ကုလသမဂၢနဲ႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ကန္႔ကြက္သူမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ ထြက္ေျပးသြားၾကသူေတြကို ျပန္လည္လက္ခံဖို႔အတြက္ အစိုးရနဲ႔ UNHCR , UNDP တို႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တဲ့ MoU နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္သူေတြဆီ ခ်ျပတာ မရွိတဲ့အေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ၾကံ့ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၃ ခုက ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ ထြက္ေျပးသြားၾကသူေတြကို ျပန္လည္လက္ခံဖို႔အတြက္ အစိုးရနဲ႔ UNHCR , UNDP တို႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တဲ့ MoU နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္သူေတြဆီ ခ်ျပတာ မရွိတဲ့အေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ၾကံ့ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၃ ခုက ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္သူ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။