ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ព្យាបាល​ជំងឺ​ភ្នែក នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ឧត្តុង្គ ស្រុក​ឧត្ដុង្គ ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥

មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្ត​កំពង់ចាម​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​មក​ពិនិត្យ​និង​វះ​កាត់​ជំងឺ​ភ្នែក​ឡើង​បាយ​ដោយ​ឥត​បង់​ប្រាក់

ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល ខេត្ត​កំពង់ចាម អំពាវនាវ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​នេះ​ទាំងអស់ ដែល​មាន​ជំងឺ​ភ្នែក​ឡើង​បាយ នាំគ្នា​មក​ពិនិត្យ និង​ពិគ្រោះ​ជំងឺ​ភ្នែក ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ និង​វះកាត់​ជូន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល