ក្រាហ្វិកព័ត៌មាន៖ ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​ដល់​សន្តិសុខ​ស្បៀង

ដោយ អាស៊ីសេរី
2018-04-23
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

MekongDamFinal

ព័ត៌មាន (1)
Share

sokhan

I never forgotten when in Pol Pot regime,the Pol Pot boss man push all of us to plant rice by his rule ,we did not get enough rice for eating ,then next year he let all of us plant rice following our ancestor we got too much for eat in our community, then the troup of wetnam soldiers came for help,......the polpot boss men one was shut to deaf and others run away....we look like we have freedom to return to our ancestor life...until now...'
I'm so glad myself ,when I and my Husband got succesfull in our live .....we plant mango ,we work for our family in following
some from our ancestors some from new system ......for me freedoom is the best....and learn more.....like les ons dit
in french petit par petit l'oiseau fait son need.and also great for khmer national fun grows as cambodian people grows,.be succesful to get the honest leaders and honest workers and honest people .and quality people for leader....

Sep 14, 2018 06:59 PM

គេហទំព័រ​ទាំងមូល