ေဖ့စ္ဘြတ္က ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့အေပၚ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ အျမင္မ်ား

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အပါအ၀င္ တျခားတပ္မေတာ္နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာေတြကို ေဖ့စ္ဘြတ္က ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ အျမင္ေတြကို RFA သတင္းေထာက္ ကုိ၀င္းကိုကုိလတ္ က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အပါအ၀င္ တျခားတပ္မေတာ္နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာေတြကို ေဖ့စ္ဘြတ္က ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ အျမင္ေတြကို RFA သတင္းေထာက္ ကုိ၀င္းကိုကုိလတ္ က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။