အရပ္သားကုိ စစ္သားမ်ားပစ္သတ္

ပဲခူးမွာ အရပ္သား လူငယ္ႏွစ္ဦးကုိ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တင္ျပထားပါတယ္။ပဲခူးၿမိဳ႕ ဇုိင္းဂႏုိင္း ရပ္ကြက္မွာ အရပ္သား လူငယ္ ႏွစ္ဦးကုိ စစ္တပ္က စေနေန ့ညမွာ လာေရာက္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ၊ မိသားစု၀င္ေတြနဲ ့ ေျပာျပခ်က္ေတြနဲ ့ လူ ့အခြင့္အေရး ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ ့ အျမင္ေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။