អ្នកស្រាវជ្រាវ​វប្បធម៌​ស្នើ​រដ្ឋ​ថវិកា​ខ្លះ​ពី​សំបុត្រ​អង្គរ ទៅ​អភិរក្ស​ប្រាសាទ​នៅ​តំបន់​ដាច់ស្រយាល

អ្នកស្រាវជ្រាវ​វប្បធម៌ និង​ពលរដ្ឋ​រស់នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប អំពាវនាវ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ប្រើប្រាស់​ថវិកា​មួយចំនួន ដែល​ទទួល​បាន​ពី​ការ​លក់​សំបុត្រ​ទស្សនា​ឧទ្យាន​អង្គរ យក​ទៅ​អភិរក្ស​ទីតាំង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង​ប្រាសាទបុរាណ​ដទៃ​ទៀត​ឋិត​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃជ្រៅ និង​តំបន់​ដាច់ស្រយាល​ដែល​ពុំ​សូវ​មាន​អ្នក​ស្គាល់។

មើលព័ត៌មានចាស់ៗ >>