ေရႀကီးေရလွ်ံမႈနဲ႔ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္

ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီေရာက္ရင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အႏၱရာယ္နဲ႔အတူ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကိုပါ ျပည္သူေတြ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီေရာက္ရင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အႏၱရာယ္နဲ႔အတူ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကိုပါ ျပည္သူေတြ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး RFA သတင္းေထာက္ မသက္စုေအာင္ တင္ျပထားပါတယ္။