លោក ទៀ បាញ់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​កម្ពុជា

លោក ទៀ បាញ់ នឹង​ទៅ​ចូលរួម​កិច្ច​ប្រជុំ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិ ៥ថ្ងៃ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​កម្ពុជា លោក ទៀ បាញ់ និង​មន្ត្រី​យោធា​ជាន់​ខ្ពស់​មួយ​ចំនួន​នឹង​ទៅ​ចូលរួម​កិច្ច​ប្រជុំ​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិ ក្នុង​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក សហរដ្ឋ​អាមេរិក ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៦ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​មីនា តាម​សំណើ​របស់​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល