ျမန္မာဒုကၡသည္နွင့္ လူကုန္ကူးမႈ

ထိုင္းနဲ ့ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ရွိ ၾကတဲ့ျမန္မာ ဒုကၡသည္ မ်ားနွင့္ လူကုန္ကူးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို အျဖစ္မွန္အတိုင္း သိရႀိႎိုင္ဖိုႛ RFAမွ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက ကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပၝတယ္။
2009-04-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္း ဘုရင့္ေရတပ္မႀ ဇန္နဝၝရီ ၁၈ရက္ေနႛက ထုတ္ဴပန္ေသာ ေနႛစၾဲမပၝသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံုတၾင္ ထိုင္းႎိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဆီမီလန္က႗န္းေပၞမႀာ ထိုင္းေရတပ္ အေစာင့္အဳကပ္ဴဖင့္ ထားရႀိသည့္ ဴမန္မာႎႀင့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္မႀ တရားမဝင္ ႎိုင္ငံဴခားသားမဵားကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ထိုင္း ဘုရင့္ေရတပ္မႀ ဇန္နဝၝရီ ၁၈ရက္ေနႛက ထုတ္ဴပန္ေသာ ေနႛစၾဲမပၝသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံုတၾင္ ထိုင္းႎိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဆီမီလန္က႗န္းေပၞမႀာ ထိုင္းေရတပ္ အေစာင့္အဳကပ္ဴဖင့္ ထားရႀိသည့္ ဴမန္မာႎႀင့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္မႀ တရားမဝင္ ႎိုင္ငံဴခားသားမဵားကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

လူေမွာင္ခိုကူးမႈ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔  အေျခအေနမ်ား

 

အခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ထိုင္းႎိႏိုင္ငံေရပိုင္နက္ထဲေရာက္လာတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီးဒုကၡသည္ေတြဟာ မေလးရွား ထိုင္းနယ္စပ္က ပြဲစား  လူေမႀာင္ခိုလုပ္ငန္းေတၾနဲႛ ဆက္ႎၾယ္္ေနတယ္လိုႛ ထိုင္း၊ မေလးရႀား အစိုးရေတြ အပါအဝင္ အမ်ားက လက္ခံထားပါတယ္။

ဒီလို ေမႀာင္ခိုလမ္းေတၾကေန မေလးရွာနိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ျမန္မာျပည္က ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ေတြ ေျပာျပခ်က္ေတြအရ ဒီလုပ္ငန္းေတြမွာ ထိုင္းနဲ ့ မေလးရွား အစိုးရဝန္ထမ္းေတြပါ  ပါဝင္ေနတယ္လို  ့ သိရပါတယ္။ ဒါကို မေလးရွာ အစိုးရက အၾကိမ္ၾကိမ္ ျငင္းဆို ထားပါတယ္။

ဒီအျဖစ္မွန္ေတြကို တိတိက်က် သိႎုိင္ဖို ့ ထိုင္းနဲ ့ မေလးရႀားႎုိင္ငံေတြကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေလ့လာျပီး RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက အခန္းဆက္ တင္ျပေပးမႀာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္း မေလးရႀား လူေမႀာင္ခိုကူးလုပ္ငန္းမ်ား အေဳကာင္း အပိုင္း (၁) မွာ ထိုင္းေရတပ္က ရိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီး ဒုကၡသည္ေတၾကို ပင္လယ္ထဲ ျပန္ပို ့တဲ့အေရး ေပါၚေပါက္အျပီး ေနာက္ပိုင္း လူေမႀာင္ခိုကူးမႁ လက္ရႀိအေဴခအေနအေဳကာင္း ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက စုစည္းတင္ဴပေပးမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

လူေမွာင္ခိုကူးမႈ အပိုင္း (၁)
အသံဖိုင္ယူရန္

 

RFA ကေန စံုစမ္းေမးျမန္းခ်က္ေတြအရ ျမန္မာနႎုိင္ငံဖက္ကေန မေလးရွ နႎုိင္ငံကို ဒုကၡသည္အျဖစ္လာ ေရာက္ဳကတဲ့ နည္းလမ္းေတြ အမ်ဳးမ်ဳိး ရွိတာ ေတၾႚရပါတယ္။ မေလးရွ နိုင္ငံ ကြာလံလာမ္ပူမႀာရႀိတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾရဲ့ အဆိုအရ ဴမန္မာေတၾ မေလးရႀားကို အမဵားဆံုးလာတဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာင္ဖက္စၾန္း ေကာ့ေသာင္း႓မိႂႚကေန ထိုင္းႎုိင္ငံ ရေနာင္း႓မိႂႚကို လာတဲ့ လမ္းပၝလိုႛ သိရပၝတယ္။ ဴမန္မာဖက္ကေန မေလးရႀားကို တရားမဝင္ လာေရာက္ဳကတဲ့ ခရီးလမ္းေတၾအေဳကာင္း ထိုင္းမေလးရႀားနယ္စပ္ လူေမႀာင္ခိုကူးလုပ္ငန္းေတၾအေဳကာင္း အပိုင္း (၂) မႀာ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက တင္ဴပထားပၝတယ္။

လူေမွာင္ခိုကူးမႈ အပိုင္း (၂)
အသံဖိုင္ယူရန္

 

ရေနာင္း႓မိႂႚဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံဖက္က ဝိတိုရိယအငူလိုႛ ႎိုင္ငံတကာသိတဲ့ ေကာ့ေသာင္း႓မိႂႚနဲႛ နာရီဝက္ စက္ေလႀခရီး အကၾာမႀာ ရႀိတဲ့ ႓မိႂႚဴဖစ္႓ပီး ေနႛခဵင္း ထုိင္းဖက္ကို လည္ပတ္ႎုိင္တဲ့ နယ္စပ္႓မိႂႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီလိုလည္ပတ္ႎုိင္တဲ့အတၾက္ ရေနာင္း႓မိႂႚ ေနႛခင္းဖက္မႀာ ဴမန္မာဖက္က ဴမန္မာႎုိင္ငံသားအမဵားအဴပားကို ေစဵးဝယ္ အလည္ မဴပတ္ေတၾႚႎုိင္တဲ့ ႓မိႂႚဴဖစ္ပၝတယ္။ ရေနာင္းဟာ ၁၇ ရာစုကေန ၁၈ ရာစုအထိ မေလးဘုရင္ပိုင္ ဴဖစ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ မေလးရႀားနဲႛ အမဵား႒ကီး ဆက္စပ္ေနတဲ့ ထိုင္း႓မိႂႚတ႓မိႂႚလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့ေဳကာင့္ ဴမန္မာအလုပ္သမား၊ ရေနာင္းပၾဲစားနဲႛ မေလးရႀားႎုိင္ငံဆိုတာေတၾဟာ ရေနာင္း႓မိႂႚခံ ဴမန္မာေတၾ အတၾက္ မထူးဴခားေတာ့တဲ့ အသံုးႎႁန္းေတၾ ဆိုပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းေတၾကို ထိုင္းမေလးရႀားနယ္စပ္ လူေမႀာင္ခိုကူးလုပ္ငန္းေတၾအေဳကာင္း အပိုင္း (၃) မႀာ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက တင္ဴပထားပၝတယ္။

လူေမႀာင္ခိုကူးမႁအပိုင္း (၃)
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အပိုင္း (၄) မွာေတာ့ မေလးရွားနိုႎုိင္ငံ လန္ကာဝီကြ်န္းဘက္မွာ ေတြ ့ၾကဲဳရတဲ့  အေျခအေနေတၾကို စုစည္းတင္ျပ ထား ပၝတယ္။

လူေမႀာင္ခိုကူးမႁအပိုင္း (၄)
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အပိုင္း (၅) မွာေတာ့ မေလးရွားနိုႎုိင္ငံ လန္ကာဝီကြ်န္းက ျမန္မာ႟ၾာ ၂ ႟ၾာ နဲႛ မေလးဴမန္မာ ဆက္ႎၾယ္မႁေတၾအေဳကာင္း စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

လူေမွာင္ခိုကူးမႈ အပိုင္း (၅)
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အပိုင္း (၆) မႀာေတာ့ ေငၾေပး႓ပီး ဴပန္မေ႟ၾးႎုိင္တဲ့အတၾက္ လူေမႀာင္ခိုဂိုဏ္း အကဵဥ္းစခန္းမႀာ ၃ လခန္ႛ အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့ရတဲ့ မေလးရႀားေရာက္ ဴမန္မာလူငယ္တဦးရဲ့ အေဳကာင္း ပထမပုိင္းကုိ ေမးဴမန္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

လူေမွာင္ခိုကူးမႈ အပိုင္း (၆)
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အပိုင္း (၇) မႀာေတာ့ ေငၾေပး႓ပီး ဴပန္မေ႟ၾးႎုိင္တဲ့အတၾက္ လူေမႀာင္ခိုဂိုဏ္း အကဵဥ္းစခန္းမႀာ ၃ လခန္ႛ အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့ရတဲ့ မေလးရႀားေရာက္ ဴမန္မာလူငယ္တဦးရဲ့ အေဳကာင္း ဒုတိယပုိင္းကုိ တင္ဴပထားပၝတယ္။

လူေမႀာင္ခိုကူးမႁအပိုင္း (၇)
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အပိုင္း (၈) မႀာေတာ့ မေလးရႀားႎိုင္ငံေဴမာက္ပိုင္း ကဒၝးဴပည္နယ္ထဲက ဆၾန္ဂိုင္းပတၨာနီနယ္မႀာ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ဴမန္မာဇနီးေမာင္ႎႀံနဲႛ ပုစၾန္ကန္ေတၾအဳကား အလုပ္လုပ္ေနဳကတဲ့ ဴမန္မာေတၾအေဳကာင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

လူေမွာင္ခိုကူးမႈအပိုင္း (၈)
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အပိုင္း (၉) မႀာ မေလးရႀားေရာက္ ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾ မေလးရႀားႎိုင္ငံထဲမႀာ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေရာင္းစားခံေနရတဲ့ ဘဝနဲႛ လူေမႀာင္ခို သံသရာမႀာ လည္ေနဳကရတဲ့ အေဳကာင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

လူေမႀာင္ခိုကူးမႁအပိုင္း (၉)
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အပိုင္း (၁၀) မႀာ ထိုင္းမေလးရႀားႎိုင္ငံေတၾက လူေမႀာင္ခိုလုပ္ငန္းေတၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို မဴပန္ႎိုင္တဲ့၊ မဴပန္လိုတဲ့ ဒုကၡသည္ ဴမန္မာေတၾကို အဓိက ပစ္မႀတ္ထား႓ပီး လူကုန္ကူးလုပ္ငန္း လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္္ေနဳကတဲ့အေဳကာင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

လူေမႀာင္ခိုကူးမႁအပိုင္း (၁၀)
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အပိုင္း (၁၁) မႀာေတာ့ မေလးရႀားက လူေမႀာင္ခိုကူးမႁ ဴပႍနာနဲႛ မေလးရႀား အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ တံုႛဴပန္ေဴဖရႀင္းမႁေတၾ အေဳကာင္းကုိ တင္ဴပထားပၝတယ္။

လူေမႀာင္ခိုကူးမႁအပိုင္း (၁၁)
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အပိုင္း (၁၂) မႀာေတာ့ မေလးရႀားက လူေမႀာင္ခိုကူးမႁ ဴပႍနာ ဘယ္လို ေဴဖရႀင္းႎုိင္မလဲဆိုတဲ့ အေဳကာင္းေတၾကုိ နိဂံုးပိုင္းအဴဖစ္ တင္ဴပထားပၝတယ္။

လူေမႀာင္ခိုကူးမႁအပိုင္း (၁၂)
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔