မေဒးကၽြန္း သံဇစ္ျမစ္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကၽြန္းအနီး သံဇစ္ျမစ္ကေန စတင္ခဲ့တဲ့ ေရထုညစ္ညမ္းမႈေတြဟာ ေျမပံု၊ အမ္း စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအထိ ပ်ံ႕ႏွ႔ံလာတဲ့အတြက္ အာဏာပုိင္ေတြအေနနဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကို တိတိက်က် ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တိုက္တြန္းေနၾကပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကၽြန္းအနီး သံဇစ္ျမစ္ကေန စတင္ခဲ့တဲ့ ေရထုညစ္ညမ္းမႈေတြဟာ ေျမပံု၊ အမ္း စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအထိ ပ်ံ႕ႏွ႔ံလာတဲ့အတြက္ အာဏာပုိင္ေတြအေနနဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကို တိတိက်က် ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တိုက္တြန္းေနၾကပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကိုမင္းသိန္းေအာင္ တင္ျပထားပါတယ္။