ေက်ာက္နီေမာ္က မြတ္စလင္ ေတြကို မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံေတြ စိုးရိမ္မႈမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္မွာ မြတ္စလင္ေတြကို ကမန္တိုင္းရင္းသားအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ကတ္ ၃ ေထာင္နီးပါး ထုတ္ေပးခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ေဝဖန္တာေတြ ရွိေနပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္မွာ မြတ္စလင္ေတြကို ကမန္တိုင္းရင္းသားအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ကတ္ ၃ ေထာင္နီးပါး ထုတ္ေပးခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ေဝဖန္တာေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲလို စိုးရိမ္ေဝဖန္ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေက်ာက္နီေမာ္က ေဒသခံ ကမန္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေဒသခံ ရခိုင္ လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ အသံကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ေဇာဝင္းက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။