ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ျပည္သူ ့အျမင္

ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူေတြရဲ ့ အျမင္သေဘာထား တခ်ဳိ ့ကုိ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။ျမန္မာျပည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာကို ေကာင္းစြာ နားမလည္ၾကတဲ့ စိတ္မ၀င္စားၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ ရွိေနသလုိဘဲ စိတ္၀င္စားသူေတြအေနနဲ ့ကလည္း ေ၇ြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးလုိ ့ မရၾကပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူေတြရဲ ့ အျမင္သေဘာထား တခ်ဳိ ့ကုိ ၾကည့္ရွဳ ့နားဆင္ပါတယ္။