ျမန္မာမိန္းကေလးတဦး၏ ဘ၀ႏွင့္အားမာန္

ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးငယ္ ဂ်ဴးဂ်ဴးရဲ ့ ဘ၀နဲ ့အားမာန္ေတြကုိ ရုိက္ကူး တင္ျပထားပါတယ္။ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားသူဖခင္နဲ ့ေ၀းကြာခဲ့ခ်ိန္ အသက္ ၂ ႏွစ္ အရြယ္က စျပီး မိခင္ရဲ ့အုပ္ထိမ္းမွဳနဲ ့ ၾကီးျပင္းခဲ့ရသူ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးငယ္ ဂ်ဴးဂ်ဴးရဲ ့ ဘ၀နဲ ့အားမာန္ေတြကုိ ရုိက္ကူး တင္ျပထားပါတယ္။