ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြအတြက္ ေနအိမ္မ်ား

စစ္ေတြနဲ႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚက ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြအတြက္ ေနအိမ္ေတြကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေအာင္ဗလရြာ အနီးမွာ ေဆာက္ေပးေနၿပီလို႔ ဟိႏၵဴဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကေျပာပါတယ္။ အဲဒီအိမ္ေတြကို ဟိႏၵဴဒုကၡသည္ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ေျပာင္းေနႏိုင္မလဲ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရမယ့္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားက ဘယ္လိုရွိသလဲ ဆုိတာေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

စစ္ေတြနဲ႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚက ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြအတြက္ ေနအိမ္ေတြကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေအာင္ဗလရြာ အနီးမွာ ေဆာက္ေပးေနၿပီလို႔ ဟိႏၵဴဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကေျပာပါတယ္။

အဲဒီအိမ္ေတြကို ဟိႏၵဴဒုကၡသည္ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ေျပာင္းေနႏိုင္မလဲ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရမယ့္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားက ဘယ္လိုရွိသလဲ ဆုိတာေတြကုိ RFA ဝုိင္းေတာ္သူ မခက္မာ တင္ျပထားပါတယ္။