အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ပယ္ဖ်က္

အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈျဖစ္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္တဲ့အထိ အေရးယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့အခ်က္ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ဒီေန႔ ပယ္ဖ်က္လုိက္ပါတယ္။

အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈျဖစ္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္တဲ့အထိ အေရးယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့အခ်က္ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ဒီေန႔ ပယ္ဖ်က္လုိက္ပါတယ္။ RFA သတင္းေထာက္ ကုိဝင္းကုိကုိလတ္က တင္ျပထားပါတယ္။