លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​អគារ​រដ្ឋបាល​ថ្មី របស់​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៦។

អ្នកវិភាគចាត់ទុកការប្រកាសជំហរជាថ្មី របស់​លោក ហ៊ុន សែន បិទ​ផ្លូវ​ចរចារ ជា​ការ​ខាត​បង់​ផល​ប្រយោជន៍​ជាតិ

អ្នកវិភាគនយោបាយ ចាត់ទុកការប្រកាស​របស់​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដែល​​បិទ​​ផ្លូវ​​ចរចា​​ជាមួយ​គណបក្ស​​​ប្រឆាំង គឺ​​ជា​​ការ​​ខាត​​បង់​​ផល​ប្រយោជន៍​ជាតិ និង​ពលរដ្ឋ​ទាំង​មូល។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល