၂ဝ၁၉ ဇြန္ ၁၅ ရက္ေန႔ RFA စကားဝိုင္း အစီအစဥ္

စတုတၳမ႑ိဳင္ ယိုင္နဲ႔လာေနသလား

၂ဝ၁၉ ဇြန္ ၁၅ ရက္ေန႔ RFA စကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ " စတုတၳမ႑ိဳင္ ယိုင္နဲ႔လာေနသလား " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ေဒသဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔