ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ដែល​ទៅ​កម្សាន្ត​នៅ​តំបន់​ទេសចរណ៍ កោះ​ឋានសួគ៌ ឆ្នេរ​ភ្លោះ​កោះ​រ៉ុង ខេត្ត​ព្រះសីហនុ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧។

កម្ពុជា​រក​ចំណូល​ពី​វិស័យ​ទេសចរណ៍​បាន​ជាង​៣ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧

ក្រសួង​ទេសចរណ៍​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា អាច​រក​ចំណូល​បាន​ជាង ៣​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន ដែល​កើន​ឡើង​ជាង ១៣% ហើយ​ភ្ញៀវទេសចរ​ដែល​មក​កាន់​កម្ពុជា បាន​ចំណាយ​លុយ​ជាង ៥​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក ឬ​ស្មើ​នឹង​ជិត ១២% ច្រើន​ជាង​ឆ្នាំ​២០១៦ កន្លង​ទៅ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល