တပ္မေတာ္ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ICC ခုံရုံး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦးကို ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခံုရံုး ICC မွာ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖဲြ႔က ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦးကို ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခံုရံုး ICC မွာ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖဲြ႔က ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ ေဖစ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာ၊ ျမဝတီရုပ္သံရဲ႕ စာမ်က္ႏွာနဲ႔ တျခားစာမ်က္ႏွာ ၂ဝ ေက်ာ္ကို ပိတ္လိုက္တယ္လို႔ ေဖ့ဘြတ္ကုမၸဏီက ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပပုဂၢဳိလ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။