ရုိက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးအမႈနဲ႔ သူတို႔အျမင္

ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦး တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃) နဲ႔ စြဲခ်က္တင္ဖို႔ ရန္ကုန္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုးက ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔က ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့အေပၚ သတင္းမီဒီယာ သမားေတြက ကန္႔ကြက္လိုက္ၾကပါတယ္။

ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလံုးနဲ႔ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃) နဲ႔ စြဲခ်က္တင္ဖို႔ ရန္ကုန္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးက ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔က ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့အေပၚ သတင္းမီဒီယာသမားေတြက ကန္႔ကြက္လိုက္ၾကပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္သူ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။