သတင္းေထာက္ေတြကုိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့အေပၚအျမင္မ်ား

အစုိးရလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒနဲ႔ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံလိုက္ရတဲ့ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ဟာ တရားမွ်တမႈ မရသလို၊ သူတို႔ဟာ မြတ္စလင္ေတြ အသတ္ခံရတဲ့သတင္းတင္ မကဘဲ ဟိႏၵဴေတြ အသတ္ခံရတဲ့သတင္းနဲ႔ အာဆာရိုဟင္ဂ်ာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္သတင္းေတြလည္း ေရးခဲ့သူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။

အစုိးရလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒနဲ႔ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံလိုက္ရတဲ့ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ဟာ တရားမွ်တမႈ မရသလို၊ သူတို႔ဟာ မြတ္စလင္ေတြ အသတ္ခံရတဲ့သတင္းတင္ မကဘဲ ဟိႏၵဴေတြ အသတ္ခံရတဲ့သတင္းနဲ႔ အာဆာရိုဟင္ဂ်ာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္သတင္းေတြလည္း ေရးခဲ့သူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးလိုက္တဲ့လုပ္ရပ္ဟာ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ေနာက္ထပ္ေခါင္းခဲစရာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္း RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္ တင္ျပထားပါတယ္။