បទ​វិភាគ

កម្មករ​ដង្ហែ​ក្បួន​តាម​ដង​ផ្លូវ​មួយ​នា​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ ១ ឧសភា ២០០៩។

គម្លាត​ប្រាក់​ខែ​រវាង​ខ្មែរ​និង​ជន​​បរទេស​

គម្លាត​កាំ​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​រវាង​បុគ្គលិក​ខ្មែរ​និង​បុគ្គលិក​ជន​បរទេស​ដែល​មាន​មុខងារ​និង​តួនាទី​ការងារ​ដូច​គ្នា កំពុង​រីក​ធំធាត់​ទៅៗ​នៅ​ក្នុង​សង្គម​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន ដែល​ជួនកាល​បញ្ហា​នេះ​បាន​ញ៉ាំង​ឲ្យ​មាន​បាតុកម្ម​តវ៉ា​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ទៀត​ផង។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល