ទាហាន​​ខេត្តព្រះសីហនុ យារ​កាំភ្លើង​វាយ​អ្នក​តវ៉ារឿងដី​ ដែល​ជាប់​ចំណង​ស្លាបសេក​ទៅ​ក្រោយ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៩។

អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស​ស្នើ​តុលាការ​បន្ត​ចំណាត់​ការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​ចំពោះ​ទាហាន​ម្នាក់​ប្រើ​ហិង្សា​ដាក់​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ជម្លោះ​ដីធ្លី​នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ

មន្ត្រី​យោធា​ដែល​ប្រើ​ហិង្សា​ដាក់​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ជម្លោះ​ដីធ្លី​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ត្រូវ​បាន​យោធភូមិ​ភាគ៣ សម្រេច​ព្យួរ​ការងារ​ ដោយ​ដាក់​ឲ្យ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​បន្ទាយ ដើម្បី​ទទួល​ទណ្ឌ​កម្ម​ផ្នែក​យោធា ​ក្រោយ​រក​ឃើញ​ថា​ ទាហាន​រូប​នោះ​ធ្វើ​ខុស​នឹង​បទបញ្ជា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល