ពលរដ្ឋ​តវ៉ា​រឿង​ដី​ប្រឈម​មុខនឹង​សមត្ថកិច្ច ពេល​តវ៉ា កាល​ពី​ពេល​កន្លង​ទៅ។

អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​រក​ឃើញ​ថា​សេរីភាព​ជា​មូលដ្ឋាន​របស់​ពលរដ្ឋ​បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ

មន្ត្រី​របប​លោក ហ៊ុន សែន ​ហៅ​ការ​រក​ឃើញ​នេះ​ថា ​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​បញ្ចេញ​មតិ ប៉ុន្តែ​ពលរដ្ឋ​កំពុង​មាន​សេរីភាព​ពេញលេញ​នៅ​ក្រោម​ច្បាប់​កម្ពុជា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល