ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥကၠ႒ ကုိဖီအာနန္ ကြယ္လြန္

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ့ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ အတူလုပ္ကိုင္ခဲ့သူေတြ သူနဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့သူေတြက ေျပာၾကားတာေတြကို RFA အဖြဲ႔သူ မခင္ခင္အိ တင္ျပထားတာ နားဆင္နုိင္ပါတယ္။