ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္

၂ဝ၁၉ ေမ ၁၈ ရက္ေန႔ RFA စကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ " ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ေဒသဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔