ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ ជាង ១០០​នាក់ ឈរ​ហាល​ភ្លៀង​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ រង់ចាំ​តំណាង​សហគមន៍ ៣​នាក់ និង​បុគ្គលិក​អង្គការ​ពន្លក​ខ្មែរ​ម្នាក់ ដែល​តុលាការ​កោះ​ហៅ​មក​សាកសួរ​ជុំវិញ​ទំនាស់​ដីធ្លី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន រូយ ហ្វេង នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤។

តុលាការ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​នឹង​សាកសួរ​ពលរដ្ឋ​ឃុំ​ប្រមេរ​ ៦​នាក់​​បន្ត​​ទៀត រឿង​​បង្ខាំង​គ្រឿងចក្រ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន

តុលាការ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ នឹង​បន្ត​សាកសួរ​ពលរដ្ឋ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​កួយ ឃុំ​ប្រមេរ ៦​នាក់​ទៀត នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ តុលា ខាងមុខ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សំណុំរឿង​បង្ខាំង​គ្រឿងចក្រ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន កាលពី​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៤ កន្លង​ទៅ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

នាទី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល