မြန္ပါတီေတြေပါင္းစည္းေရး အလားအလာ

မြန္ျပည္နယ္မွာ မြန္ပါတီေတြ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ျပည္သူေတြက လိုလားေနၾကေပမယ့္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနတာ အခုဆိုရင္ ၆ ႏွစ္ေလာက္ရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္မွာ မြန္ပါတီေတြ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ျပည္သူေတြက လိုလားေနၾကေပမယ့္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနတာ အခုဆိုရင္ ၆ ႏွစ္ေလာက္ရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွမွာလည္း တပါတီတည္းျဖစ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

မြန္ပါတီေတြေပါင္းစည္းေရးကိစၥ ဘယ္လိုျဖစ္လာႏုိင္သလဲဆိုတာကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္လြင္ဦးက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။