លោក ឆាល សាន់ទីយ៉ាហ្គោ (Charles Santiago) សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​ប្រជាធិបតេយ្យ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាស៊ាន។

ក្រុម​សមាជិក​សភា​អាស៊ាន​ស្នើ​ឲ្យ​មេដឹកនាំ​អាស៊ាន​ដាក់​សម្ពាធ​របប​លោក ហ៊ុន សែន ឲ្យ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​ថ្មី​មួយ​ឡើងវិញ

ក្រុម​សមាជិកសភា​អាស៊ាន ស្នើ​ឲ្យ​មេដឹកនាំ​ប្រទេស​អាស៊ាន​ទាំងអស់ ធ្វើ​យ៉ាងណា​ដាក់​សម្ពាធ​របប​លោក ហ៊ុន សែន ឲ្យ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ថ្មី​មួយ​ឡើងវិញ ប្រកប​ដោយ​ភាព​សេរី ត្រឹមត្រូវ និង​យុត្តិធម៌។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល