ပဲခူးျမစ္ေရၾကီးမွဳ အေျခအေန

ပဲခူးျမိဳ ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြရဲ ့ အေျခအေန တခ်ဳိ ့ကုိ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းမွာ ပဲခူးျမစ္ေရလွ်ံျပီး ျမိဳ ့ရဲ ့ရပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ား ရက္ အတန္ၾကာ ေရလႊမ္းခဲ့ပါတယ္။ ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြရဲ ့ အေျခအေန တခ်ဳိ ့ကုိ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။