၂ဝ၁၉ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ RFA စကားဝိုင္း အစီအစဥ္

အျငင္းပြားစရာေတြရွိေနတဲ့ တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕လူထုေတ႔ြဆံုပဲြ

၂ဝ၁၉ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ RFA စကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ " အျငင္းပြားစရာေတြရွိေနတဲ့ တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕လူထုေတ႔ြဆံုပဲြ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ေဒသဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔