(ឆ្វេង)  អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម បណ្ឌិត មាស នី និង​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​អភិបាលកិច្ច និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​នយោបាយ បណ្ឌិត ចាន់ វិបុល ចូលរួម​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧។

វិបត្តិ​នៃ​ទំនាក់ទំនង​កម្ពុជា-អាមេរិក

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី២០ មីនា ពិភាក្សា​អំពី៖ «វិបត្តិ​នៃ​ទំនាក់ទំនង​កម្ពុជា-អាមេរិក»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល