ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ရခိုင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာငး္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အေျခအေန

ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွာ က်င္းမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ဒီေန႔ကစၿပီး တရား၀င္ မဲဆြယ္စည္းရံုးႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွာ က်င္းမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ဒီေန႔ကစၿပီး တရား၀င္ မဲဆြယ္စည္းရံုးႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး RFA သတင္းေထာက္ ကိုမင္းသိန္းေအာင္ က တင္ျပထားပါတယ္။