កាលប្បវត្តិ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​រវាងកម្ពុជា-ចិន

ប្រទេសចិន និងកម្ពុជាបានរួមដំណើរលើវិថីនៃចំណងការទូត អស់រយៈកាលជាងប្រាំទសវត្សរ៍មកហើយ។ នៅលើវិថីដ៏វែងអន្លាយនេះ តើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ មានការវិវត្តយ៉ាងណាខ្លះ?