရမြာ ူဖစ်တယ်။

အပိုင်း (၂) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၃ မြာတော့ ရဲဘော်သုံးကဵိပ်ဝင်တြေ ဟိုင်နန်ကဋ္ဋန်းမြာ စစ်ပညာသင်ယူုကပုံကို နားဆင်ုကရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၃) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၄ မြာတော့ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းအပေၞ ဗိုလ်ခဵြပ်နေဝင်းက ရန်္ဘငိြးထားတယ်လိုႛ ယူဆရတဲ့ အူဖစ်အပဵက်တေကြို ရဲဘော် သုံးကဵိပ် ဂဵပန်ူပည်မြာ စစ်ပညာသင်တန်းကာလအတြင်း ပေၞပေၝက်ခဲ့ပုံတေကြို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၄) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၅ မြာတော့ ရဲဘော် သုံးကဵိပ် ဘီအိုင်အေဖြဲႛ္ဘပီးနောက် ထိုင်းိံိုင်ငံမြာ လက်မောင်းသြေးဖေၝက် သင်္စာူပြုက္ဘပီး ူမန်မာူပည်တြင်း ခဵီတက်ခဲ့ပုံကို နားဆင်ရမြာူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၅) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၆ မြာတော့ ၁၉၄၂ ခုက ူဖစ်ပြားခဲ့တဲ့ ကရင်-ူမန်မာ အဓိကရုဏ်း အေုကာင်းနဲႛ အဂဿလိပ်နယ်ခဵဲႛ ဆန်ႛကဵင်ရေး လြပ်ရြားမြတေကြို နားဆင်ုကရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၆) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၇ မြာတော့ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းက ဖက်ဆစ်ဂဵပန်တော်လြန်ရေးအတြက် သခင်စိုးနဲႚ တြေႚဆုံဖိုႚ ဗိုလ်မြြးခဵြပ်ကေဵာ်ဇောကို တာဝန်ပေးခဲ့ပုံကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၇) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၈ မြာတော့ ဖက်ဆစ်တိုက်ဖဵက်ရေးအတြက် ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းနဲႚ သခင်စိုး လ္တွိြႚဝြက်ဆြေးေိံြးုကပုံကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၈) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၉ မြာတော့ ဖက်ဆစ် ဂဵပန်တေကြို ူမန်မာ့တပ်မတော်က ဘယ်လိုအငိုက်ဖမ်း္ဘပီး တော်လြန်တိုက်ခိုက် ခဲ့ပၝသလဲဆိုတာ နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၉) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၁၀ မြာတော့ ဖက်ဆစ်တော်လြန်ရေး စတင်ခဲ့ပုံကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၁၀) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၁၁ မြာတော့ ဖက်ဆစ်တော်လြန်ရေး ကာလအတြင်း ူမန်မာ့တပ်မတော်သားတေကြ ူပည်သူလူထုအတြက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အသက်ပေး္ဘပီး ကာကြယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပုံတေကြို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၁၁) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၁၂ မြာတော့ ဂဵပန်တော်လြန်ရေးအ္ဘပီး လြတ်လပ်ရေးအဋ္ဌကိကြာလ လြပ်ရြားမမြဵားနဲႛ နေသူရိန်ညီလာခံအေုကာင်းကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၁၂) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၁၃ မြာတော့ ဗမာ့တပ်မတော်ကို ူပန်လည်ဖဲြႛစည်းမနြဲႛ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းနဲႛ အစိုးရအဖြဲႛဝင်တြေ လုပ်ုကံခံရတဲ့အေုကာင်းကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၁၃) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၁၄ မြာတော့ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းရဲႛ ထူးူခားတဲ့အရည်အခဵင်းတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး သုံးသပ်ထားတာကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၁၄) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၁၅ မြာတော့ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းကဵဆုံး္ဘပီးနောက် လြတ်လပ်ရေး ရခၝစ ူပည်တြင်းစစ်ူဖစ်ပြားတဲ့ အေူခအနေတေကြို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၁၅) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၁၆ မြာတော့ ၁၉၄၉ ခိုံြစ် အင်းစိန်တိုက်ပြဲအေုကာင်း နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၁၆) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၁၇ မြာတော့ အင်းစိန်တိုက်ပြဲအတြင်းက အရေးဋ္ဌကီးတဲ့ ပဲခူးနယ်အတြင်းက တိုက်ပြဲတေအြေုကာင်း နားဆင်ရမြာူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၁၇) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၁၈ မြာတော့ လြတ်လပ်ရေးရ္ဘပီးခၝစ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ကေအဲန်ဒီအို နဲႛ ူမန်မာ့တပ်မတော်အုကား တိုက်ပြဲ ူဖစ်ပြားမြတေအြေုကာင်းကို နားဆင်ရမြာူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၁၈) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၁၉ မြာတော့ ၁၉၄၉ ခိုံြစ်ကတည်းက ကေအဲန်ဒီအိုတြေ ဖမ်းဆီးသြားတဲ့ ေူမာက်ပိုင်းတိုင်းမြြး ဗိုလ်မြြးဋ္ဌကီးမောင်မောင်တိုႛအဖြဲႛကို ကယ်တင်ပုံအေုကာင်း နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၁၉) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၂ဝ မြာတော့ အဂဿလိပ်ကိုလိုနီနယ်ခဵဲႛတေရြဲႛ နည်းပရိယာယ်တေအြေုကာင်း တင်ူပထားတာကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၂ဝ) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၂၁ မြာတော့ ူမန်မာစစ်မင်ရြင်အဖဲြႛကို ဦးဆောင်္ဘပီး မလေးရြားိံိုင်ငံကို လေ့လာရေးခရီး သြားရောက်ခဲ့တဲ့အေုကာင်း တင်ူပထားတာကို နားဆင်ရမြာူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၂၁) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၂၂ မြာတော့ ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေးလောကထဲကို တပ်မတော်တြင်းက ဆိုရြယ်လစ်တပ်မြြးမဵား ဝင်ရောက်လာတဲ့ အေုကာင်း တင်ူပထားတာကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၂၂) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း၂၃ မြာတော့ တရုတ်ူဖကြဵြးကေဵာ်မကြို တော်လြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပုံတေကြို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၂၃) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း၂၄ မြာတော့ တရုတ်ူဖကြဵြးကေဵာ်မကြို တိုက်ထုတ်ဖိုႛ ဘုရင့်နောင်စစ်ဆင်ရေးအတြက် ူပင်ဆင်ပုံတေကြို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၂၄) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း၂၅ မြာတော့ တရုတ်ူဖကြဵြးကေဵာ်မြ တိုက်ပြဲတေအြေုကာင်း ဆက်လက် နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၂၅) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း ၂၆ မြာတော့ တပ်မတော်ကနေ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပုံကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၂၆) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း (၂၇) မြာတော့ တပ်မတော်ကနေ ိံြတ်ထြက်ရ္ဘပီး ိံိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်ရောက်လာပုံကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၂၇) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း (၂၈) မြာတော့ တပ်မြြးဋ္ဌကီးမဵားကို ဗိုလ်နေဝင်းက တပ်မတော်တြင်းက ဖယ်ရြားခဲ့ပုံတေကြို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၂၈) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း (၂၉) မြာတော့ တပ်မတော်က ိံြတ်ထြက်ရ္ဘပီးနောက်ပိုင်း ူပည်တြင်း္ဘငိမ်းခဵမ်းရေး လြပ်ရြားမမြြာ ပၝဝင်ခဲ့ပုံတေကြို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၂၉) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း (၃၀) မြာတော့ ၁၉၆၂ ခိုံြစ်မြာ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီးနေဝင်း ဦးဆောင်္ဘပီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ အူဖစ်အပဵက်ကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၃၀) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း (၃၁) မြာတော့ ၁၉၆၂ ဇူလိုင် ၇ ရက် တက္ကသိုလ်ကေဵာင်းသား အရေးအခင်းကို အစိုးရက အုကမ်းဖက်္ဘဖိခြြဲခဲ့ပုံနဲႛ ူပည်တြင်း္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးဆြေးေိံြးပြဲ ပေၞပေၝက်ခဲ့ပုံတေကြို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၃၁) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း (၃၂) မြာတော့ ူပည်တြင်း္ဘငိမ်းခဵမ်းရေး ဆြေးေိံြးပြဲပဵက်္ဘပီး ဆရာဋ္ဌကီး သခင်ကိုယ်တော်မိြင်း ကြယ်လြန်သြားပုံတေကြို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၃၂) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း (၃၃) မြာတော့ ဆရာဋ္ဌကီးသခင်ကိုယ်တော်မိြင်းရဲႛ စဵာပနနဲႛပတ်သက်တဲ့အေုကာင်းတေကြို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၃၃) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း (၃၄) မြာတော့ ဆရာဋ္ဌကီးသခင်ကိုယ်တော်မိြင်းစဵာပန အ္ဘပီး မိြင်းရာူပည့်ပြဲအေုကာင်း နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၃၄) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း (၃၅) မြာတော့ ဗမာူပည်ကြန်ူမနြစ်ပၝတီနဲႛ လ္တွိြႛဝြက်ဆက်သြယ်ခဲ့ပုံကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၃၅) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း (၃၆) မြာတော့ ဗမာူပည်ကြန်ူမနြစ်ပၝတီကို ထြက်ခြာလာခဲ့တဲ့အေုကာင်း နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၃၆) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

အပိုင်း (၃၇) မြာတော့ မိသားစုနဲႛအတူ ရန်ကုန်္ဘမိြႛကနေ လ္တွိြႛဝြက်ထြက်ခြာလာပုံကို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အပိုင်း (၃၇) နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်

ဗိုလ်မြြးခဵြပ်ဟောင်းကေဵာ်ဇောရဲႛ အတဉပြဍ္ဎတ္ဇ္ဇိိ နောက်ဆုံးပိုင်းအူဖစ်နဲႛ ဗမာူပည်ကြန်ူမနြစ်ပၝတီဌာနခဵြပ်ရြိရာကို ရောက်ရြိသြားတဲ့အေုကာင်းတေကြို နားဆင်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

နောက်ဆုံးပိုင်း နားထောင်ရန်
အသံဖိုင်ယူရန်
ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့