တရုတ္ဇနီးအျဖစ္ ေရာင္းစားခံရသူမ်ား

လူကုန္ကူးခံရၿပီးရင္ သတင္းမရေတာ့တဲ့အတြက္ေရာ တိုင္ၾကားဖို႔ ရွက္ရြံ႕တဲ့အတြက္ပါ ျမန္မာနိုင္ငံကေန တရုတ္နိုင္ငံမွာ သူတို႔သမီးအျဖစ္ ေရာင္းစားခံရသူဦးေရကို အတိအက်သိရဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ကေန

လူကုန္ကူးခံရၿပီးရင္ သတင္းမရေတာ့တဲ့အတြက္ေရာ တိုင္ၾကားဖို႔ ရွက္ရြံ႕တဲ့အတြက္ပါ ျမန္မာနိုင္ငံကေန တရုတ္နိုင္ငံမွာ သူတို႔သမီးအျဖစ္ ေရာင္းစားခံရသူဦးေရကို အတိအက်သိရဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ကေန တႏွစ္ကို ၃၅ ေယာက္ေလာက္ ေရာင္းစားခံေနရၿပီး မႏွစ္က ၅၀ ေလာက္ ေရာင္းစားခံရတယ္လို႔ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအသင္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီလို လူကုန္ကူးခံရသူေတြထဲက သားေကာင္တဦးဘဝကို ေဒၚစမ္းစမ္းတင္ က တင္ျပထားပါတယ္။