ဒုကၡသည္ ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္အေပၚ အျမင္မ်ား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္ ထြက္ေျပးသြားသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကား သေဘာတူထားတဲ့ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာဟာ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ အလုပ္ မျဖစ္နိုင္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္ ထြက္ေျပးသြားသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကား သေဘာတူထားတဲ့ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာဟာ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ အလုပ္ မျဖစ္နိုင္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအျပည့္အစုံကုိ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္ တင္ျပထားပါတယ္။