၂ဝ၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ စေနစကားဝိုင္း အစီအစဥ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားအေရး

၂ဝ၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ စေနစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ " ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားအေရး " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ေဒသဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔