ေမာင္ေတာအေျခအေန သတင္းေပးပို႔ခ်က္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသကို ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာေတြ ႏွစ္ရက္ၾကာ သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့ၾကပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသကို ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာေတြ ႏွစ္ရက္ၾကာ သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့ၾကပါတယ္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ျမင္ေတြ႔သိရွိခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ေဇာဝင္းက စုစည္း တင္ျပထားပါတယ္။