¢S¤À¹´K¾´àC¾


2003.04.16
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

URÃTrT¡SYó Ãp¤W¤ A¡ÀÀ¹´K¾´àC¾ ´àA¡YA¡À RÃãTñR¡Z Gt»Qy¤

àW¼àC¬ ÃïªZ ´Ã°Y
  ;   ;   ;   ;   ; ù U¬À¢Tr Q⤴U¤ÅtA¢Rz¡Ã¡çÃp Y¢TR¡TôÇ¡TUÆh¡Aô Q¡´ÄPªÅ⤠ǡTH¡Y¡T àW¦Pp¢A¡ÀOñ Bá¼Ç¡T´A¤P´k¤E µPF¹´W¾ àAªYYTªÃãBá¼ T¡Gt» T¤Y®Z¿ Ap¤ AòÅtAôEaP µVtAH¹´T° Ç¡TÎK¦EQ¡ A¡ÀRÃãTñ R¡Z´T¾ Y¡TX¡W àP¬Â´àF¤T C®ÀÎÃæUôµÃæEþ

´P¤WªRsáÃT¡ Y¡T¢S¤àáZ Zõ¡EO¡ ´K¤Yu¤H®Z À¹´K¾ ´àC¾ ÅtAYªBÅtAA¡À R»Ek¡Z ŹW¤A¡ÀB¬F UªOzÃAp¢ µKÁH¡ R¹T¡ZàUF»Gt»Qy¤´T¼é

ìYÅ´Æh¤JÃp¡UôA¢FfÃTrT¡SYó ÀUÃô´Á¡A ù U¬À¢Tr H¡Y®Z àW¼àC¬ ÃïªZ ´Ã°Y ·TÅEcA¡À WªRsáÃT¡ ´K¤Yu¤ÅX¢ÂMnTñ Hª¹Â¢J R¹T¡Z·QeF¬ÁGt»Qy¤´T¼ µKÁY¡T ´ÃFAp¤K¬FP´R¸÷

FªFR¤´T¼´K¤Yu¤Ãp¡Uô àW¼àC¬ÃïªZ ´Ã°Y X¡C1

Rightclick to save target as this audio

àW¼X¢Ab«ÃïªZ ´Ã°Y Ç¡TWTzÁôŹW¤Â¢S¤À¹´K¾´àC¾ F¹´W¾ àAªYÅtAYªBÅtAA¡À µKÁH¡UôR¹T¡Z Gt»Qy¤Q¡ T¦EàP¬ÂB¬F UªOzÃA¢pþ àW¼ÅEcÎ K¦EQ¡ Y¡T ´C¡ÁA¡ÀOñ àÇ»U¤ Zõ¡E ´R²P Y¢TµYT àP¦YµP Å¡FÀ¹´K¾ ´àC¾F·àE àUF»Gt»Qy¤ Ç¡TUõª´Oo¾´R UõªµTpµQYR»E H®ZÅtAYªB ÅtAA¡À R»Ek¡Z Î RR®ÁÇ¡T ´H¡CHðZ At«EH¤Â¢P ´R²PVEþ

àW¼X¢Ab«ÃïªZ ´Ã°Y Ç¡TµFA´C¡ÁA¡ÀOñ àÇ»U¤Zõ¡E´T¾ H¡W¤À µVtA C¨µVtA´ÃFAp¤ By¡Ãô´Å²T Ź´W¤Å¡àAAô Y¡TU®T T¢E µVtA´ÃFAp¤aXðZBá¡F Ź´W¤Å¡àAAô Y¡TU®T µKÁàW¼ÅEc Ç¡TWTzÁô P¡YÀZöA¢FfÃTrT¡SYó H¡Y®Z ´Á¡Aù U¬À¢Tr Y¡T´ÃFAp¤ K¬FP´R¸ö

FªFR¤´T¼´K¤Yu¤Ãp¡Uô àW¼àC¬ ÃïªZ ´Ã°Y X¡C2

Rightclick to save target as this audio

  ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;

àW¼àC¬ÄªA áÂOo áÃT¡ H¡Ç¡ÂFT¡Y®Z At«EF¹´O¡Y Ç¡ÂFT¡ ´W¡ÁC¨ W¡AzH¡S¹ ÀUÃôH¡P¢ Y¡TU¤ µFEAt«E ÀKlSYyTªÆj ·TàU´Rà AYw«H¡ µKÁWÁÀKl ´C¡ÀW ´Á¤A P¹´A¤Eþ

´P¤ÂPpWªRsáÃT¡ H¡R¤µKÁ àUH¡WªRsµByÀ µPET»Ct¡ H®UHª¹ ´C¡ÀWU¬H¡ H¡´À²EÀ¡Áô ÀK¬Â´T¾ Ç¡T´àU¤ÌA¡Ã F¬ÁGt»Qy¤´T¼ Bá¼Ñ´R ´K¤Yu¤Ç¡T H¡àU´Z¡HTñ T»ÃªBÃTp¢X¡W H¬TÃEcY H¡P¢ ÀUÃô Bá¯Té

ìYÅ´Æh¤JÃp¡UôA¢FfÃTrT¡ ÀUÃô´Á¡Aù U¬À¢Tr H¡Y®Z àW¼X¢Ab« ĪA áÂOo Hª¹Â¢JùO®À B¡E´Á¤´T¼ T¢E ŹW¤H¹´T° µByÀ At«E ÌA¡Ã F¬ÁGt»Qy¤ Y¡T´ÃFAp¤K¬FP´R¸÷

FªFR¤´T¼´K¤Yu¤Ãp¡Uô àW¼àC¬ÄªA áÂOo

Rightclick to save target as this audio

  ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;

àW¼àC¬µJõY C¦Y´PE ´T¸àWÁUô·Qe´k¤EÃðA ´T¼ AòH¡ÌA¡Ã GáEUªOz F¬ÁGt»Qy¤ µKÀþ ´P¤WªRsáÃT¡ Y¡T¢S¤Åâ¤BἠùÀ¡UôH®Z FYáE YTªÃã µKÁY¡T´àC¾ ÎGáEVªP W¤R¹T¡ZàUF»Gt» T¢E ŹW¤ ´àC¾A¡F ´VãE´R²Pé

ìYÅ´Æh¤JP¡YÃp¡Uô A¢FfÃTrT¡SYó ÀUÃô´Á¡A ù U¬À¢Tr H¡Y®Z àW¼X¢Ab«µJõY C¦Y´PE ŹW¤Â¢S¤Ã¡àÃp WªRsáÃT¡ ´K¤Yu¤GáE´àC¾ R»E´T¾ Y¡T´ÃFAp¤K¬FP´R¸÷

FªFR¤´T¼´K¤Yu¤Ãp¡Uô àW¼àC¬µJõY C¦Y´PE

Rightclick to save target as this audio

បញ្ចេញ​មតិយោបល់៖

បញ្ចូលមតិរបស់អ្នកដោយបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមជាអក្សរសុទ្ធ។ មតិនឹងត្រូវសម្រេចដោយអ្នកសម្របសម្រួល និងអាចពិនិត្យកែប្រែឲ្យស្របតាម លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី។ មតិនឹងមិនអាចមើលឃើញភ្លាមៗទេ។ វិទ្យុអាស៊ីសេរី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃមតិដែលបានចុះផ្សាយឡើយ។ សូមគោរពមតិរបស់អ្នកដទៃ ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិត។