មតិ​ទាំង​អស់​សម្រាប់​អត្ថបទ៖ របាយការណ៍​នៃ​ការ​កាន់​អំណាច​របស់​លោក ហ៊ុន សែន ​រយៈពេល​៣០​ឆ្នាំ

បញ្ចូលមតិរបស់អ្នកដោយបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមជាអក្សរសុទ្ធ។ មតិនឹងត្រូវសម្រេចដោយអ្នកសម្របសម្រួល និងអាចពិនិត្យកែប្រែឲ្យស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី។ មតិនឹងមិនអាចមើលឃើញភ្លាមៗទេ។ វិទ្យុអាស៊ីសេរី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃមតិដែលបានចុះផ្សាយឡើយ។ សូមគោរពមតិរបស់អ្នកដទៃ ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិត។Chan Virak ពី Indiana :

I don't think Hun Sen should be sent to jail, but he should get the death penalty. He is a Traitor and worst than Pol Pot.

Mar 09, 2018 10:38 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

ចៅហ្វាយ​ក្រុង​ដែនឌឺណុង (Dandenong) នៃ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី ដើម​កំណើត​ខ្មែរ លោក ជា យូហន អំពាវនាវ​អោយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ-​អូស្រ្តាលី រួម​គ្នា​ធ្វើ​រូប​ទីងមោង និង​ផ្ដិត​រូបថត​លោក ហ៊ុន សែន ដើម្បី​ដុត​អោយ​បាន​កាន់​តែ​ច្រើន។

Feb 24, 2018 05:34 PM

    Reply to this comment

how secret reveal dictator stay longer in power :

All Khmer pple should know how dictator's"Hun Sen" handbook to remain in power for the last 39+year brutal ruler.A-he wants"HS" to depend on as few pple are possible to keep him in power,B-he wants the pool of pple he could call upon to fill the role of that small govm't that pool,to be as large as possible.That way,the folks who are in the small group that keep him in power know that if they're award,they're easily replaced,C-he wants to tax the pple as highly as he can,because he wants revenue to enrich himself and to bribe his cronies,D-he wants to distribute the minimum amount of that revenue that he can get away with-just enough to keep his coalition loyal to him,and do a dirty job for himself.He wants as much of the money leftover for his own discretion as possible,F-If at all possible,he doesn't to use the revenue to improve the lives of his pple because a"it's most expensive than paying off a few cronies and b" see rule 1-if the pple are his coalition,the ones he'll has got to pay off to remain in power-his risk of losing power is much greater,that is the way he wants to stay in power as he can.

Jan 21, 2018 10:35 AM

    Reply to this comment

Kate ពី L.A :

He has killed thousands of Khmer people he is a ex member of high ranking Khmer Rouge that every body know. He was installed in power by VN as their puppet. He is a TRAITOR or Kbot cheat. I take care my of health to live longer and wait to see his fate. Why ICC ignore his serious crime case against humanity like this ?????

Jan 06, 2016 09:02 PM

    Reply to this comment

K.Kim :

On October 26,2015 is the worst events of dictator Hun Sen's fascist govn't for the last 36s mass destruction ,which led to high jacked the legislative seat from opposition party member "shame on them ," and lead the two opposition lawmakers fulled of bleeding and rush to emergency care in BangKok hospital "coup d'etat ",after dictator Hun Sen declared emergency strike back to against those opposed his brutal ruling "in Paris ".It's show to the world that dictator Hun Sen rogue puppet govn't are approaching into deadly waterfall and tries to do aggressiveness to overcome their last political resort "live or die ".Bad man Hun Sen political SAMKOK strategy is finally dead ended,worst and rough political on international stage .This time he cannot hidden secret reveal to the world anymore ,what a horrific crime happened on October 26,2015 ?, before leave to Paris and staying in Paris ?,and Hun Sen himself should be shameful to his aggressive behavior and lead the nation into chaotic society " he thought the regime will plunge into deadly waterfall ",actually pple no more distrust him that most the reason he concerned about .Include his top senor military Ge.Hing Bun Hieng had rejected about his unit get involves in rally to oust Kem Sokha from vice-senate seat and lead two opposition lawmakers into bloodshed "hate crime ",but fact is still a fact and ask why Hun Sen's bodyguards unit get involves protesting against senator K.Sokha by Hun Sen's ordered and why dictator Hun Sen ask for public helps this matter ,if he was the one ringleader in this case and knew the plans has been setup by himself before leave to Paris ,communicating through in the air ,communicating in khmer embassy " Paris ", and he communicated through to all his criminal network inside were order to do so "by him " .October 26 ,2015 in the morning weird rush hour business near national parliament building in Phnom Penh city with many eye witnesses what they'd seen a horrific violent protesters rides through to national parliament building holding the bans slogan against kem Sokha to step down and those rallies divided be 3 different groups "most young men protester,or call Red Dragon guard youths for Hun Sen son Hun Many" ,1st group lead the protesting around the building ,and 2nd group lead by Hun Sen's bodyguards from Toul Kra Saing base unit "Ta Kmao city "province of Kandal" to break through inside parliament hall by without security force represent or no any police men standby and other weird thing why they blocked a way that usually for employees exited everyday and why today they let both lawmakers exit at the backdoor while the perpetrators awaiting to ambush them leaving the office "criminal minds ",and 3rd group leading through to kem Sokha's house with howling rocks and sticks inside during senator K.Sokha and family stay inside the house and H calls to govn't security office and police to intervention to stop these violent protesters ,but no anybody pickup the phone "logic ",and he feels all his family are still very dangerous situation .According to the eye witnesses who were Taxi drivers "unidentified their names ",because the security reason and clarified that on October 25,2015 at evening hour,someone called him for rental car to transport them to the meeting in Phnom Penh city on October 25th , but he's going to pickup them there ,they told him driven through to inside the base "that Hun Sen's bodyguard unit base " or call "Pong Leung base" near Ta kmao city .The same man added that when he got there he saw 10 mid-size buses awaiting there and each car had loaded around 18 people .The same guy stated that those Hun Sen's bodyguards unit wore civilian plan clothes to avoid public eyes suspicious or their illegal activity .The same driver said;he and others driver had transport them around 200 army personals leave their base to join the violent protester who against opposition parliament members to step down by without the reason and cause voodoo violent on the street and caused two lawmakers almost lose their life by "stupid voodoo mob-mafia gangster-shame on thugs " ,and those owner Taxi drivers repeated that ,those units are from Hun Sen's bodyguards quarter in Ta Kmao " Kandal ",or call "Banteay Pong Leung ",location near Prek Samrong village ,Ta Kmao district ,Kandal province ,approximate 11 or 12km from capital of Phnom Penh ,in supporting with other cpp's protesters .The drivers said; they paid them $40 per vehicle to get them to Phnom Penh for meeting " they do not tell us about protesting " .One taxi driver added that during along way driving he saw some those men carried sticks ,stones and other carried slogan banners in their handfuls ,and all those men were army and all are young men less than 30s old ,most of them do not talk with us ,but they only communicate with their peers,or by-Icom set communication .This voodoo violent protesters was starting during dictator Hun Sen in Paris on October 26,2015 ,and he sent the bad messages to his violent protesters inside must be readness and prepare the worst to against opposition party supporters who against him in Paris ,and maybe remove vice-senator Kem.Sokha's seat from legislative post "dictator aggressive behavior ",and he warns to opposition party leader if you want to play with me...don't be mad... ,if you are mad...don't be play ,and if you've a right to protest against me here ,and i also have a right to against you there and you'll see it "stupid thug violent comment",because pple unwelcome him by the way what he did to khmer pple suffering in the last 36s repressive ruler "dictator rule " .The taxi drivers said ; when they got them there ,a ringleader told them "taxis " wait us and move your vehicles to park at Koh Pich " call Diamond island bridge",not park here and then they given us a lunch box for each driver ,but when we got lunch time we found nothing eat inside the box "stupid crooks scam us" .After voodoo violent protesters end ,we all taxi drivers transport them back to their base ,on along way ride home,we heard those men talking about hitting ,beating ,kicking those two victims with exciting " the driver wonder why and where they leave the sticks ?",and another man who claimed he was a cpp's youth supporter...it said;they told him and other protesters come to meeting at Toul Kra Saing "Hun Sen's bodyguard base unit ," when him and other pple got into the base ,the army given us each with lunch boxes and told us go to meeting at another Big base " bias",then they take us directly to Pnom Penh city and start voodoo violent on the street to against Mr.Kem Sokha without the reason and he claim that if we all know this stupid plans...there's no anybody come to join this stupid violent at all "shame on crooks ",this tmil group has no religion by Hun Sen creator like Pol Pot did .The man said;after ended protesting they return back to Ta Kmao ,but this time they want us drive to route-1 avoid Tiger street and turn into their base ,when we got inside the base the ringleader protester given each of us with 20,000 Riels=$5 ,but they didn't tell us where those money use for ? ,and another group protesters claimed that when we drive them home and dropped them those protesters at the front hotel in Ta Kmao ,suddenly one man in white shirt come out and given each protester with 20,000 Riels and most of them ignoring that money and it use for ? .In accusing this case ,Hun Sen's senor national defense Ge.Tear Banh rejected all comments and it said;has no military forces get involve with this protesters to against opposition party at all .However ,Mr.Long Demon who was national security officer and city major of Phnom Pech both claimed that those violent protesters has no right to protesting at this time and those group aren't report through to the national security department before it approved " they break the rule of law " and will face consequences if founded .See those violent protester who on the street without police forces or no authority standby " crooks on wildness" .This act of coward by Hun Sen shows to worldwide about this failure rogue govn't and very dirty...dirty looks and very shame on his forehead stained with bloodshed for whole life .Hun Sen had violated khmer national constitution rules and international rule of law and the ICC will rule this horrible man for justice for khmer suffering .

Nov 01, 2015 07:30 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

The best analysis.
Thks Happy new 2018 for all of u!

Jan 01, 2018 05:17 AM

T.Van Thong :

Who created communism in Cambodia and communist doctrine in sino-Indochina states under the French ruled .The leading communist were deeply announced in the activities of the communist world for most of their lives .This will show how the n.vietnam played a vital role in he rise of the khmer rouges to power ,and how the n.vietnamese communist leaders were happy to let the khmer rouges do as they wished in powers ,so long as the regime created -Democratic Kampuchea " Cambodia " ,do not threaten or embarrass n.vietnam .However the irrational belligerence of Pol Pot and his entourage in foreign policy soon became a source of concern for Hanoi ,and Democratic Kampuchea's violent behavior toward its more powerful neighbor pushed n.vietnam toward is a policy of armed rebellion ,invasion and occupation -n.vietnam and the rise of cambodia communism ,the n.vietnamese communists were deeply involved in the inception and formation of the cambodian communist movement .In 1930 the n.vietnamese agent of the communist international "comintem " known as Nguyen Ai Quoc -who in 1943 changed his alias to HO Chi Minh ,founded the n.vietnamese communist party " VCP " at meeting held in the British colony of Hong Kong .But after filing the founding documents with his employers in Moscow ,Quoc was instructed by the comintem to change the name of the party to Indochinese communist party " ICP " .The comintem argued that "not only does Indochina have geographic ,economic and political unity ,but about all we have a need for unity of struggle ,for a unique direction of all Indochinese proletarian opposed to all of reaction in Indochinese to the policy of division of French imperialism .The comintem's intention was clear ,emancipation of the 3 different nations of French -Indochina was to be carried out not by the independent efforts of each of the 3 people ,but rather under n.vietnamese communist tutelage .As it happened there were no revolutionary movement in cambodia at this time .And of the 211 founding members of the Indochinese communist party " ICP " ,not a single one was from Cambodian ,or Laos .One finds in the comintem achieves in Moscow ,Quoc's actual corespondent about this with his leaders .In September 1930 Nguyen Ai Quoc "alias Ho chi Minh " claimed to have an ICP party membership of 124 ,of which 120 were chinese and 4 were annmites " vietnamese ".The party controlled labour union consisted of 300 ethic chinese .The French suppressed the communist structures throughout indochina in 1935 and by March 1935 there were only 9 communists in all of cambodia .But the ethic situation in cambodia remained much the same throughout the 1930s .In 1938 the cambodia branch of the ICP had a mere 16 members ,all of them ethic chinese .After world war 2 the n.vietnamese communists operating through their front organization popularly khown as the vietminh ,began their offensive against the French colonialists .However they sought rely heavily upon ethic vietnamese for their efforts .Two of the most important vietminh leaders during the 1940s were Sieu Heng and Son Ngoc Minh ,both mixed vietnamese and khmer ancestry .Armed units of the vietminh were stationed in Battambang ,where all the units were ethic vietnamese ,and in southeast cambodia where gain ethic vietnamese were predominant in the revolutionary committees .In March 1950 the underground ICP resurfaced as the n.vietnam workers party " VWP " and simultaneously the emergence of two " fraternal " parties for Laos and cambodia .Later was called the revolution Cambodia People Party "CPP ,current Hun Sen govn't " or kanakpak Procheachun .According to Mr.Benard Fall the statue of the cambodia party had to be translated from n.vietnamese into cambodia ,and ethic vietnamese dominated the leadership of the party.Over the next 3 years the n.vietnamese tried to recruit ehtic c ambodians into the political and military structures of the party ,but with limited success .For example ,according to a French intelligence document of 1952s ,the Phnom Penh cell secretarial had a membership of 34 ,of whom 27 were n.vietnamese ,3 were chinese ,and only 4 were cambodians .In November 1953 cambodia under the royal govn't of Sihanouk was given completed independence by the French .After the signing of the Geneva Agreement in 1954 ,the n.vietminh sees rethreated from cambodia ,taking with them half of the cadres of the revolutionary cambodian party .The cadres were to be given further training in Hanoi ,and keep in reserve until provided an opportune moment for their return "during 1970-1979 and present " ,during this period of the mid 1950s there was influx of younger communist back to cambodia from a period of studied in French .Most notable of this group was Pol Pot "known as Saloth Sar " ,Ieng Sary ,Khiev Saphan ,Hou nim ,Hou Yun .Some of these communist had come into contact with the idea of Marx and Lenin before ,they went to France .But they'd all developed their communist ideology in France under the influence of the Stalinist French communist party " FCP " .Some of them ,like Pol Pot had fought in the last stages of the vietminh war against the French .But we should not make too much of the French experience of Pol Pot and Ieng Sary .Because other important members of the future khmer rouge inner circle -notably Noun Chea and Ta Mok -never went to France .More important to note is that none of the younger communists exhibited any anti-vietnamese sentiment at this time .

Oct 18, 2015 02:13 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

To all:
Happy news Year 2018.
Very fine, ur analysis. Thks.

Jan 01, 2018 05:15 AM

Hun Sen is very cruel dictator :

Since 1970-1993s the n.Hanoi rogue communist aggression and vietminh Hun Sen radicals were a part of killing fields with Pol Pot's regime "1975-1979 is only n.Hanoi and china's diplomacy and some other communist blocked corespondents,war looting ,committed atrocities on khmer pple ,war territory plunder ,laid million landmines at western region and sent of hundreds of thousands khmer innocent lives who just survived from the killing fields to cleared the mines and led thousands deaths and more thousands wounded and missing "n.vietnan secreted is try to wide out Cambodia from the world map/annexation of Cambodia for decades ," after they "viet" invaded of Cambodia on January 7,1979 ,this n.Hanoi war criminal conspiracy had cloned evil fascist Hun Sen as their puppet govn't till today " to cover up the crimes their committed ," does not aim at winning wars .It on the contrary ,cold-bloody ,massacres distort ,war discrimination ,pple labeled with codes name "351" and others to executing and evacuated pple who are not work in n.vietnam communist puppet govn't "H.Sen" will leave the city immediately " same as they did during 1975-1979 with their comrade Pol Pot " and those thuggish aggressors can selects any luxuries mansion as they wanted and let the n.vietnamese pple flooded free into Cambodia without checking and wide open more spaces with land grabs across country for n.vietnamese " see viets along Mekong river ,Tonle Sap and ocean coastlines " fulled of houses floating boats ,and harm the image of their perpetrator ,thus shortening his time in power .The only aim of massacres' perpetrators is to cleanse the country and annihilate the enemies by removing them from the political map and pple population .The two times war criminals Hun Sen with Pol Pot and n.vietnam communist leader who slaughtered more than two millions khmer pple from 1970-1979 and present ,it calls "war criminal conspiracies cover up" and time to wake-up call all these horrible war to stand trial at ICC sooner rather later " only those who perpetrator the massacres " belive that their enemies are nothing but barriers to their "wise rule" ,their wild dictatorship and their excessive dominance .And because the absolute ruler is convinced that he is the only one that can be trusted with the country ,Hun Sen/n.vietnam fascist communist leaders motto are becomes clearly ; me or my enemies .Hun Sen's enemies are often his own pple and this is the real reason behind the committed massacres and the whole world had previously heard "why this brutal dictator can stay longer " like others cruel leaders Deir yassin ,sabra ,Shatila ,Qana ,Gaza and also heard about massacres of Seb in Bosnia in that barbaric war ,and the massacres committed by the Hutu tribe in Rwanda against their adversaries ,the Tuts is ,and massacres perpetrator by evil Ho Chi Minh in vietnam war and the latest perpetrator khmerouge Pol Pot/Hun Sen vietminh SAMKOK strategy .These perpetrators of the massacres would acquit themselves from blood of their victims and they would accuse the medias distorting their immaculate image .Nevertherless ,these massacres never brought about the victory of the slaughters on the country ,the stains of shame remained on the forehead of the perpetrators throughout history .That what dictator Hun Sen and his left-wing military dictatorship usually come into power as the result of a military coup d'etat that was successful against whatever form of govn't existed before .Sometimes the military dictator was put in place by neighboring country helped or civil war .Occasionally Hun Sen's military dictator conduct phony elections' in order to claim that they were elected by the pple .But there are never any serious candidates running against dictator .When a dictator become too old for governance his country ,he usually tries to arrange for one of his son "H.Manet" to take over power after his dead and gone .And sometimes the dictator must actually use the military forces to solved the problem ,if he can't solved or against his own pple " as pple saying",using the deadly hit squads ,hired street gangsters or inmates to suppress the pple is one of strongest signs of military dictatorship .No any western president or pm could use military power against their citizen ,and no any member of their military would follow such orders .In fact ,all members of the armed forces of most nations are required disobey unlawful orders .This the army may not be used to kill citizens of their country .But such orders and just such military actions are common in military dictatorship "like Hun Sen",who used his military dictatorship are round up by the secret police or are actually shot in the streets by para military "PM"dictatorship ,sometime the n.vietcong and Hun Sen's puppet govn't forces mixed and dress in plan clothes to kill khmer pple ,so that the dictator can deny that the shooters were order by him .Sometimes there are land grabs organized uprising against his rogue corrupt govn't who robbed their land and farmland by without fair compensation or fair price in the market ,false clarified ,false document ,used top officials name to threat pple and forced them to leave or demolition to the ground or face jail .This happens when the pple no hope of ever changing the govn't by any other means .They know that any elections will be rigged to favor the ruling class .And sometimes this uprising used armed forces against the armies commanded by military dictators .

Sep 30, 2015 03:07 PM

    Reply to this comment

Whiggarchy ruler :

World worst war criminal conspiracy 1970-1979 invaded of Cambodia -n.vietnam's war criminal secrets revealed by n.hanoi commie agents were calculated every aspect their war criminal killing planned "to wide out of Cambodian population ",laid million of landmines 1979-1993 in k-5 secreted massacre ,not only how to do it ,but know how to eliminated and how to get away with it .North-vietnam fascist commies govn't thought that they were going to get away with all war crime against humanity like they did in the past " called tricks war strategy-khmer VS khmer pple ",the n.vietnam commies rogue govn't chose to murder Cambodians innocent pple for hundred years since the French's colonized in 19th century had been pulled of from Indo-china "cambodia,Laos and viet " and well planned drop those horrible crimes to against Pol Pot regime after they invaded .Like monkey see "viet" and monkey do "H.Sein" am not a neuroscience researcher which investigating whether this poplar saying has a real bases in human ruthless behavior "dictator H.Sein",but some neur-scientist who discovered special brain cells ,called mirrors in mokey .These cells appeared to be activated both when the monkey did something itself and when the monkey watched another monkey do the same thing "perspective on psychological science ",these analyst process as understanding speech ,understanding the meaning of other pple's actions,and understand other pple's minds .Every time dictator H.Sein's speeches,action can cause widespread to other pple's minds and actions as the same monkey see/monkey do .In the last 36s in power and get to many bad rap these day.People think that being a dictator is all about crushing your enemies ,oppressing the masses and carrying out ethnically target genocide campaigns and arrest or toss into jail ,but it isn't .there's more to being a dictator than bullying and brutality .In fact some dictator are actually pretty fun guy ,some of them ,on the other hand ,are just plain bouncing .At 64s-aged and 34s old as the youngest pm after 19s old sihanouk who took over the throne from his father "under French's colony, " he became a ruthless dictator after n.hanoi maxist govn't invaded Cambodia 1979-1993 and installed him as the worst started a terror regime .He resisted several military coup and wasn't elected by his pple after the prince Ranarith defeated him at the firsthand and he refused or step down and prince try to avoided civil war happen again and both agreed to be two heads pm "that weird country ",his most powerful weapon was military group called 911-or deadly hit squads ,if he can't solve the problem .He also used voodoo political stump-speeches for hours non-stop in meaningless ,and personality cult "through use of hanoi pro-commie and control mass media "false information-one side view " when his authoritarian govn't do a bad thing and they didn't show in the tv and showed only good look to strengthen his brutal rule and declared himself as pm for life .During 36s hold office by n.hanoi commie govn't endorsed him as their puppet govn't and led massacre in k-5 vietcogn secrets planned "1983 cold case " to wide out Cambodians from the world map , to clear million laid landmines setup by n.vietco ruthless aggressor ,with additional 394 deaths by stamped at Diamond bridge island in 2013 and plus 400 critical wounded and no one hold for accountable .In 1997 led 4 grenades attacked to against opposition party and workers protesting to demanded the minimum wage ,led dozens deaths and hundreds wounded with no one arrest ,coup d'etat bloodshed to take over prince Nararith with hundred deaths and more than hundreds wounded and missing or fed human alive into ravenous crocodiles dinner and on one responsible .Many other such as civilian activities ,environmental activities,journalists ,land grab activities and many opposition members were assassinated or burn their houses to the ashes ,or other tossed into jail ,some forced themselves into exiled or face executing from kangaroo court pundits .All these activities were carried out by H.Sein ruthless pundits and its n.vietco commie ruthless ordered .He compared himself as god-hand-pick "ho chi minh endorsement" with no anybody else can do his job ,and likely to cleared his oppression regime are more better than he joined with his comrade Pol Pot .He got a big belly right now ,with many several luxuries mansion ,hundreds million $ cashes in frozen banks abroad ,and all his dynasty families almost become tycoons in the 21st century after 36s reign .He claimed why most pple are still poor or live under poverty line after survived from Pol pot ?,later he said ;years ago if he cannot stop the illegal deforestation across country he 'll behead himself"lies,liars,ruthless behavior ".He created religious scheme who can make more money to his clans and govn't lifestyle ,some his top ruthless cabinet claimed that,to be develop the country-must cut down the trees "deforestation scam policy C.Vun " to attract more viet crooks come to invested and open widen horizontal to exploit mineral resources to the open world .His top left-wing predator P.Siphan who stated that in Cambodia's justice system-is only money can buy and wiiin "no money no justice ",another H.Sen's to rogue lawmaker who hit and run at left the scene accident with killed a mother and her 4 months old unborn child and left the husband in critical wounded " free killing/free execution 2013" this lawless maker has ever never face the justice since then .He claims there 100,000 of n.vietcong commie soldiers working in civilian clothes uniformed at govn't levels , and claimed himself as n.vietcong commie puppet govn't and he cannot do anything under viet cover up and threaten his govn't as hostage .Before 2013 election ,he so outrageous and so upset about monks communities who weren't supported him ,despite sacrificed his charities to many temples across country,if u "monk " are not likes me to be your leader ,i'll be stop donation and stop worship u anymore .He piss off to many foreigners who talked a bad thing from his oppressive regime "especially u.n special rapporteur " or called them voodoo rapporteur and not look in what his rogue govn't have been done for the country ,this dictator likely compared him to Pol Pot regime and support to other dictatorship rule are not better than being a dictator for life " n.vietcong ,Laos ,Burma as in one barbarian " .In 36s dictator H.Sein earned many titles from rogue pm of the pm ,from court marshal of the court marshal ,PhD of the PhD ,president of the president ,commander in-chief ,MS of the MS ,BS of the BS ,kingkong of the kingkong ,be king of fish in the ocean and be a king of beast at eastern zone of hell ,and will bring the moon and sun be next his rank .

Sep 18, 2015 07:25 PM

    Reply to this comment

Hun Sen-barbarocracy :

World news-1979- to present the worst n.vietcong commie secret revealed invaded of Cambodia by violated international territory treaty and violated the "Paris Peace Accorded on October 23,1991" included 18 signatories representative countries and its n.vietcong .Why recent year the n.vietcong commie ruthless govn't behavior try to take over advantage from it weaks vc's puppet govn't " dictator Hun Sen " .The n.vietcong fascist commie govn't had borrowed its evil man Hun Sen regime to annexed of Cambodia since the the first day invasion 1979-present .The vc do the bad tricks on along eastern site and s.western border-lines between the two countries by without evil Hun Sen pays the price "free the border post-free geological expert,"and they thought that that evil man Hun sen regime are very dumb govn't on earth and very easier to manipulated like Champa country in 17th century and "Cambodia delta or called khmer krom in 1949s ",because the n.vietcong commie invader endorsed dictator Hun sen rogue govn't and an established with its new puppet govn't 1979 and made a new fake map with its boundary 1/5,000km2 not the same old one with its 1/100,000km2 "shame on vc crook",this caused from 1982-1985 and present by additional illegal treaty between dictator Hun Sen's cronies and its n.vietcong commie intrusion.Some territory disputes are on the distant horizon "someplace deeper hundreds meters to km2 ," some are long simmering and others-like provinces of Kompong Cham " Memot",Ratanakiri ,Mundulkiri ,Svay Rieng ,Prey Veng ,kratie ,Kandal ,Takeo ,Koh tral ,Horse island ,Koh Tralach and Kompot are at their boiling point .The n.vietcong ruthless commie leaders behavior increase more encroaches with more violence all along the border lines ,or sometime its pple lead to bloodshed ,use chemicals spray to destroyed to Cambodian farms at their own territory site by without the reason "inhumane" .Most of the time the evil Hun Sen fascist commie govn't do not seems to care to its own pple personal interest and ever never call a head of two states to solve the problem "am not dogmatic" ,but blame on who aggression and do not understand well about their own history and lacks understand what is the real boundary between the two country " no foul around and brought up the real issue rather finger point to other-if u want peace ". N.vietcong ruthless commie leaders likely to bleach and blending with their own history from time to time rather be peacemaker "no shame " that most their pple seem doesn't care where their ancestor came from " just born to be free wild hunter," that what Champa country ,khmer krom ,khmer central and Laos became a target by n.vietcong commie free wild hunter after the cold war ended ,maybe n.vietcong fears the china commie treat its country and wanted Laos and Cambodia to be part of vc's allies to fence off of its country from china invasion and its national interest .Like recent year million Cambodians fear a spillover n.vietcong populations growing up every year and let another countries to take care them "like Cambodia "or responsible over floods of illegal viet pple migrants across Cambodia " it seems ,cause to hard control them ,fake ID ,fake name ,or fake address ,cause high crime ,violent ,pollution environment ,burden on khmer employees ,destroy natural resources ,illegal business schemes ,money counterfeit ,money laundering ,human trafficking ,tax evasion ,corruption, espionage ,slave sex-drug illegal logging trafficking across country and etc and etc .These n.vietnamese illegal migrants fled their homeland into Cambodia ,is not by war or by UNHCR or refugee camp ,but there is widespread concern that million illegal n.vietnamese migrants appearing success in annex of Cambodia by illegal right ,and they'd done this trick in the last 4 hundred years ago to Champa country and Khmer Krom .It could be set a dangerous precedent for further n.vietcong incursion into central of Cambodia today and others nearby countries like " Laos " or other countries may feel emboldened by n.vc ruthless actions .But most khmer analysts point to the specifics of that crisis ,saying it does "not think the situation on along eastern and s.western frontier is necessarily easy replicated ", because of the demographic and historical particulars ,as well as the balance of demographic and military empower between the two countries,to many attempted and tested by n.vc's predator leaders to its puppet govn't " Hun Sen-since sihanouk passed away "and most n.vc commie spy network or its officials are still at large in Hun Sen's rogue govn't " most work undercover to against Cambodians " with 75% is servant to vc interest ,that what every time we can seen dictator Hun Sen's pundits always killed or arrested Cambodian pple" by threaten pple " on telemedia network .See Phnom Den border,province of Takeo ,the n.vc built a 2nd new fake channel between the two countries " 1980-call Vinthe " more than one mile deeper inside of Cambodia's territory "vc authority violated the international boundary rule-without shame " khmer pple cries everyday by shameful Hun Sen's bandits radical group who ruled more than three decades .Most khmer innocent pple who living along border with vc by without evil Hun Sen military defensive and became hopelessness from n.vc intruders robbed their farmland and crops everytime .most every territory disputed issues the H.Sen fascist commie govn't and its brutal forces always stand up with n.vc's mobs and gangsters to against khmer pple .Most khmer victims carried their own national flag by empty hands ,but look at the vc's side their hands fulled of big sticks with nails on it ,axes ,knives ,dagger and vc's soldiers stand onlooker with AK-47 riffles in trigger .Very pity pple who pick up the wrong man at the wrong time and lead its pple cried . Everyday by thugs Hun Sen's crooks and thieves who robbed its pple in the last 3 decades for surviving .Hun Sen is male demon was believed to be responsible for miscarriages ,still birth ,and infant mortality ,this evil man is believed to have been infertile ,so this heinous acts were/are mostly likely out of jealousy and vengeance .He was often depicted having madness out of control ,if he can't kill or arrest someone a day ,he can't sleepy .This guy also said to be one of the demons that control land grabbing ,flooding ,lightning strike ,drying land .Demon Hun sen also declared he himself contact to the western leaders know how to change the country ,and he also believed to be ruler of the eastern zone of hell ,and he is said to have 2 legions of demons at his command .he is also one of the-if not the-strangers looking demon on this list .he is often portrayed as a pale elder man riding a viet crocodile ,with a vc boombaring killer at left hand and other hand hold of human behead,no jock .

Sep 12, 2015 04:05 PM

    Reply to this comment

@Sean :

Cambodia-most heinous crime -Pol Pot/Hun Sen 1975-1979 and present "death toll 2.8 million " Hun Sen year in power 1979 to present-types of regime "n.vietcong commie puppet govn't " cause of death is using " commie lethal virus injection ".Ho Chi Minh most heinous crime with 3.4 million death 1954-1969 forced child soldiers to waged war with s.vietnam" 24 yeas in power "types of regime is " ruthless communist " cause of death "heart failure " .Bizarre the most brutal dictator who has placed his three sons and relatives in the govn'y's key job and won torture and other cruel ,inhuman or degrading .As a dictator are always coward ,it come to power from backdoor with the help of some opportunist pple ,foreign endorsed ,or group and corrupt civil and military bureaucracy with the claim to " restore " pple's rights ,enforce the rule of law ,end corruption and establish peace in the country tha is taken as in jeopardy with the existing regime .This dictator "conquer " his own pple ,create vested class in the country to survive and prolong his regime or "dynasty" ,maximize his worldly gains ,deny human rights ,brutalized the pple who criticize or do not see eye to eye with ruling coterie ,create personality cult of his own and use the national wealth and resources to straighten and perpetuate his own power and regime as the only "hope " for the pple of the land.In 1987,the first foreign anonymous who met the 5 golden stars Ge.Hun Sen interviewed in suburb city of Phnom Penh ,Cambodia .1975-1979 Phnom Penh was called" ghost city"have houses without pple living,have roads without pple walking or driving ,it means the commie radical groups evacuated millions of pple from the city to countryside for labor camp and execution .The rogue 5 golden stars Ge.coconut head made a mega address to the audiences along the way who spent several hours in the hots sun to greet him passing by .His literacy lecture We the "restoration " form ash-a speech that was clearly meant to prepare him for future succession .Most khmer pple survivors was exited at the first look ,because those killing fields survivors seem doesn't care who he was ? even so, the 5 golden stars dictator's son Hun Manet who has ever never know to critics his father regime in public-fingering the " blind fate cat "rogue business scams who profited by crook association ,and admitting that the authorities had indeed used torture ,false arrest ,false execution ,politic motivation ,imprison extract confessions were such pronouncements genuine or cynical attempt to gain the confidence of the Cambodian pple and save face under the scrutiny of foreign journalists ? This was the question many had hoped the 5 golden stars general son would answer ,but doesn't .One hand raised the vine glass and other hand moving around like he got drunk to the audiences "meet khmer-korean worker ",he began raise the rogue tone to the press who asking him by speaking abstractly about his father role and a new cambodia constitution ,but suddenly adopted his ruthless behavior to the journalist ,if u dislike me ,goes back to your country " a tone at once irritable -impolite " impatient and intolerant ,and declared that there are certain "redlines" that could never be crossed "commie and the application of martial law " security and stability in cambodia , the unity of the national territory , and 5 golden stars Ge.coconut head , and the youngest rookie 3 golden stars Ge. Hun Manet who oncetime graduated from the westpoint "military school academic " has not represent much of what to cambodian listeners to him missed out on during the latest 36s of his father rule .He so be careful to speak up and avoid between son and father's achievement " no negative impasse"just hidden bad things from his father did .In 1984 his 5 golden stars father dictator began to imposed any media network or radio hosts program on his subjects .Suddenly citizens to countryside could no longer refer to a tv set as television ,because that would hark back to the days when Cambodia was a n.vietcong commie puppet govn't "controlled 1979-1993 ", if some telemedia who break the bad news to outside will face hash punishment and toss into monkeyhouse .

Aug 29, 2015 05:52 PM

    Reply to this comment

Isman :

According to Mr.Tran Ky Phuong who was of Cham native and the Cham old timer historian and researcher ,since 17th century that the Cham-Champa country disappeared from the world map " by Cham leaderships failure " .Mr.Tran Ky Phuong who just the first time to arrived to SiemReap city for southeast inter-conference history researcher and the first time of his life than can see a real great khmer Angkor Wat temple "khmer empire " with connected to VICHEY city of Champa by the two nations .But Mr.Tran Ky Phuong was ashamed when the Champainese native became no country and split their lives across Asian countries after the small crooks and thieves who fled from s. China mountainous ,journeyed to Champa for looking asylum ,and get away from China execution by labeled them as crooks ,thieves and radical group who want to provoke rebellion to split country apart " against china govn't" .Mr.Tran added that ,Cham-Champa had kept many cham's arts ,culture ,traditional ,custom and language are still alive for centuries ,although they have no country with melting pot to others race ,but they still keep its traditional alive along s.china coastline .This Cham historian claimed that since the first day Champa country had been wide out from the world in 17th century caused by Champa king who was so be generosity and int-married with dia-viet decoy king daughter and then let hundreds of thousands of illegal dia-viet migrants flooded for asylum seeker .Years later ,the dia-viet pple provoked the rebellion to against Champa-Cham native to took over their country without shamed "worst discrimination ,war territory plunder ,genocide ,wide out Cham's populations ,hundreds of thousands ppple been executed by dia-viet ruthless regime and more of hundreds of thousands became slaves in their own country ,and let the rest of million Cham pple who survived from the killing fields ,fled or excelled into neighboring countries " part of southeast Asian countries " .Mr.Tran's memories try to tell all ethics Cham and to the world that Cham-Champa who were oncetime had a country as like any nation on earth "400 years ago ",and wants young Cham next generation to clear understand who he/she what where we from ? .Mr.Tran Ky Phuong as a Cham-vietnamese history researcher ,as a fine art expert and Cham culture evolution anniversary who attended at southeast Asian culture evolution in SeimReap city of Cambodia .This gentlemen showed us many great Cham arts sculpture "like VICHEY temple " which scripts similar to Angkor Wat tower ,but most secular analysis expressed the two similar towers was exchanged between the two country ,after the Champa invaded of Angkor wat in 12th century and years later the khmer king setup the new war strategic and fought back Champa to colonized the whole country and built many temple for them "as symbolic " .Mr.Tran who was specialist of Cham-viet fine art and historian of Cham minority ,since the kingdom of Cham country disappeared from the world map before the world body is not created yet ,day in and day out ,night in and night out for Mr.Tran not give up the challenge he facing ,try to discover something from the past and keep drilling Cham's ancestor ,to tell young Cham next generation and to the world who we are today ?,and why our endanger species are became as minority of "central of vietnam today ",and Mr.Tran Ky Phuong said ; Cham-Champa country is very small sized kingdom next to s.china sea caostline "width 15 miles by 30 miles ",but longest along s.china sea ,north territory is closest to china border "ethic dia-viet region " through down to Chenla or called "kampuchea Krom or s.vietnam " border " no dia-viet migrant " .Mr.Tran stated that near 12 AC century there is only 3 million Cham population of Champa country-their religious belief is islam ,fishing traded with Cambodia ,China and Arabs country .In 18th century AC the Cham national economic growth and flourished are depend on trade with China and Cambodia "agriculture " ,most Chams lack in farming .By Mr.Tran described that the small reign of Champa kingdom with king elite king of Champa and made the Champa is very great safe and development "Cham national unity" and left many Cham fine arts ,like Cham ancient heritage temples are still standing tall right there ,see VICHEY heritage temple "mud stone " with many other still remained alive today for tourist attraction sites .Tran claimed that reign ,although the Champa country is far away from the Angkor Wat truly ,but matter fact the Champa-Cham had received the same powerful fine arts from khmer empowered.Since the first fall down of Champa kingdom with its lost territory to dia-viet in 17th century to 19th century was completely gone ,that is the last worst day and sadness to all Cham pple "worst human history and shameful as lesson for life " .Tran verified that the reasons Cham lost its country from the world map is caused only one reason,is dia-viet or viet aggression in many attempted to conquer or wide out the Cham country by failure leadership .Toppling of Champa kingdom after the dia-viet pple gotten freedom from china govn't supported ,after the dia-viet victory over Cham country in early 19th century and then the ruthless dia-viet hand over ,cause chaotic ,anarchy ,provoked rebellion ,discrimination ,racial slurs,politic execution ,arrest innocent pple who against die-viet handful controlled .Thousands of Cham native fled to china ,Hai Nam island and journey to cambodia .Tran estimated there around 120,000 ethic Cham pple are became a small minority in their former homeland "in central vietnam today and like native indian-american " .Some khmer-cham surprised and felt so happier when they heard Mr.Tran introduced and dug up their history mystery for long-long time ago .Another cham history researcher Mr.Lep Kuer added that he took along way to get here to learn more and dig up the history that lost for centuries and understand about cham reality that perished .Fortunately ,most khmer-cham old or young so happy when the world scholars reminded us and exploited the cham's history alive .Mr. Lep kuer said ; although Champa country sinked into the black hole ,but most cham-khmer are remain keep their culture alive in cambodia for hundred years " but most scholar analysis said; "not longer survive /face new culture ",instead a man who without a country ,but with a man who keep its identity alive ,and Lep kuer appealed all cham-khmer must be unity as one ,friendship ,create more human resources ,technical trading ,involve in govn't leadership , equal right to live ,to do ,right to defend and right tolead and make cambodia as a great nation on earth .

Aug 23, 2015 01:09 PM

    Reply to this comment

anonymous :

Dictator's Husein ccp is "Communist Crooks ,thieves Party " in the last 36+years reign and everybody have to know what Husein is fear the most,? because fear is "cause him sleep disorder or unpleasant,madness ,revenging ,ruthless behavior and strong feeling to commit bad things ",motion -caused by anticipation or awareness of danger .36+years ruler fear is completely natural and help people easier to recognize and respond to dangerous situations and threats .What dictator Husein fear the most of his life within the past and recent situations he has committed .if he did may badass or something hurts to others ,Husein has a reason to be fear it in the future ,criminal master-mind ,war criminal conspiracy and war crime against humanity .Why this ruthless dictator can survived after 36+years the longest rule recorded ? no anyone surprised at all ,there's "dictatorship rule " every election it means nothing ,but just make the international community feels all right about them and bring more aid to extending authoritarian regime .See the outcome of July 28,2013 ,national election for pm ,it shocked almost entire country ,with very few analyst expecting the fascist dictator Husein will not to win the battleground "provincials " that seem to be pulling toward opposition party " in 10 peolpe are only few voters support him -someplace 1/4 favored him " .Since 1993 after the u.n peacekeepers poured $2 billion to restored the peace progress and setup the first new election and draft laws " constitution ",there were only two pm candidates ,Husein and prince Ranarith ,the majority of voters are favored to prince Ranarith to defeat dictator at the first hand ,but bad dude dictator refused to step down or resign and created two heads pm ,later "coup d'etat bloodshed ".3rd coups d'etat by Husein taught him a lot of lessons and not hesitated to commit any bad things for his power .He used NEC-con artists "National Election Committee " of voter fraud does the tricks because average khmer people are already primed to see illegal activities vote fraud ,a lot of vote fraud corruption in Husein's politicians ,who were royalties to dictatorial ruler .36+years ruler kept extend of vote fraud for his power ,fraud in which most voters knowingly cast a fraudulent in the past election ,including by impersonating another voter ,voter ID laws that would require voters to present photo ID at the polls ,lack INKER fingerprint,lack ballot machines ,lack national election committee reform ,lack people or NGOs group or international vote observers ,poor vote management ,shutdown some international telemedias in voting day,just only medias ,tvs ,radios who served and work for its govn't only .To many fraud in the past ,but no anyone political parties complained about it ,because Husein seems doesn't care who win or lose ,who care or who doesn't ,he used all his vietco's SAMKOK trick tools to destroy all the means to keep him in power .It seemed the election was fairly conducted that would bring an agreed result for both contenders .But the vote cast reality turned nightmare when the crooks Husein cried foul underlying on mass media rigging and countless irregularities stage to alter the people's mandate .This crook bribed people ,buy pple voters,gave them Sarong "long rob " ,Bee cheng "Granulated ",Soy Sauce ,box noodle ,krama ,or some cashed ,and used million phantom-lists ,fake vote ID ,fake vote document ,illegal migrants false ID ,undocument ,vote multip-name ,vote multip-place ,voters no registry or registry ,voters no clear the list ,confused pple name ,wrong date-of-birth ,false address ,somebody vote someone name or double name ,confused vote polls station ,used phantom-lists from place to place to gain cast ballot ,gain voted some of region without pple live uncleared pple who moved out ,or pple who died ,or pple who stay in jail and used military units to mobilized around poll stations "worrisome",forced pple to take side ,or threatening pple to vote for Husein's ccp ,forced all military units to vote for him and vote scam from place to place .Some evident ballot stuffing executed where no election take place .Ruthless Husein NEC con-artists has setup by Husein ccp were the group intersted and highly doubted is NEC chief ,who came under suspicion on mid-night national election crisis .Husein's NEC bandits setup some part of envoy loaded with blank ballots.Husein used old fraud tactic with finally the aired allegation against aided electoral fraud of NEC chief Soursdey as topped suspicious .Track policy vote fraud deadlock to coverup the crime he committed and saying one thing and doing another that Husein dirty politic madness that could threatening both the larger national interests and threatening Cambodia itself .Vote fraud ,those who cast the votes decide nothing ,but those who count the votes decide everything .Husein senor mob-nec controlled the ballot cast and dictator Husein controlled the telemedia ,tv ,radios and news papers and Husein count khmer pple voters were shipping through the backdoor ,cheating over again and stealing election without shamed .Husein is the worst con-artist and fraud election in the last 36+years ruler and election fraud is illegal interference with the process of an election Acts of vote fraud affect vote count to bring an election result ,whether by encreasing the vote share of the rivals candidates ,or both.What electoral fraud is under law varies from country to country .Many kinds of election fraud are outlawed in election legislation ,but other are unviolate of general laws ,such as those banning assault ,harassment ,racist ,label like ccp's youth supporters threw the rocks against to opposition party ,and military dictatorship aimed machine gun on military truck pointed to opposition leader during campaigned .Most opposition supporters are became victimized by Husein's powerful senor gangsters and no one held accountable .Although technically the term electoral fraud's covers only those acts with are illegal ,the term is sometime used to describe acts with are legal but neverthless considered morally unacceptable ,outside the spirit of election laws ,or violation of the principle of democracy ,show elections ,in which only one candidate can win ,are sometimes considered to be electoral fraud .In national election ,successful electoral fraud can have the effect of coup d'etat or corruption of democracy ,in a narrow election a small amount of fraud maybe enough to change the results ,this can lead to the break down of democracy and establishment of dictatorship .After 36+years held office,this fascist dictator remained unclear ,however ,whether 36+years ruler would formally contest result ,the NEC recorded nearly 9 million pple registered to vote and home alone dictator for life ,always said ; he got more than 4 million phantom-lists membership to support him at every national election "sic " .Once time aired broadcast he lost ,hour later he won ,later hour he claimed 63 seats to 60 seats opposition ,later hour he claimed he had 68 seats to 55 seats for opposition party " shame on crooks and thieves " .

Aug 05, 2015 05:44 PM

    Reply to this comment

100% fact is the fact :

Cambodia -is the worst country of corruption under 36+years Hun Sen one party rule "one-man-rule and one-man-lead ," fascist commie Hun Sen and his best top left hand-man Try Pheap was the ones in fueling deforested across the country .Most dictator's clan men worked and supports to Hun Sen's rogue govn't in the last 3 decades ,use illegal tax evasion means to avoiding pay taxes or cheating taxes .Typically ,taxes evasions schemes involved and individual or corporation misrepresent their income to the internal revenue service "IRS ",misrepresent may take the form either of under reporting income ,inflating deductions ,or hiding money or laundering and its interest altogether in off shore accounts .Try has made an interviewed in recent days about widespread deforest across country to clear his criminal-minds involved and try to get away from the crime he committed .A man who started to own business at emptied hand and a man who baked a cake without flour and then became a dictator Hun Sen's rogue tycoon in less period .Try created all illegal deforest schemes to make business " as ringleader scheme ,middle-man scheme and redwood collector scheme ",despite his mob-mafia boss signaled the GREEN lights with granted up hundreds of thousands hectares land concession to comrade Try Pheap and to support his extension fascist rogue govn't till he turn to 90s and plus million hectares of land concession along the border with vie"vc" with 99 years leased to "vc's new strategy to annexation of Cambodia " .Try raised from ash after khmerouge survival in 1979 and turning around at age 40s and now he becomes the top fugitive environment destroyer ,just cut the tree down to sell and has no blueprint to replanted and move to somewhere else to make money and let the entire Cambodia geographic like a bald head planetary and face a weird climate change rapidly .Illegal logging with china and viets are refuel deforesting and destroy environmental in Cambodia at short period and face a big catastrophic .Illegal logging is the harvesting ,transporting ,processing ,buying ,or selling of timber in violation of natural laws .This definition also applies to harvesting wood " see piles of redwood "from protect areas ,exporting threatened plants ,tree ,animal species and false satisfying documents ,includes breaking license agreement ,breaking deal ,tax evasion ,deal with rogue thugs corruption govn't officials and interfering with access and rights to forest areas .When forest are cleared for plantation as agri-business .Under dictator Hun Sen failure economic strategy it impacts of illegal logging activities leave an obvious mark of mass destrutction in forest-gaping holes ,where one stood ancient trees-when the trees are cut without the right permit and are smuggled abroad ,govn't lose all financial in several ways including lost revenue from taxes and duties and lost of efforts to manage illegal logging.Many forest-dwelling communities have a little control over ownership of their land .This makes them vulnerable to outsiders who try to gain access to their forest,which may cause repression and human rights violations or just plain exploitation .Per cubic metric for us$1 for villager ,but us$10 for their wallet" dealer ",like a small village in Ratanakiri ,Mundulkiri provinces,Prey Lang or elsewhere ,can received approximately us$1 per cubic metric of hardwood .When the cubic metric enters at cambodia.viet border checkpoint ,its price could be reached $650 or up per cubic meter ,when the cubic meter enters a chinese mainland port for processing ,this price will shoot up to $1,000 or up per cubic meter ,after china had finished produced ,waiting to bought on a furniture shop rack to european countries or the west ,this cubic meter will worth up more than 3 or 4 times .In recent year nearly halves of the most important sites for plant diversity are threatened by commercial logging "viet-china illegal scheme business" .If the rogue fascist Hun Sen govn't endless might be deforestation will gone sooner rather later . Is cause by illegal culprits logging business clearance of full wood collection ,population growth ,face illegal intruders ,rather than industrial exploitation has been blamed as underlying problem.It hard to choose between replacing a natural forest with tree plantation or losing it altogether -in the other case,the vast majority of the original native wildlife species do not survive .Even if the total number of species remain constant , the rare natural species are often replaced by exotics and weed species .The direct effect of illegal logging in our air is the air population ,because no more trees wild absorb the carbon dioxide "CO2" from us human and other animals and plus factories ,vehicles "impact as climate change " marin environment ,loss biodiversity or ecological functions .But it oftenly ,the 36 years dictator Hun Sen rogue govn't even never care or hold accountability those responsible for illegal logging widespread across of Cambodia .We can see large qualities of tree are being smuggled out of the country across cambodia/viet border checkpoint through to china mainland .Where illegal traders pay us$1,100 per tone for teak and other tropical hardwoods .See china /viet fuels illegal logging in Cambodia "in youtube video clips " and u will shocking evidence of the massive illicit plunder of dictator Hun Sen rogue corrupt govn't -atrocity on forest by both illegal china/viet logging trafficking companies .much of the logging takes places in forest that from part of an area to be "very possibly the most bio-diversity ,rich temperate area on earth .For years more than i million cubic metres of timber ,about 90% of Cambodia's total timber exports to viet and china giant companies,were illegal exported from eastern provinces ,areas this trade ,and amounting to billion in us$ loss to cambodian pple every year ,take full place with full knowledge of H.Sen's corrupt govn't controlled .It involves ,govn't ,military,thugs corrupt personal ,police , local thug corrupt officials and custom at the border .One average ,one log truck carrying about 15 tonnes of timber ,log illegally in cambodia ,across an official Cambodia and viet checkpoint everyday ,24 hours a day,365 days a year ,and no anybody can stop it .

Jul 31, 2015 02:31 PM

    Reply to this comment

k.Veasna :

36 years Hun Sen's destructive legacy lives and brutal rule and we can recognize the signs that evil Hun Sen was sociopath .Dictator Hun Sen's sociopaths has a personality disorder that prevent him from feeling empathy for others " have no feeling pain or have no sympathy to others-dishonor person " .Although he often seems friendly and likable ,he uses his 36 years ruthless charm to get pple to do bad things for him and his clans .See the way figure evil Hun Sen's sociopath deal with the following trait are common among his sociopaths are ,supernatural ruthless behavior ,make everyone like to hate and less like him ,lack of empathy servant around him ,lack of remorse ,he and his clans doesn't feel guilty when they've something wrong ,lack of empathy ,he doesn't seems to care when someone else is hurt ,propensity to lie ,liars ,cheater ,rude ,vulgar ,violence ,he does it casually ,like smoking cigarette " like it's nothing ,"incapacity to lead or animosity to others ,those closest to him is something missing ,egocentricity ,he light ups when they're the center of attention ,delusion of grandeur ,he often perceive himself as superior to others "stay above them ," sociopaths often cheat on his partners ,since he doesn't feel guilty over doing so ,intoxicate ,power ,fame ,money ,casual sex ,coverup the crime ,screw up him and threat him well like a king .Sociopath use variety of weird strategies to cause pple in their lives to do bad things for him .He often pit pple against other to achieve his own end ,or have others lie for him to coverup the truth .In political circle ,a sociopath might cause drama that forces pple to take sides ,while he/she coolly controls the entire situation "Hun's nepotism ".In 100% u can believe him in just 2% ,and don't expect a sociopath to care with what he says or about his feelings .A sociopathic doesn't care who get used or hurt ,because sociopath has no conscience or scruples against taking gross advantage of your generosity and goodwill .REMEMBER that sociopaths aren't motivated u by love ,but by ruthless behavior ,power ,so u want show him ,and u won't give him power over u .See the letter word with " H" is a word of destructive HELL "that is glues connect to human HELLISH which carried out of word "H " like evil killers ANITA THE HUN in 4th century ,HITLER in 20th century ,SADDAM HUSSEIN in 21st century ,HUN SEN in 21st century "except HOR or HONG " is the latest example of the "hand of evils destruction " .According to the Angkor walls stone curve SANGSACRIT scripts prophesied revealed of Cambodia to present and future prediction will be .SANGSACRIT scripts revelation on stone walls told us everything in the past and future will be .Final waring understanding the real life of Angkor Wat wall stone sculptures of revelation " believe or not there is a strong case to proved " that POL POT ,HUN SEN and VIETCONG apartheid were a figure prophesied in SANGSACRIT reveal of main destructing to Cambodia-Cambodian is still living with under evil HUN SEN's destructive legacy .The SANGSACRIT revealed from time to time for centuries ,from regime to regime ,from leader to leader ,in what Cambodia will be ?,with "H" is mean of HELL destruction on earth,translate to "destruction or destroyer ".SANGSACRIT secret reveal says the figure in question does not need to be a supernatural being ,but simply "the messenger of destruction " .Remarkably ,such as person existed two khmers latest evil dictators VIETCONG HUN SEN/POL POT .Angkor Wat scripts notes " time of destruction evil man rise up in "20-21st century ",HUN SEN was not a correct name given to the the khmer leader "but two SATANISTS" endorsed him as barbaric in 1984 ,but epithet adopted before he grabbed power "baked by vietcong barbarian ",the word is derived from the SANGSACRIT word meaning "crush and destroyer " .According to stone wall curves sculptures proved HUN SEN ,HUSSEIN ,HITLER and ANITA THE HUN is the best translated as HUN ,HUSSEIN ,HITLER and THE HUN-the-destroyer .Amazingly ,as ancient stone wall sculpture provides further evidence for SANGSACRIT word significante of HUN SEN prediction.But Hun Sen's importance is not just what the late khmer leader did himself ,but what he unleashed ,as on January 7,1979 led n.vietcong communist invaded of Cambodia "annexation of Cambodia ,war looting ,war territory plunder ,war criminal conspiracy and war crime against humanity .Most secular observers agree with this analysis and best evidences of importance of media reports identifying the first day on January 7,1979 ,is the last day of n.vietcong commie invaded of Cambodia and is the root caused of Cambodia's destruction such as 99 years land leasing to vietcong predator ,anarchies land grabs/natural resources ,worst land concession ,flooded illegal viets migration ,fugive,criminal ,gangsters ,spy ,illegal viet activity ,illegal business ,destroy environment, creating problems,illegal mines exploitation ,illegal logging trafficking and food poisoning .For me, am not dogmatic ,but this is about as specific as prophecy gets .At this point we now ask ," is all of this simply an amazing collection of confidences or is the perhaps prophecy and SANGSACRIT script analysis now on the best of our researching .

Jul 17, 2015 02:01 PM

    Reply to this comment

T.Van Thong :

Part-IV 36+years Hun Sen's rogue govn't ruling is covering up the biggest zombie territory plunder outbreak in khmer's history .The 4 saddest attempts to take over the" country in the last 3 decades ," by bad dude dia.viet commie "endorsed evil Hun Sen be dictator " .The rogue dia-viet think about being an evil dictator as their favorite annexing of Cambodia like Crimear of " Ukraine " is that intruder needs evil henchmen to help them out ,and the thing about having evil men or yesssman all day is that eventually they say "who will be the one in charge ?, and who listen to me and do what i say, not do what i won't " .For instance ,the henchmen in our story was n-vietcong ruthless commie top commander Le Duc Tho who led invaded Cambodia 1979,was the adviser in charge with far-leftist radical puppet govn't "Hun Sen ",Le Duc Tho and his n.vietcong henchmen ordered ex.pm Pen Sovan to do their dirtiest tricks in K-5 secret planned to wide out Cambodian population who just survived from the killing fields era in 1979 ,but pm Pen Sovan rejected and not do in what the n.vietcong intruder tells to do"n.vietcong war criminal conspiracies ",and sentenced him more than 10 years in Hanoi deadly prison in 1984-1994s ,and then the fascist rotten Ge.Le Duc Tho, recruited evil Hun Sen as their new authoritarian regime until now .This n.vietcong ghost buster commander awaited this opportunity for decades to happen .In 1979 after Le Duc Tho led 150,000 fascist foot soldiers invasion of Cambodia"widespread war looting ,killing ,executing ,robbing ,forced pple of their houses,laid million landmines ,war plunder and pillage across the country-this piracy Le Duc Tho turned his fascist foot soldiers into violently suppressed his Hun Sen puppet govn't ,to seal off of the cities and not let any pple move in to avoid khmerouge soldiers attack from street to street,spy on his own pple ,no illegal activity ,curfew at night time ,and had so many pple disappeared at around suburb city+n.vietcong puppet courts eventually tried them ,false accused ,false arrested as an ex.khmerouge network and killed them " survived from first killing fields era and then died at 2nd killing fields invasion-shame on intruder ".Le Duc Tho and Hun Sen are the crony that supervillains dreamed of , as u can guess ,their ambition got the best of them-that what the ruthless n.vietcong commie leadership has been through done since 14th century and present " used woman ,spy ,money ,criminalist ,undercover , poison scheme ,corrupter ,interfere in foreign govn't affair at high level ,clone-evil interest conflict ,break country or parties apart ,assassinate ,political strategy scheme ,use with all kind of tools organism to defeat and take over u without mercy or no shame at all .That what the dia-viet wide out Champa country in 400 years ago ,and taken 21 provinces of khmer delta " called kampuchea krom or s.vietnam 1949s " all those provinces viet changed to are :1-Pul Leo viet changed to "Bac Leo ",2-Preah Trapang is call " Tra vinh ",3-Teuk Kmao viet changed to "Ha Tieng ",4-kramourn Sar viet changed to "Tieng Yang ",5-Changva Trapang changed to " Pieng Va ",6-Preah Sourkear viet changed to "Thu Chao Moc ",7-Morth Chhrouk-mouth pig viet changed to "chao Doc ",8-Kampong Russey viet changed to " Ben Tre ",9-Long Hor viet changed to "Yin Long ",10-Prek Russey viet changed to "Cun Thie ",11-Rong Damrei-elephant ranch viet changed to "Tai Ninh ",12-Dambokor viet changed to " Va Kong ",13-Borey viet changed to "Long Hai ",14-Psa Dek viet changed to "Psa Dang ",15-Okna Dinh viet changed to " Ya Dinh ",16-Ta Nun viet changed to "Long An",17-Okab viet changed to " cho Vung Tau ",18-Mey Sar viet changed to " ",19-kampong Go viet changed to " ",20-klaing viet changed to " ",21-Koh tral viet changed to " Phu Doc ",22-Koh Tralach viet changed to "Dao " and Prey Nokor city or Saigon viet changed to Ho Chi minh city in 1975 ."viet wants the world to recognize them as any nation on earth " .

Jul 11, 2015 07:32 PM

    Reply to this comment

C.Prasit :

Cambodia-after horrific of killing fields war criminal conspiracies in 1975-1979 ,led 3 millions pple deaths and present china and n.vietcong commie still endorsed fascist Hun Sen as their dictator playbook .Since 1979 ,the whole world knew who were the longest dictators in 20-21th century after Saddam ,Gaddafi fated deaths not long ago and who's next ? .Now , the puppet govn't of Hun Sen proposed non-govn't organization law ,cooperation or coercion ," just import from commies block " .The new NGOs draft law will curse Cambodian society as 2nd killing fields to coverup their atrocity on khmer pple .See many NGO nationally/internationally and pple opposed the new introduced of new NGO draft law ,which against the ngo management law must be amended to protect freedom of expression ans association .there is no secret that ruthless dictator Hun Sen rogue commie who baked by n.vc commie in 1979 to present are currently imprisoned for his political ,or opposition parties and land grabbed evictions .See thousands of land grabs evictions across the country had locked up in prisons and have voiced unfavorable opinions in peaceful manner to demand back their land or farmland from dictator Hun Sen's rogue govn't everyday ,and found themselves charged with subverting state of power,and other political motivation .Others have publicly discussed pertinent national issues and saw their words relabeled as treason,false accuse,false arrest ,or defamation .Non-NGO and their personnel operating in Cambodia already face harassment, threatening and intimidation .The n.vc fascist commie govn't proposed the new ngo draft law,threatens to provide the 36+years dictator Hun Sen's rogue govn't with a new brand toolkit for state control and open a new front of persecution against civil society in Cambodia .The n.Hanoi commie puppet govn't creating the draft of the new ngo law to support its puppet govn't is part of a wave of proposed legislation,kangaroo court system,rogue law enforcement and its vietcong's territory plundered strategy ,which also includes a new counter viet-espionage in Hun Sen's rogue puppet govn't affairs "to swallow Cambodia and wide out from the world map ahead " .Otherwise ,intended to give a veneer of legality over dictator Hun Sen increasing and arbitrary repression of its own population in the name of national security "vc territory plunder project " .The NGO law purports to standardize the activities of foreign NGOs "while promoting exchange and cooperation " .But what is permissible and what is prohibited is opaque .For exple-NGO prohibited from engagement in political activities "which Hun Sen rogue govn't context ,without definition or standard ,doesn't most pple feel liked ,when this rogue draft law has been made in publicly ,there were particular concerns raised that it would not only impeded what are might consider ngo activity ,such as protecting the environment ,but it could also authorized widespread police supervision and over sights of the activities of foreign observers operating in Cambodia .Most ngos groups and even foreign business are concerning that hun Sen rogue govn't throw out this proposal or change the draft almost entirely .The human rights watch in Cambodia,summed up the concerns of the international community in saying "in the past 3 years ,this fascist dictator hun Sen's authorities have shown increasing hostility toward civil society "killed non-violation peaceful demonstrators at freedom square ,at Veng Sreng Street bloodshed ,killed opposition parties ,kbal Tnal and around the country who against Hun Sen's land grabbers and this rogue draft law is nothing more than a means to shut up and block the activities of groups pple who protest the repression regime after the killing fields 1975-1979 and present " there only deserved and continuing to authoritarian regime ".By this rogue draft law ,the china/vietcong commies war criminal conspiracies has taken another page out of dictator plabook"Hun Sen".In n.Hanoi,the commie rogue govn't can arbitrarily and subjectively shut down internet blogger ,arrest pple ,face hashed punishment ,penalty an ngo what is "forbidden religions ,pple no freedom of speeches ,or freedom of press "jeopardize peace stability and public order " .In Bengladesh ,it is the same hold true foe activities that are subject "illegal or harmful for the country -dictator rule ",and in Pakistan ,it is as elusive as anything " dubious in nature " .

Jul 09, 2015 06:45 PM

    Reply to this comment

T.Zarath :

Part III-die-viet radical group journey to south territory "Champa and Kampuchea Krom in 17,19th century" .The worst lesson of life for Cham-Champa country wide out from the world map ,and Cambodia delta or call Khmer Krom today will disappear from the world map,if khmer pple ignoring their own history and do not bring this up to the international stage like "superpower ,representatives member states treaty ,Paris Peace Accorded , U.N ,ICJ or ICC to stop die-viet's territory plunder "no anything easier fall from the sky "...trust me.Kampuchea Krom or viet calls s.vietnam under French's colonized Cochin Cin in mid-18th century .Since January 7,1979 by n.vietcong commie govn't took over weak P Pot's regime,with its 150,000 foot soldiers and some half civil uniforms army downfall war looting victory,spread killing victory ,murdering ,rapping ,robbing,inhuman ,racial profile ,k-5 secrets planned ,million landmines laid at western region ,hundreds of loaded trucks war looting goods sent back to Hanoi for several months before empty the country and war criminal conspiracy and war crime against humanity across the board and continuing atrocity on Cambodian to wide out from the world map and by its own leader ruthless behavior Ho Chi Minh to take down Cambodia and Laos as theirs .They "vc" destroyed or burn down all Cambodia's documentaries and kept the maps bring back to n.Hanoi to restudy and drew a faked map for territory plundering strategy "the same perfected champa country strategy and still work "..That what die-viet commie govn't got quick actions to kick out Pen Sovan and installed evil Hun Sen as their puppet govn't to sign additional treaties between the 2 countries territory plunder without any 3rd party involved "new faked map introduced to dummy Hun Sen in 1982,1983 ,1984 ,1988 and so on " two Va and Hong not denial to public and try to get away from the crime their committed .No any khmer leaders are so dumbass like this dictator Hun Sen did in the last 36+years under its puppet govn't .This rogue regime is fulled of craps that caused the n.vietcong commie widespread territory encroaching in day and night at eastern,south and southwestern territory and lost a few islands to his n.vietcong puppet govn't.After January 7,1979 invasion of Cambodia by n.vietcong commie ruthless behavior ,and the whole world concerned to prevent the 2nd killingfields once again ,and then the international community adopted a new strategy at "Paris Peace Accorded on October 23,1991" with 19 representatives signed treaty countries,included n.vc and many else treaties ,such territory border accord between the 2 states .We ask the world where is the matter fact of die-viet territory plunder has ,? read the history of diet.viet radical blender who fled from southern mountainous of china and chinese govn't chased them down to Champa region in 16th century"china labeled those die-viet thug group as bad crooks and thieves and anti-china govn't propagandist .This is the 8th times of die-viet aggression has been done to wide out Champa from the world map and through to Cambodia delta or viet changed to word s.vietnam under French colonized Cochicin in 18th century .History-Peace treaty accorded between Champa and die-viet 1712 and journey to southern territory had spreading through to Cambodia kingdom ,along boulevard Avator ,or called "Nguyen Phuc Nguyen ", built in 1618 for best engagement between die-viet princes with khmer king Jay Jetha II " by Royaume Du Canbodge ," by Mr.Mura stated that in earlier March ,1618 the khmer king took the new throne with inter-married to die-viet king daughter and given a new name to his queen was Preah Pavatie Preah Srei Varasketrey at new Udong palace.By die-viet historian "Dai Nam Liet Thuyen ",printed and established in 1995s ,said that;the dia-viet king had engaged his daughter to Jay Jetha II " monkey year" in 1620 " like they did the same thing to maroon king Champa strategy " .According to Italian narrator Mr.Christopher Borri established in 1631 stated that ;dia-viet prince Nguyen had joined military training course,and built warship to help his son in-law "khmer king " to against Siam aggressor,specially to grateful to his beloved son in-law ,it the king Nguyen had deployed his army 2nd times to against Siam invader at Kampong Chhnang and Udor Meanchey provinces and Nguyen promised to protected khmer national interest from culprit predators .By old khmer timers saying "dia-viet defend peace is only the word in using scheme strategy for territory plunder like they did many bad things to Champa country,to khmer krom delta and khmer centralizer today .Later on ,in 1623 the ruthless crook Nguyen plays derange-mind setup the a new secret messengers to delivery gifts and a letter to Udong royal palace to demanded the khmer king to release two regions to dia-viet authority in the name of between son in-law and father in-law "same strategy to Champa,to khmer krom and stupid man Hun Sen now ",those two regions are Mu Svay in Okna province 'viet changed to "Ba Ria",Vung Tau ,koh Krabei or buffalo island "viet changed to "Ben Nghe",today call Prey Nokor "dia-viet changed to Ho Chi Minh city after the vietnam war ended 1975 .Dai-viet ruthless behavior to take the Prey Nokor city "Saigon " to be their statehouse for governance to collect tax for 5 years contracted with khmer king " see blacken-white footage map showed Norodom palace aerial view still standing alive today as symbolized of khmer heritage prided 1866.So on,to defend Siam predator aggression ,the retard king Jay Jetha II signed additional treaty to let hundreds of thousands illegal dia-viet migrations flood into khmer krom delta in within 2000,000 pple on that time .Until 1627 after the khmer king Jay Jetha II passed away ,dia-viet's 5 years contracted expired and it has never return Prey Nokor to khmer govn't until now " same old shit and same old trick to champa ,khmer krom and 99 years Hun Sen leasing to viet crook"...100% trust me...i see ,but u don .The opposite way strategy by dia-viet had a better right and chance to control the native pple and 7 provinces at eastern territory from Prey Nokor ,Okna Dinh ,Rong Damrei ,Chang va trapang,Preah sourkear ,Okab ,and Mura through to Champa's border fallen into dia-viet since that time .Prey Nokor is sized 2,095km, today puppulation around 8 millions and is central of southeast of Cambodia .Northern region is Preah sourkear "viet changed to Thu dau Mot " present call "Bin Phuoc ",eastern and southestern is closer to Mura "viet changed to Dong Nai " closer to Okab"viet changed to Ba Ria-Vung Tau",western site closer to Ta Nun "viet changed to "Long An",and province of Mey Sar "viet changed to My Tho,Tien Giang .distance between Prey Nokor to Hanoi approximate 1,700km and 50km to s.china sea .As a country of southeast asian ,the city of Prey Nokor is the great point of many communication across the region ,such mainland route ,waterway ,,and international airport .

Jul 04, 2015 06:52 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

A LOT PEOPLE A ROUND THE WHOLE HAVE BLAMED THE INTERNATIONAL FOR IGNORING THE KHMER ROUGE REGIME THAT KILLED INNOCENT CAMBODIA N PEOPLE ALMOST 2 MILLIONS FROM 1975-1979. NOW THE SAME CASE HAPPEN AGAIN. I WANT TO KNOW WHY INTERNATIONAL COMMUNITIES IGNORE THIS CASE SINCE THIS CRIMINAL COMMITTED A LOT CRIME AGAINST HUMANITY???

Jun 25, 2015 03:29 AM

    Reply to this comment

Lee :

CAMBODIA CAN'T SUFFER ENOUGH UNDER THIS BRUTAL REGIME.

Jun 24, 2015 05:20 AM

    Reply to this comment

K.Chhun :

World News-Cambodia is facing a new treat from its n.vietcong commie fascist govn't annexing of Cambodia ,we can seen in recent weeks of n.vietcong commie's invaders sun-helmet with its AK-47 old soviet styled riffles patrolling inside Cambodia's territories ,included 7 provinces at eastern site ,south and southwestern through to sea islands ,such as provinces Kampong Cham ,Ratanakiri ,Mundulkiri ,Svay Rieng ,prey Veng .Takeo , Kampot are being target by n.vietcong commie intruders ruthless behavior ,included they destroyed more than 11 hectares of Cambodian farm crops has been destroyed by n.vietcong commie predator used chemical spraying .The invaders do not ask to its puppet govn't "Hun Sen's rogue govn't inaction" or dialogue regarding to the worst territory dispute between the 2 countries .They "viet" removed the straw polls day and night deeper inside Cambodia territory,and someplace they built illegal road ,dug the ponds ,violated international treaty, trespassing ,prohibit someplace by two nations unsolving .As the entire country is growing at a news briefing with all kind folk of lives "except the ones Hun Sen's ccp clans " are not join a trip to the border to against the n.vietcong intruder ,there is no doubt that in the entire country see this a matter of all concern to fascist Hun Sen's puppet govn't .Many pple do believe it can be solve ,if dictator Hun Sen's rogue govn't have a plan ,and we do not want to accentuate the situation .Some pple who used to supported to fascist commie govn't and now see this stupid puppeteer govn't is cowardly ,betray ,traitor ,slavery with no responsible,incompetent and voodoo for nothing "specially Hun Sen's rogue foreign pm Hor Nam Hong and Va kim Hong who both worked as n.vietcong spy agents territory plunder " .Both Hor and Hong as an important regional leaders ,allied with its n.vietcong commie coalition territory scheme .Some khmer politician said;we the khmer site may have some security options ,we may have some diplomatic options ,may have u.n or international community involve ,or "review the Paris Peace Accorded on October 23 ,1991 " with 18 representatives treaty countries ,also included n.vietcong .These stupid thugs Hor and Hong territory plunders are denied that n.vietco commie authority allegedly incursion at the borders haven't been demarcate .Most news headline reacting ,the line edition of Cambodia daily run an editorial that urged n.vietco fascist commie govn't to continue friendly ,respect relations with both countries ,but said;n.vietco coward govn't should not "indulge " Cambodia "ruthless behavior " and in particular "lies , liars ,cheating ,outlaw country" of the Cambodian news media .The new khmer govn't should take a serious action and power with file a petition to Paris Peace Accorded ,to 18 representatives treaty countries ,to u.n and last to ICJ to bring all party involve "if they vietco are not resolve the problems between states ,we've to move up to the last court of the earth and bring the old map represent at U.N office .Article 123 mandates states bordering an enclosed or seamen closed territory to "cooperate with each other in exercise of their rights and in the performance of their duties "under unclosed .Origin old issues die-viet incursion lessons-what should Cambodian must be aware and learn from past centuries ,? regarded lost to Champa country and half khmer land ,is called khmer Campuchea krom have been lost to die-viet asylum seeker .Cambodia and Champa have always been peaceful pple and passive.Cambodian always believed in Buddha principles ,or karma .This is nothing but a curtain to hide theri cowardlines and impotence to protect their own territory ,ruthless die-viet has saying " respect the strong-blackmail the weak likes stupidman Hun Sen "Cham-Champa and khmer have been victim of this intruder for centuries .Khmer ,have no gut feeling to even claim the land which is their own ,after the last kingdom in latest 8th century empire, is called Nokor Koktlork country ,to Chenla and last called is Khmer Campuchea Krom or s.vietnam ,and the outcome would be another invasion on Cambodia recent year .History tough us for many generations have not always been like our forefather great founder "king Jay Varman VII empire "who would like to claim great khmer empire .Since 1953 through the newly formed " under n.vietco clone sino-indo china -childish radical vietminh group " and the n.vietco new culture revolution syndrome was to conqueror the west,sponsored ,funded and trained the indo-china poverty kids to waged war liberate from the west occupied "is call vietcong radical,khmerouge vietminh and prathet Laos=red Laos " .First commie pro-vietcong radical learnt and harbored to poor rural kids with no education and recruited them to provoke rebellion to against monarchy regime ,vs capitalism ,vs feudalism ,vs oppression regime ,vs intellectuals ,wide out wiseguys ,against the western culture ,brainwash child soldier ,destroy everything that culture rogue revolution don't needed ,and for recreation of a separate region or country apart .This outfit "vietcong" helped the Hun Sen armies excelled effort by n.vietcong sabotaging khmer vietminhs assets in P Penh city and also supported the n.vietcon commie foot soldiers to committing a lot of crimes against the local khmer population "notorious actions like operation village to village ,town to town ,city to city,house to house -spying ,killing ,murdering,rampant looting day and night loaded back to n.vietcong territory in several months before emptiness ,bear erry similarities to the night of broken glass ,or the night of long knives in " Nazi concentrate camp ," and considering the situation on the January 7 ,1979 was legal right insuring the liberation of Cambodia " not invader ",it must be noted that the usaged of n.vietcong military ruthless behavior to conduct asymmetric warfare was vietminh brainchild .Basically the die-viet used to do this in the past centuries to Champa-Campuchea Krom as lesson and now is fallen into ex.khmer vietminh Hun Sen hand and his clans .

Jun 21, 2015 03:10 PM

    Reply to this comment

anonymous :

Cambodia - controversial territorial disputes with n.vietcong commie transgression at eastern site border between the two countries .After n.vietcong commie psychopathics try infiltration unsuccessful attempted to re-intake back two islands " parcelt /sparalty island" from s.china sea and their military power can't matched with almighty china military muscles , and now the n.vietcong commie trying silently to entrance by stealth khmer territory with its military dictatorships to against khmer villagers on along border by without Hun Sen's militarymen were present .Now ,the n.vietcong commie changed their territory plunder strategy to journey to west site are "Cambodia/Laos "country .Cambodia can be traced back to early 2th century and to the latest of greatness king "Jay Varman VII dynasties and have shaped the khmer history that the whole world know today .As a result of their long history ,border are ever changing and continually disputed .Some disputes end up being peacefully solved ,some end in war ,and some continue to this day .That is the worst case scenarios of n.vietcong commie controversial encroaching disputes that exist to this day .The new khmer govn't have to know types of new n.vietcong commie psychs territory plunder .The n.vietco try to domain to other -primary territory-year exclusive areas ,ex-your land ,natural resources ,room ,space ,house etc ,in these areas u are in control and have great influence over others "see vietco activity " .Secondary territory-areas that do not belong to them ,but because they've occupied for a short period of time ,they're associated or assign to u "H.Sen " .Territory markers-central markers ,items u place in a territory to reverse it ,boundary markers-divides your territory from others ,earmarkers-taken from the practice of faked buried site as their reclaimed ,are those identifying marks that indicate your possession of a territory or an object .Central markers-items u place in a territory to reserse it " using trick straw polls to mark line " .Boundary markers-divides your territory from other ,and 3 types territorial encroachment are violation-most extreme and causes "Turf war" defese-when u cannot tolerate intruders ,u may choose to defend your territory and expel the intruders .We see this with their vietco armed gangs defending their incursion and pushing khmer villagers around with gunpoint .A less extreme encroachment defense is insulation a strategy where u setup a barrier of some type between yourself and invaders "vietcon ," trick-most vietcong commie will do this with sunglass to avoid eye contact "use trick strategies " and others put up fences in their illegal intrusion in their yards ,breaking ,and moving someone else property and or space , can also include adding your belongings to another .Example-working at someone's desk when they're not present "vietco setup the borderlines by themselves/no have any stupid Hun Sen govn't represent " .So khmer homers village has been robed ,farmland or crops had been destroyed by n.vietcong chemical spraying "by without dialogued and no compensation to khmer victims " .Since the first day n.vietcong commie intruders "1979 " and unlawful gaining upon the right or possession of another , as, when a man "vietco" sets his fence beyond his line ,in this case the property remedy for the party injured "khmer victimize " is an action of illegal in fashion "shame barbarism" ,or an action of trespass .

Jun 13, 2015 04:35 PM

    Reply to this comment

C.Sovann :

N.vietco rogue fascist guerrillas and far left extreme vietminh Hun Sen's group are the same one barbarism .In 1970-1975 this badman who raised from the ash and jointed fight alongside with n.vietco communist guerrillas group to topple khmer republic regime .Between 1973-1974 during the khmer civil war rising up to " 450F " boiling point " nastiest war biter " within renegades khmerouge soldiers and n.vietco commie rebels increased more assaults to against khmer republic regime ,and sometime we can seen in the front page of news papers in the morning news or tvs network shown us about govn't's military caught from dozens to hundreds n.vietco commie child soldiers in the battlefield or front lines that n.vietco fascist commie govn't abused them " commie propagandist," part of interrogation by military officials found all of those n.vietco child soldiers gear carried Sihanouk's ensigns to bring him back to the throne " in fact is n.vietco commie war ideology scheme strategy " to screw up poor khmer villager to believed and support them with its comradeship Pol Pot's groupies to overthrew the khmer republic regime .1973 in Skun market of n.eastern kg-thom province is the best stronghold for khmer national army who defended the two guerrillas groupies "vietco/khmerouge " tries many battleground to attempted to take over the base ,but every attempted has been failed and thousands pf n.vietco/khmerouge rebels deaths in the rice fields .Later weeks , the n.vietco commie insurgencies changed their war assault strategy by using naked female sex deadly squads to destroy the military base with its male sex combatants supported behind the front line " nightfall raining " maybe closer to one thousand enemy combatants on that time .After the fighting gone around 5:45 am and the n.vietco naked female deadly squads fail attempted and withdrew from the line with its hundreds wounded along with them and left hundreds of its naked deaths bodies from the battleground .The n.vietco commie insurgents and renegade khmerouge group at sometime fought each other to control their territory ,especially khmerouge groupies distrust to their vietco peer ,and sometime the n.vietco commie rebellions used dirtiest tricks to foul the military aircraft to bombardment over khmer villages ,when they seen the aircraft flying overhead or spying rebellion activity ,then the n.vietco commie rebels came out the field and made a foul run back into the village to hid out from the military surveillance and let the sky to bombardment and killed those innocent pple "that what we always seen the two rebellions distrust each other and khmerouge wanted n.vietcong commie rebels group to stay away from khmer affair and most khmerouge senior officials are not happier to see n.vietco commie radical group in khmer territory .Why this former khmer vietminh Hun Sen who killed a lot of pple with almighty Pol Pot in 1970-1979 and so on .This madman and his far left radical group who are betrayed P Pot and being chased through to n.vietco territory in 1978 ,and then he made a secreted deal with n.vietco commie fascist govn't to invade Cambodia by without any u.n or international community approval "war territory plunder secret revealed ".1979-1993 after the u.n peacemaker spent nearly $2 billions to restored the peace and setup a new law constitution and setup a new election ,Hun Sen lost election ,but he refused to stepdown and then the Cambodia is the first country with two heads pm "shame on thug " .Months later this monster dictator carried out a horrific coup d'etat with cold-blooded ,destroy u.n blueprint and its national constitution ,no freedom of speech ,no freedom of press ,worst human violence/bad human rights record with many numerous innocent pple who just survived from the " killingfields 1979 ".36+years of under n.vietco commie puppet govn't ruling ,he used excessive of force ,deploy heavy military tanks ,armors ,deadly hit squads " 911 " to sealed off the city to take power over opposition party by force in 2013-2014 national election fraud deadlock .his military dictatorship start shooting pple who against his way .The n.Hanoi fascist govn't who endorsed Hun Sen as their bad dude dictator who collaborated with n.vietco comie top commander Le Duc Tho and far extreme communism .So Hun Sen is the worst most evil dictator of all time "in order of kill count ",and n.vietco fascist commie make horrible decisions ,other are just bad leaders ,a few bloodthirsty ,many are arrogance and extremist , a couple are warmonger ,some antagonist ,and some else very aggression ,and all of these bad guys ae a mix .3/4 osf n.vietco commie ruthless behavior leaders in the last 6th century have been the architects of the most horrific genocides ,very aggression ,war looting ,war criminal conspiracy ,systematic murders in cold-bloodiest ,war territory plunder ,violated international treaty ,pillage ,blockade ,brutal war,policy reforms history has ever recorded .The 4th Geneva Convention of 1949 explicate prohibits the looting of civilian property during wartime ,the Hague conventions of 1899 "modified in 1954 "obligate military forces not only to avoid destruction of enemy property ,but to provides protection to it "20" theoretically ,to prevent such looting ,unclaimed property is moved to the custody of the custodian of enemy property , to be handle until the return to its owner,but n.vietcong fascist commie govn't doesn't play by the international rules ,they crabbed all anything as they can and widen spreed of crabs luxury mansions in the cities and forced pple out of their property "ask former pm Pen Sovan and Hun Sen " most n. vietcong commie officials have been taken as theirs .After the n.vietcong supreme commander Le Duc Tho who engaged in massive and systematic looting of valuables worth of billions $ ,especially gold jewelries,bronzes ,silvers ,coppers ,metals ,military hardware ,fighter jets , helicopters ,ships ,machineries ,vehicle ,airplanes ,removed floor title , furniture ,foods ,domestic animals ,plywoods with collected from millions innocents pple after 1975-1979 under khmerouge notorious ,they prohibited pple not to wear any gold jewelry or will be execute if they found and must voluntary all those valuable items to Angkar-leur "mean invisible crooks collector/no currency , no market,no commercial " or poor altogether and rich altogether or equal right,but actually it doesn't work that way at all,it just a badass commie propagandist ,kill ,rob ,revenge ,jealous for thuggish survival .In 1979 when the n.vietcong commie poured of its 150,000 foot soldiers with some other of its half foot soldier and half foot civilian with dark gray uniform code also operated official trophy brigades to loot Cambodia after occupied without u.n or international community supported .N.vietcong commie foot soldiers uniform is khaki with 2 pleated pocket ,the trousers had 2 sides one rear pocket ,and adjusted with buttons at the waist ,includes PATHET lao " Deng " and khmerouge troops .N.vietcon's soldier headgear is sun-helmet "jungle hate " or similar cap which has very much like the WW II japenese dress uniform cap ,and footwear originally issued a tennis shoe sort of jungle boot or barefoot by the the time they reached to the s.vietnam territory and with they their local made " ho chi minh freedom sandals",made from old truck tires ,were used replacement-these featured sides cut from the tires themselves ,and straps out from inner tubes " mostly copycat from chinese and soviet stylist era " .

Jun 06, 2015 03:04 PM

    Reply to this comment

C.Kosal :

January 7 ,1979 is the new face of n.vietcong zombie communist govn't with its 150,000 foot soldiers invaded of Cambodia by without u.n or international community supported .From 1970-1975 after the civil war ended the two fascist commies guerrilla groups ,one who supported by Mao's ideology "khmerouge Pol Pot" and another one is supported by Ho chi minh's theory "vietminh Hun Sen " .Both two civil wars between cambodia and n.vietcong had ended in the same month and year as its planned " no secret revealed ," after liberalized both two rebellion groups is facing dilemma who will be in charged and lead the new govn't " in jeopardy ",as one hand kept slaughter innocents and another hand kept killing each other who be top guy in the ring .1975-1979 in the whole country is completely ruined "wide out from world civilization "such as education system hospitals,culture ,traditional ,national commercial banks,libraries ,museum religion ,capitalism ,intellectuals ,students ,teachers ,professors ,architectures ,engineers ,professionals ,doctors ,military had been executed at the firsthand ,plus millions innocent perished .That what the whole world can seen 1979 is a perfectly fit by n.vietcong zombie commie annexing of cambodia "use territory war plunder " and they thought that all cambodia's national documentary are already completed destroy by its commie allies n.vietcong commie undercover and khmerougism .Cambodia territory dispute unsolved mystery for decades with n.Vietnam and Thailand ,types of territory or unorganized territory ,is a region of land without a "normally " constitute system of govn't .This mean that the territory has no govn't at all ,or that it is unclaimed territory .In practice ,such territories are always sparsely populated .A dependent territory , a distant non-sovereign geographic area that has come under the authority of another govn't ,but which has not become an integral past of the administering country .A disputed territory ,which is a geographic area claimed by two or more rival govn't "like s.china sea ", for each nation involved in the dispute ,the territory is claimed as an integral part of an existing state .An occupied territory ,which is a region that is under military control " ,an example of an occupied territory is the country of cambia after it was briefly invaded by 150,000 of n.vietcong foot soldiers on January 7,1979-1993 ,afghanistan by soviet union in 1979-1989 ,germany after WW-II ,kosovo after 1999 ,and iraq invaded kuwait after 1999 .trust territory ,trusteeship ,a dependent country administered by another country under the supervision of the united nations .Community residential area ,residential district , a village where people live for decades ,occupied primarily by private residences or for many generation to come "like Tbong khmum villagers territory dispute recent days over n.vietcong aggressor " .Border district ,borderland ,mach ,machland ,district consisting of the area on either side of a border or boundary of a country or an area " like a region of south- khmer kampuchea krom ,today is called s.vietnam-capital called Prey-Nokoror or Saigon ,now changed to ho chi minh city to erased and control by die-viet aggressive govn't in 1975 .In 1975 after n.vietcong commie govn't invaded cambodia and endorsed vietminh Hun Sen as their puppet govn't the new puppet govn't created the new policy by granting land allotments for 99 years leased and granted of million illegal n.vietnamese migrants flooded into khmer territory and caused the wide spread of land grabs ,land concession scheme network ,grab natural resources,destroy environments and burden on national economy with more violence by new intruders ,Hun Sen would gradually drop his former n.vietcongian and be assimilated into the population .Recent year territory dispute unsolved mystery over n.vietcong leader who always lie ,liar ,cheater ,disrespect and use the damn scale to annex of its weak puppet govn't ,but we have to know all the map are scale models of reality "but n.vietcond doesn't ".A map scale indicate the relationship between the distances on the map and the actual distances on earth .This relationship can be expressed by a graphic scale , a verbals scale ,or a representative fraction .Also called a bar scale ,it is simply a horizontal line marked off in miles ,kilometers ,or some other unit of measuring distance .The verbal scale is sentence that relates distance on the map to distance on earth-ex ,a verbal scale might say , "one centimeter represents one kilometer "or "one inch represent 8 miles ,the representative fraction doesn't has specific unit , it is shown as a fraction or ratio ,Ex-1/1,000,000 or 1:1,000,000 .This means that any given unit on earth.so 1 centimeter on the map is equal to 1,000,000 centimeters on earth ,or =10 kilometers .One inch on the map is represents 1,000,000 inches on earth ,or a little less than 16 times .Cartographers use symbols to represent geographic feature ,Ex-black dots represent cities ,circled stars represent capital ,cities ,and different sort of lines represent boundaries,roads ,highway ,rivers and green represent forest ,tan desert and blue for water " for longer distances on earth ,laser range finders or satellite measuring would be used ".

Jun 03, 2015 10:49 AM

    Reply to this comment

Tran van thong :

Part-II " die-viet journey to southern region " after they invaded Khmer kok Tlaok or today is called "khmer Kampuchea Krom " and took all khmer's king JAY JETHA II dynasty family into custody and die-viet predator authority nearly wide them out from the planet earth .Later in 1688 the khmer govn't had picked up the queen who was to be pure Jay Jetha IIs' dynasty family to taken over the throne .Years later on August ,1692 the evil die-viet king who name was Nguyen Phuc Chu had a secrets planned to invade Champa country and arrested Champa's king who name is POSATHYAS includes king's family sent them to die-viet's deadly prison named " Phu Xaun " .In 1693s the barbaric die-viet authority had punished and killed them all and then die-viet badass ruler, has been recruited to replaced a new Champa's king who name was POTTAYAS to taken the throne and in the meantime the evil die-viet authority threatened and forced the new Champa crown king to signed a 5 illegals peace agreement between the two biter rivals in 1712 "same thing as they did to stupid man Hun Xen-and same old tricks " .Past khmer's history had already tough u as a lesson for life from generation X's to O's and all khmer leaders are still so ignored its own history "barbaric deranges-mind " .Today we ask u where is the peace process agreement with damn foul die-viet commie insanity who disbelief of any God or religions ,but in the name of ruthless behavior , killing,aggression ,destroying others for surviving .Cambodia and Champa country are both facing with the same bad situations in that time ,after the khmer king PUNHEI SO and prince ANGNUN-II died in die-viet's deadly prison camp" called SAY KOWN " and later on, the evil die-viet fascist ruler had sent 2nd king ANGNUN's elder son who name is ANG IM-I from die-viet country to taken the throne " in reigned KEO FATY III " in 1699s and controlled under badass die-viet ruler .Years later in 1711-1714 and then the war broken up apart between the two khmer rivals king family , one was ANG IM-I and another one was king THOM REACHEA-III ,king ANGTHORM fled to NOKOR REACH ,today is called " THAILAND " to helped and king ANG IM-I Sr,fled to die-viet country to helped too .In the meantime time the Cambodia war neglected geopolitical instability is nearly through 200 years ,started from 1674-1840 "matched 160s as the same Champa wide out from the world map " .Later under smart khmer king ANG DOUNG'S war political strategy agreed to put Cambodia under protected by French govn't to stopped die-viet and Siam "thai " aggressors .When the Cambodia reached its top zenith of Angkor empire era and then it is starting to fallen down faster than our imagination right now .Precaution to Mr.Hun,u can live with khmer pple ,but absolute do not let some badass country leaders who try to take advantage from our forefather founding "Jay varman VII dynasty era "unity all national parties to make Cambodia strong again.

May 28, 2015 07:34 PM

    Reply to this comment

Tran van thong :

Cambodia-Self territory and territory dispute over n/Vietcong commie ruthless behavior annexing of Cambodia .1-Cambodia territories lost many kilometers "from land to seawater since the first day n.vietcong fascist commie baked govn't invaded Cambodia in 1979s .The khmer's lost territory by fascist dictator Hun Sen who additional illegal treaty with n.vietcong commie baked govn't in 1982 , 1984, 1985 ,1988 and recently .2- it lost 2nd times again when they drew a new fake map .3- it lost 3rd times again when they used unproprietly marked the posts "used weird straw polls .4- it lost 4th times again when they moved it inside before built the border post .5- it lost 5th times when they do agriculture across deeper into Cambodia's territory and led chemical warfare to destroyed 12 hectares crops of farmland by n.vietcong ruthless commie behavior .N.vietcong commie rogue govn't is the worst villainous ruler of all time ,throughout the world history of mankind there have been some rulers that use fear ,jealously ,hatred ,racial discrimination ,threaten ,terror ,utopia ,aggressor ,revenging ,disrespect and mean more to destroy to others to gain control of their country and pple .The whole world can seen n.vietcong is the #1 controversial territory dispute over centuries after they succeeded in using decoyed young beautiful girl to inter-married to destroy another country or its leaders to taken over .In earlier 17th century the anam-die viet wide out the Champa country from the world map " journey to the southerner " .17th century Champa country is central region in that time .Champa-Champians is the first victim of king Anam-die viet's aggression in 1021s ,2nd times invasion is on 1026s ,3rd times invasion 1046s ,4th-times invasion 1069s .In reigned king of die-viet Ly Thanh Tong has been invaded Champa again and killed 30,000 Champain pple and arrested their king who name was Rutravarmy III with its 50,000 army to die-viet territory and the king Champa denial the loosing war and given 3 northern provincials to Die-viet rebellion group in that time .The 5th times invasion of king die-viet kept continuing in 1301 is " Trin Nhen Tong " had a political decoyed inter-married by sent his princess who name is " Huyen Tran "to get married with champa king who name is "Juysim Varmis III " as be his wife and months later this die-viet groom asked her majesty to gave two more northern provinces to die-viet for symbolized of their best wedding day "stupid king Champa agreed " .Until 1306 this stupid king Of champa had given up his two northern provinces "before and after totally 5 provinces " and one year later this maroon king passed away and then the king of die-viet got a new foul planned by using Tran Khac Chung to joint king Champa's funeral and then find the way out to take back die-viet groom to their country in 1307s and those two provinces are not return back to Champa country .6th-times of king Die-viet aggression on March 21,1471 who name is Le Thanh Tong used foul tactics to against Champain pple who revolted against die-viet's occupied their country and led 60,000 pple deaths " hidden die-viet deadly sguads " in among Champain security forces , like they did in 2013-2014 .With 60,000 deaths and plus 35,000 as became slaves and burned down the whole city of Vichey to ashes and arrested the Champain king with cruel acted and died later.Next months the Champa king had restored the new king dynasty after the king died who name is Poukabas to taken over the throne , but under die-viet ruled and controlled part of northern of Champa " today call Bin Din Quan Ngai " and the rest of Champain pple who fear their lives will be slaughter by predator die-viet had fled their homeland down to southern valley Komong ,mountain and kept provoked revolt to culprit predator die-viet colonized within 160 years struggled .Since 1471-1631 to find the way out to stop the bloodshed between Champa VS die-viet then the viet got a 2nd planned to engaging married with Champa king again in 1631s ,king die-viet who name was Nguyen Phuc Nguyn had engaged his daughter who name was Nguyen Phuc Ngoc khoa and a former queen sister Nguyen Phuc Ngoc van as be wife of Cambodian majesty king "Jay jetha II " and later on this stupid khmer king was becoming strapped as the same Champa maroon king strategies and led hundreds of thousands illegal die-viet migrated flooded into Cambodia kingdom territory " same die-viet tactics as today " .Despite to speedup their population mixed up and to took over Chams and Cambodians ,the die-viet got a secret planned to refuel the fire of war between capitalism and die-viet rogue govn't " Trinh-Nguen " and made it easiest for die-viet pple to fled or journey to southern Cham and Cambodia's territory in name of faked war ,other hand because these die-viet's grooms usually be former queens of these two countries .Until 1677 the die-viet's king duaghter who name was "Nguyen Phuc Ngyuen " and later the die-viet country had separated into 2 part away ,and norttern region is controlled by king " Trinh " and the southern is controlled by king "Nguyen " and temporally seas-fire has been setup between the two warmongers ,but later the king Trinh had turned back his arm to killed "Mac -on Cao Bang " ,in 1677 the dynasty family of " Tuyen Quang " .After the seas-fire the king die-viet "Nguyen Phuc chu " was aggressive into Cambodia territory in mid-March 1690 and arrested all khmer king family " Jay Jetha III era " of majesty king Punhnie So underhouse arrest" called Say Kown today - Gia Dinh " .Unfortunately the whole entire of khmer king family dynasty is almost wide out of from the planet earth by die-viet aggressor .Look back at the situation in Champa and Cambodia right now "vietminh Hun Sen regime " will be falling into trap and repeat of khmer history again and again by die-viet thug predator who wants to destroy another pple and country .Look back in the killing fields history and who was behind this ? "VC-C " are all prime suspect all these cases .

May 27, 2015 03:05 PM

    Reply to this comment

C.Kosal :

World worst deadliest dictator Hun Sen's 36+years ruling "Cambodia " is the great ruthless behavior of all time as in one barbaric in the last 36 years iron-fist rule .Despite why the most world leaders need a clear envision ,integrity ,compassion and values to succeed .When they're in a position as leadership position,vision ,integrity and compassion are infinitely more important than the words u say .these them traits are as important to your survival as air ,food ,and water "but fascist dictator doesn't " .A critical necessity for these competencies is the tone at the top .What is the character of leadership team ? .Often leaders don't realize how closely they are being watched by their surrounding staff .Just about every organization set out information on its mission ,vision ,and values .These tenets drive the govn't culture and set expectations that ,if not followed ,create an ethical gap which can cause the badass govn't to fall.As a good role model of leadership's job is set to the organization's vision .One it is established ,good staff must be brought into the execution and implementation of that vision " badass Hun Sen hasn't " .Personal leadership and motivational leadership are the same ,to lead others successfully ,u must first become a role model "but evil Hun Sen can' fit-in as pm " .Leadership is about doing what's right-leadership is not about doing what's popular .Corporate results will be based on your ability to be authentic and have integrity .Consider leadership as the three-legged stool standing on vision ,integrity and compassion " easily listener and respect to others " .Remove one leg and the whole thing topples " let exam each one " .As the leader ,your vision paints the target ,it sparks and fuels the fire within organization and draws everyone forward ,and it illuminates the way others are to follow .When u create the vision ,adopt a philosophy of long-term ,pro-active thinking .Let everyone know how the vision will change the organization .Integrity as a person of integrity , u have the supreme responsibility to tell the truth " no lie or liar ,vulgar " to mean what u say and to say what u mean-best focuse-regardless of outcome .Compassion ,many pple don't realize that excellent performance in serving other pple is an absolute ,basis necessity for survival in today's economy .As a leader,your job is to have a clear vision of high standard in serving pple and protection .This what that our founding forefather "Jay varman VII legacy/servant leadership role " kept us alive for thousands years .Most good leaders say that it takes a vision ,compassion ,ability and value for humanity ,love pple and country ,and a strong pursuit of justice and mercy to become a strong and respected leader ,everyone in a while there are badass politicians that decide to do things their own way "much to the dismay of the mass+mass destruction ".These cold-blooded dictator do not care for the value of life as much as they do achieving their selfish motives of domination , and immortality " history's deadliest dictator Hun Sen for 36s " .Dictators rule is unlike democrats ,depend on a small coteries to sustain their power .Who were the worst persons and foreign national interest to endorsed this badass dictctor Hun Sen for 36s reign ? " C+VC " are prime suspected .These backers generally drawn from the bad criminal groups ,low class family ,poor educator and far left-radical and anti-social ,from military ,the senior civil service ,and family clan members ,fave a synergistic relationship with their badass dictator .Usually,dictator Hun Sen delivery opportunity for them to become rich ,ruthless behavior ,power greed , and protect him from being overthrow .Like recent days we can seen the bad dude dictator Hun Sen who used his pple taxpayee lost the bet boxing game in "La vegas boxing game " with $5,000 and no anyone dare to speak up or against him or remove it from the throne .Let me tell u pple if u pickup the bad leadership lack a clear vision could lead your pple and country into jeopardy .Be smart pple and wake up immediately to kickass those stupid heads butt and brought them to justice .

May 17, 2015 05:11 PM

    Reply to this comment

K.Veasna VS stupid man Husein :

Cambodia is the world worst heritage temople environment disaster in khmer history .The great Amgkor Wat " replica " has been through thousands of years against her enemy wars ,earthquacks ,hurricanes ,looting wars and etc .And now it has been the victim of short attacks ,some of these attacks are from man made hazard materials "chemical or acid removing mold " after recent year the Hun Sen's corrupt govn't made a contracted with Indian archaeologist construction company in the past years .These attacks usually carry with them really pricetages and lives are damaged beyond full compensation and repair .Angkor Wat was became the great world heritage temple site and be part of the United Nations Educational,scientific and Culture Organization "UNESCO " and their work to protect world heritage sites like many great world heritages around the world 1945 established ,its purpose is protect and conserve places of special culture or physical significance to the common heritage of humanity .In the past years , the fascist Hun Sen's govn't were pre-paired and hired the Indian archaeologist construction company to repair and remove the molds on walls stone sculptures .UNESCO raised funding and paid to have temples discernment and moved to a safer location and rebuilt exactly as they were ,thereby preserving it future generation .It was constructed during 8th century by the great king Surya Varman II through the greatest king Jay Varman VII dynasty empire .The city became the capital of the first Khmer kingdom in southeast asian countries .Angkor wat is recognized as one of the best preserved Angkor Wat city ,with many of its structures still standing ,including the inner and outer defensive walls and towers ,and range of temples dedicate to a different Gods from many different cultures .In the past years after Hun Sen's failure govn't singed an agreement with Indian construction group ,conservation of which major operations are required and for which "assistance has request " .The list is intended to increase international awareness of the threat and to encourage counteractive measures .Threats to a site can be either proven imminent threats or potential danger that could have adverse effects on the site .the case of natural site could be man made worst environment disaster , danger for culture heritage site include serious deterioration of lack low quality materials using ,structure ,ornaments ,dangerous chemical wash up ,lack experiment ,failure analysis ,risky environment ,or architectural coherence and cost of historical authenticity culture significance .This can be potential dangers for both culture and natural site ,include development systems or change in the future legal protective status of the properties in the case of culture sites ,gradual changed due to geology ,man made ,climate or environment can also be potential damage and dangers .Deleting the property from the list ,if the threats has eased or consider deletion from both the list of world heritage in danger and the world heritage list.What the Indian archaeologist has damaged inside and outside walls of the temple with bas-reliefs and stone carvings "wall sculpture image " .The bas-relief carving on the exterior walls lower floor and top level absolute damaged by riskiest Indian archaeologist and would be 100% responsible for their risky repaired ,if they don't take it serious business ,it could be catastrophic or could be face an international lawsuit in day ahead .We can see about every surface in the temple structure and walls stone sculpture chambers and courtyard ,some toxic or chemical washer started corrosive deep inside structures with disappeared of walls stone carvings .We bless the new khmer govn't should look and file a lawsuit against the Indian group or make a request to UNESCO or U.N to sent a mission to investigate damages to the world heritage "Angkor Wat temple " rather voodoo blame someone else for nothing .We urgent the failure of Hun Sen corrupt govn't and Indian construction group must responsible the great cause damage part of the temple structure "urgent intervention " and protection of the temple .Many sites at high risk from hazard ,chemical associated with risky acid to removed the mold and dirtiest and cause corrosive ,decay effected on temple walls and its sculpture on walls sites .Unfortunately ,temple and monuments at most of the world's most important heritage places not built to withstand toxic or earthquack punishment .

May 15, 2015 08:34 PM

    Reply to this comment

Khmer Patriot ពី United Stated :

Hun Sen is a Dictator , No education .He knew only
makes Khmer Killing and fighting , Destroying Country .

Nov 02, 2015 06:16 PM

15 million VS fascist Hunoi :

How can Cambodia who lead by one-man-rule and one-man-lead "dictator " and become 10 membership states , association of s.east-asian nations in 2015 "ASEAN" such as brunei ,cambodia ,indonesia ,laos ,malaysia ,myanmar ,phillipine ,singapore ,thailand , and vietnam -1 observer-papua new guinea .There are 27 states ASEAN membership forum such as australia ,bengladesh ,brunei , cambodia , canada ,china ,european union ,india ,indonesia ,japan ,demcratic pple republic of korea ,republic of korea,laos ,malaysia ,mongolia ,new zealand ,pakistan,papua new guinea , phillipine ,russia federation,singapore , sri lanka ,thailand ,timor,u.s, and vietnam .ASEAN histoty established on August 8,1967 in bangkok by the 5 origional members , indonesia , malaysia , phillipine , singapore ,and thailand .Cambodia joined on April 30 , 1999 and what objectives of Association Southeast-Asian Nations " ASEAN " ? all states declared aims to achieve their goal in the region " ASEAN " are accelerate the economic growth ,social progress and culture development in the region joint endeavors in the spirit of equality and partnership in order to straighten the foundation for a prosperous and peaceful community of ASEAN ,I-to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in relationship among countries in the region and adherence to the principles of the united nations charter and how about the n.vietcong commie plundering of Cambodia's territory in recent year ? and why not bring it up to 10 origional states to address ? .Basis of ASEAN principles is the treaty of amity and cooperation in ASEAN ,signed at first ASEAN summit on Feb 24 ,1967 ,declared that in their relations with one another , the high contracting parties should be guided by the following -fundamental principles such as mutual respect for the independence ,sovereignty ,equality ,territorial integrity " except one-vietco doesn't " and national identity of all nations.II- the right of every state to lead it national existence free from from external interference ,subversion ,or coercion ,III-non interference in the internal affairs of one another " but n.vietco isn't " ,IV-settlement of differences or disputes by peaceful manner,V- renunciation of the threat or use of force ,and effective to promote collaboration and mutual assistance on matters of common interest ,to promote assistance to each other in the form of training and research facilities , to collaborate for the better utilization of agriculture and industrial to raise the standard of living ,to promote s.east-asian studies , to maintain close ,beneficial co-operation with existing international organizations with similar aims and purposes .AEAN land covers area 4.4 million km2,3% of the total land area of the earth .ASEAN territorial waters covers an area about 3 times larger than its land counterpart and the member countries population is around 625 million pple "not included china " .Many cambodian observers claimed that the region and more cambodian are not yet ready for economic " with asian 2015 " and aside from the fact that the member-countries are not the same level in terms of economic growth and some countries like cambodia is leading by one-fascist-rule and fascist-state and cambodia itself also have instability economies due to their political contexts-with many khmer pple though cambodia is still far behind and is not yet ready to benefit from the economic integrition in 2015 given that we still have to focus on the problems of our local economy " 35+years dictator Hun Sen's rogue govn't are slowly to reform infrastructure-time to vote him down from the post ".

May 12, 2015 02:53 PM

    Reply to this comment

K.Chan Sophal VS Hun sein :

1979s after n.vietcong fascist commie top commander Le Duc Tho who led its 150,000 foot soldiers to invaded of Cambodia in the name of khmerouge liberal strategy and installed its puppet govn't "Hun Sen" to present day .The whole world can seen the n.vietcong commie invasion and is the world worst country war looting ,murdering , pillaging and plundering territory ever is n.vietcong commie ruthless behavior .N.vietcong commie leadership is the worst country aggression and war looting ever is referred to as sacking , plundering ,despoiling , and pillaging after 1979 invasion of Cambodia , and is the discriminate taking of goods by force as apart of a military or political victory , or during a catastrophic "after killing fields era 1975-1979 " such as war ,natural disaster ,or rioting .This term is also used in a border sense to describe egregious instance of theft and embezzlement ,such as the "territory plundering " of private or public assets by corrupt or greedy authorities .War looting it was viewed as a way to supplement their often meager income ,and was part of the celebration of victory "invasion VS poor discipline army downfall " .We can see recent year n.vietcong commie fascist govn't blunder and the biggest territory Grab since the first day invaded of Cambodia 1979s-1985-2011-2012 and through nowadays "annexation after the cold war ended " the biggest plots of aggressor who baked their former vietminh Hun Sen as their puppet govn't after ex.pm Pen Sovan rejected Ge.Le duc Tho who led to invade cambodia by force by without an u.n or international community approval ,and then they sent pm Pen Sovan more than 10 years in deadly hanoi's prison and his vice pm Chan Sy sent to a deadly secreted russian general hospital in Phnom Penh city "both rejected n.vietcong colony " in that time have no any foreign diplomacy or international correspondence or u.n body work in Hun Sen rogue govn't ,is only commies block "still civil war 1979-1993 " .1985 after ruthless fascist Hun Sen took power over Pen Sovan ,this low profile dictator is very easier to control ,listen to his n.vietco commie boss " traitor political scheme " since 1985 to present ,we all can seen the n.vietco barbaric govn't setup the plans with an illegal mapping authority ,sino-map press with hun Sen's rogue govn't ,don't bring the old map "french's map colony " indo-china reverse course and the ruthless fascist n.vietco commie leaders endorsed a new fated map and told dictator Hun Sen don't mind the old one which out of-dated more than one century ago and vc's leaders repeated claims that time the french authorities are more lazier to avoid water lack ,river ,deep forest ,sea water ,dirty trails or mountainous region and complained they don't have any kind of tools or real hi-tecnology thing how they can prove where are the real both side of demarcaty " so bias " that what evil man Hun Sen has been lost geopolitical strategy by stupid vc cheating on him and so on .In recent year Cambodia have been lost its territory by n.vietcong a new drawn fate map ,and showing 45 to 68% southeast land to southwest maritime as internal n.vietcong commie territory at some point,like koh Tral island size is equally to Singapore island country "that was belonged to khmer at the first place "after stupid man Hun Sen signed an added illegal treaty to his boss for power 1985 .From south vietnam costline to khmer's Koh Tral island estimate 55 to 76 miles away and closer now to khmer's shoreline .Cambodia's assertion of sovereignty ,independently over that body of water after 84 years French colonized withdrew from Cambodia.After French pulled of from sino-indo-china states and then the ruthless behavior of n.vietcong aggressor bolster in that previous years and they made to many damn geopolitical strategies to claim more their territory by all its meant and try to take weak advantage from khmer leadership in the past and present until their found a new badass dictator Hun Sen as their favorite son "specially oil ,gas exploitation bolder territory " and given its extremely broad view of its rithg to regulate coastline traffic .Like recent days the two n.viet-Hongs foreign spy diplomacy who coverup in Hun Sen's rogue govn't false accused that his own pple are illegal farming into vietcong territory and two Hongs barbaric claimed that empty land or no any place with no khmer pple living are belong to his n.vietcong territory " damn foul/shame on thuggish " and it is so weird stupid fate khmer foreign pm and the whole world and entire Cambodia around the world are very sick to this 2 old men who are not pretend to be pure khmer blood and national interest ,and khmer pple have seen the map with the stunning stupid claim ,And otherwise it could be normally authorized by the n.vietcong senior leadership with stupid man Hun Sen clans , the map is not get publicly available since the first day non-stop voodoo talking more than 6 hours in national broadcast tv "HS".Some new n.vietcong commie issued fake maps with crook dashes at the edge of the southeast and southwest of Cambodia sea . The ambiguous marking lead to the term "cow's tongue " because of the shape of the area defined by the crooks dashes.Moreover ,there was great optimism when opposition party ratify the U.N and European union ,convention on the law of the sea by " French colonized treaty " that two party states treaty includes details rules on the calculation of territorial waters-generally limiting territorial claim from land through to maritime with no furhter than 12 nautical miles from shore ,and we can see any event , the n.vietcong's new fake map,according to those who have seen it ,removes any ambiguity by converting the dashes into a national boundary "n.vietcong new scheme map " .It is the biggest attempted grab territory since the the first day of n.vietcong commie foot soldiers invaded of Cambodia in 1979 .Cambodian can see at eastern territory in recent year that the viet pple with its soldiers aggression , used forces and sprayed chemical warfare against khmer farmers on along border and destroyed their cropd and palnts about 10 hectares inside Cambodia's territory .

May 08, 2015 06:28 PM

    Reply to this comment

S.Dara to Husein :

Get rid of illegal migrants nextdoor whose colonized in Tonle sap lake ,caused pollution of environment ,destroying eco-system ,human waste ,hazardous materials ,destroy wildlife and aquatic life ,affects various of decease ,unsafe drinking water , blockade commercial waterway ,avoid pay taxes or taxes invasion and khmer govn't lost millions $$ annually and eyes sore to eco-tourism " by illegal vc's boat houses floating " .We the pple of Cambodia as Cambodian ,we pledged to great founder of our forefather "Jay Varman VII" in order to return to a more perfect unity as one nation and national constitution ,what the great our forefather founder who left us with a great dignities treasure for many generations to come , and have decide that our next young generation that a govn't of the pple...by the pple...and for the pple "May God bless and with us please," no longer any fascist govn't exists in this one great nation .The great leader will never say it,too tired,too failure to lead their humble citizens to protect and defend national interest first .Like recent worst situation we can see the khmer supreme court blatantly rules " kangaroo court " against the constitution more often that not and has undoubtedly been compromised to the point of supporting a political agenda rather the rule of law .It has been hereby decide of our political parties shall sit and dialogue aroundtable to dissolved , and a new govn't shall rebirth ,based on our first founding fathers beliefs more than 15 centuries .The new constitutions " The Paris Peace Accorded on October 23 ,1993 with 18 representatives treaty countries" will amended and pass by the following ,congress shall pass no law that does not apply equally to congress and citizens .Provincial representatives and senators shall hold limit office for no more than 2 terms ,after that , they'll return to the private sector.Salary will equal the salary of the average khmer worker there will be no more pension for holding elected office .Anyone entering the country illegally will receive no any aid , and otherwise will be permanently ineligible for citizenship.The desecration of our national flag not protect by amendment and will be punishable by revocation of citizens and deportation , and our borders will be secured " no free-zone ".Otherwise any current politicians or govn't employee accused of criminal activity will stand trial for their crimes they're accused of .There will be no forgive or forget or grant .Anyone seeking citizenship shall be required to speak khmer and know khmer history and constitution .They'll also required to sign a pledge that they'll assimilate into our culture ,and not try to force their culture on us .Any laws that are not Cambodia's law are unenforceable "fascist rule " .If u left your country to come to ours,u abide by our laws .U do not tell us to abide by yours .99% true khmer patriots willing to support what this petition represents,but most khmer citizens fear our constitution is being dismantled by rogue failure dictator Hun Sen's corrupt govn't .

May 01, 2015 05:49 PM

    Reply to this comment

Kem Veasna VS Hunsink :

Don't be too much personal interest and look back at the Tonle Sap lake is the world worst largest urban illegal vietnamese migration colony and demarcate encroaching on east side .However , both Sam and Sen shall keep dialogue and conversation for positive learning ,education to toward national unity , peace, prosperous and political mainstream " not act as a childish ," horizons of understanding , emotion , conflict , political deadlock , power and distortion .Culture dialogue and conversation are simply the mean that both political party should educate and address all social issues rather voodoo " when the water surfing...the fish will eat the ant...and when the water receding the ant will eat the fish " is only Hun Sen's personal voodoo himself .As a leadership both Sam and sen should have a clear vision , responsible rather intention treat to each other , be philosopher who uses the metaphor of conversation to think about how they both may come to understand the subject matter at issues and geopolitical mechanism, social political , theorist who argues the need for "ideal speech situations' in fracturing both understanding and a humane collective life .Humane collective life , depends on vulnerable forms of innovation -bearing ,reciprocal and enforced egalitarians everyday communication .The political mainstream may begin by approaching conversation as a way coming to an understanding " bond dialogue structure of understanding " .This particular way to bring both political party approaching matters linked to the work issues and is a process of two pple easier to understand of each other " political framework " .Thus ,it is a characteristic of every true conversation that each opens himself to the other person ,truly accepts this point of view as worthy of consideration and gets inside the other to such an extent that he understands not a particular individual , but what he says .The thing that has to be grasped is the objective rightness or otherwise of his opinion ,so that they can agree with each other on a subject .In conversation ,knowledge is not fixed thing or commodity to be grasped , it is not something out there waiting to be discovered .rather , it is an aspect of a process , it arise of interaction .The metaphor both Sen and Sokha uses is that of the horizon .Both argues that we each bringing prejudices " or-pre-judgments " to encounters.Both calls ,our own horizon of understanding .This is the range of vision that includes everything that can be see from a particular stand point .In this , understanding both bring from the past is tested in counters with the present and forms what both issues taking into the future and khmer pple will be proud by both political traditional keep continuing dialogue , for there old and new continually grow together to make something of living value , without either being explicity disguised from the other "there is a social both that entails interest in , and a commitment to the other " please stop culture ruthless behavior and more educate from now on .

Apr 29, 2015 02:10 PM

    Reply to this comment

S.Sokha :

Hun Sen is the worthless of XI failures as a fascist commie insanity and the leader who can't see it ,probably won't find it .Leader without clear vision will fall ,leader who lack vision cannot inspire team , motivate performance , or create sustainable value ,poor vision , tunnel vision ,vision that is fickle , or a hon-existent vision will cause him to fail .As a leader's job is to align the organization around a clear and achievable vision but " Hun Sen has none of this " .This cannot clear when the blind man lead the blind man .II-when leader fail to lead themselves .A leader who lacks character or integrity will not endure the test of time .It doesn't matter how intelligent ,affable ,or savvy a person is , if they're prone to rationalizing unethical behaviors based upon current of future needs , they'll eventually fall prey to their own undoing .Optics over ethics is not a formula for success .III-Put up or shut-up,nothing smacks of poor leadership like a lack of performance .Nobody is perfect , but leader who consistently fail are not leaders , no matter how much you wish they were while past performance is not always a certain indicate of future events , a long-term track record of success should not be taken lightly .Someone who has consistently experienced success in leadership roles has a much better chance of success than someone who has not .It's important to remember unproven leaders come with a high risk premium .Smart companies recognized potential , but they reward performance .IV-beware the know-it-all , the best leaders are acutely aware of how much they don't know , they've to know need to be smartest person in the room "Hun Sen is not " ,but have the unyielding desire to learn from others .They've often said , leaders who're not growing cannot lead a growing enterprise .One the hall marks of great leaders is their insatiable curiosity .If leader isn't extremely curious about evry aspect of their organization , trust me when i say there are huge problems on the horizon " Hun Sen did " .V- when there's failure to communicate , when leaders are not constantly flummoxed by those who don't seem to get it , there exist bottom a leadership and communications problem . Show me a leader with poor communication skills and i'll show u someone who'll be short-lived in their position .Great leaders can communicate effectively across mediums , constituencies , and environments .They're actives listeners ,fluid thinkers and know when to dial it up , down , or off .VI-It's all about them ,if a leader doesn't understand the concept of " service about self " they'll not engender the trust , confidence , and loyalty of those they lead .Any leader is only good at his or her term's desire to be leader by them .An over abundance of ego , pride and arrogance are not positive leadership traits .Real leaders take the blame or responsible and give the credit-not the other way around " Hun Sen does not " .Long story short ,if a leader receives a vote of non-confidence from their subordinate....game will over .VII-Sing a little khmer compatriots music ,while love are certainly two words u don't often hear in the same sentence ,i can assume u that rarely does great leadership exist without love being present and practiced .In fact , if u examine failed leaders as a class , u will find that a lack of love , misplace love , or misguided love were contributing cause of failures , if not the root cause empathy , humility and kindness are signs of leadership strength -not weakness "hun Sen hasn't " .IIX -one size fits all leadership style , the best leaders are fluid and flexible in their approach .They understand the power of , and necessity for context leadership "my way or the highway " leadership styles don't play well in today's world , will result in a fracture culture , and ultimately a non-productive organization .Only those leaders to the situation at hand will be successful over the long haul.Think open-source not propitiatory ,surrender not control ,and collaborate not dictate .IX-Hun Sen lacks of focus , leadership is less about balance and more about priority .The best leader are ruthless in their pursuit of focus .Those leaders who lack the focus and attention to detail needed to apply leverage who're not intentional and are not focused , will fail themselves and their team " Hun Sen did " .Leaders who lack discipline will made the wrong behaviors and will inevitably spread themselves too thin " Hun Sen has it ",organizations are at the greatest risk when leaders lose their focus .Intentions must be aligned with results for leaders to be effective .X-Death by confort zone , th best organizations beat their competition to the failure , and the best leaders understand how to pull the future forward "hun Sen doesn't " .Leaders satisfied with status quo , or those who tend to be more concerned about survival guider than growth won't do well over the long-run .The best leaders are focused or leading change and innovation to kept their organizations fresh , dynamic and growing" Hun Sen failures " ,Bottom line leaders who build a static business doom themselves to failure .XI-The "A" word , real leaders are accountable , they don't blame others, don't blame credit for the success of their team , always accept responsibility for failure that occur on their watch.Most of all , leaders are accountable to their team .We've always said that leaders not accountable to their pple will eventually be held accountable by their pple .It's the culture stupid , the lesson here is that culture matter-forget this and all others effort with regard to talent initiatives will be dysfunctional , if not altogether lost .Don't allow your culture to evolve by default ,create it by design .The ist step in culture design is to be very , very careful who u let through the frontdoor .People ,their traits ,attitudes and work ethic "ot lack thereof" are contagions .This can be positive or negative-the choice is yours the old saying "talent begets talent " is true , but talent that aligns with culture will produce better result than talent that does not .

Apr 20, 2015 05:49 PM

    Reply to this comment

Soy Sopheap :

Hun Sen is the worthless and useless insanity of fascist communism in 21st century and this dictator carried out of ruthless behavior are ,rule by degree ,via enabling act or similar outlaws passed by voodoo thugs legislature allowing him to do so ,he was an absolute ruler as iron-fist for life and usually appointed himself as selfish psychopathic ruler ,or without hereditary ascension ,governs outside the otherwise accepted rule of law ,commonly "but not necessarily " ,gaining power by let n.vietcong commie soldiers invaded Cambodia in 1979 till today and let halves of its n.vietcong 150,000 foot soldiers in civil uniforms code dress remained working in his rogue govn't affairs to gain his extending power ,gaining power through fraud , rob the votes ballots cast-buying voters with early claimed vote victory before it counted +many several coup d'etat or war word if he lost ,resorting to either gain to extending his fascist commie power ,gain power by many developed a cult of personality ,maybe oligarchies ,totalitarian ,fascist communism ,dictatorialism , oppressive ,radicalism ,despotism ,colonism or tyrannical .Some so-called "benevolent dictator " maybe he viewed as beneficial and his leadership seen as a necessary evil " , that what dictator Hun Sen who gained power by his n.vietcong rogue comradeship illegal waring led to invasion of Cambodia " Juanary 7th,1979 " ,this bogeyman Hun Sen gained power by assassinated opposition party or politicians ,gained power by banned any opposition party campaigning ,gained power by imprisoned opposition leaders ,gained power by n.vietcong commie working behind , gained power by launched a culture of Maoist's revolution in 1953 , 1970 ,1975 ,1979 ,1984 ,1993 ,1997 ,2003 ,2008 ,2013 today ,gained power by suspended the constitution and declared himself as evil pm for life ,gained power by evil physical forces ,gained power by war criminal conspiracy and war crime against humanity ,gained power by open widely decoy parties to support his reelections ,gained power by the two redevil fascist commies started with the letter " C-VC " are commies rule ,repression of opposition party+thousands of extra-judicial killings ,gained power by be topped supreme military dictatorship ,gained power every terms by his NEC con-artist voted fraud and declared before final votes counting and claimed him as a winner "holy coward ",gained power in the last 35 years power by beggared foreign aid for surviving ruler ,last gain power of his brutal regime by cruel acts with secessionist movement syndrome which plunge the country into bloodshed if he still roaming on the street and Cambodia will not become a real democratic state , freedom and liberty .

Apr 07, 2015 12:28 PM

    Reply to this comment

C.Sim :

Badass n.Vietcong fascist commie secrets revealed in 21st century 1953 to 1979 and present " vc vietminh Husein annexing at eastern of Cambodia ," ugly beast Husein is the longest 8 heads redevil controlled since the first day of n.vietcong commies army invaded Cambodia in 1979 to against khmerouge P Pot regime .This badass dictator Hun Sen was the one ruthless known for his erratic behavior , after the evil n.vietcong commie fascist govn't baked him as their barbaric govn't and controlling by n.vietcong commie top fascist commander who name is Le Duc Tho to invasion and colonized of Cambodia 1979 to present ,with halves of their 150,000 foot soldiers left behind and those remained kept silently to cover up and working in 35+years power ruler "Hun Sen" supporting " such as spy and lead khmer's govn't affairs ,control military ,in national defense ,in economy affair , in police forces, in Hun Sen's rapid deadly squads 911,3rd -hand serial killer and wore fakes khmer's military code uniforms to shoot or to kill any demonstrators on the street " mixed among in Hun Sen's security forces to avoid public view or international observers .Remembered when this badass puppet pm has inaugurated himself as pm fascist for life ,this ruthless dictator celebrated by being carried a loft through the street next to rookie king Sihamony "sihanouk's latest son "with a weird sedan chair by six wheelers royal guards ,which he prefers to be " ugly beast king of jungle fever " .He claimed that he ever never had a dream came true like this after his comrade elite n.vietcong commie promoted him in 1984 .The whole entire world sees badass dictator Hun Sen was known to be extremely superstitious as well as a practitioner of voodoo whodo black magic scheme business in his secret mansion room filled up by too many exorcist redevils floors level to worship before leaving or goes to bed .We believed him moved from 5th place world worst ranked dictator to worst top #1 ranked dictator right now-this damned god ugly beast dictator seized power since 1979 till today and so on .He and his comrade elite n.vietcong warlord looting spreed ,pillage across Cambodia + tons of gold loaded trucks to n.Hanoi's deposited bank roll after they defeated the khmerouge army in 1979 .in 1984 evil fascist n.vietcong commie and its puppet govn't "Hun Sen " had put cursed on ex.pm Pen Sovann and Chan Sy is vice-pm sent to deadly secreted russian general hospitan in P Pen and Pen Sovann sent to more than 10 years in hanoi's deadly jailed cell and now Pen Sovann is facing dead treat "body paralyzed " .While the most of us khmer got much suffering from notorious P Pot crocodile liberator and now the badass dictator Hun Sen is turning us into another n.viet's ravenous crocodiles dinner "liberator ",we're way more likely to do so over foamy latte right ,see dictator face ,surrounded by many n.vc's spy agents and its armed members of his stormtroopers with many fulled of... Yeeeesssmen...all day and yeeesss siiirrr behind the podium background , just clap their hands without ask a question and no anyone dare to speak up or against him .Today can our saint stop this badass insanity vanishing at tonight if not day tomorrow .Cambodia is a country that run into many badass dictators and plots country like n.vietcong and red china are prime suspecious behind all this our day-to-day lives .Besides , as we the khmer pple still need to talk to our barbaric neighbor manslaughter "n.vietcon cloning-barbarism " to gaining viet's national interest ,immediately stop interfered in Cambodia's govn't affair and be immediately removes all your spam virus agents out of Cambodia territory before we file a petition to the ICC " we got n.vc's full documentary to prove to the world and approve to this message " .Please immediately stop endorsed badass dictator in Cambodia " no play foul around " and u vc are the badass one who trouble maker in Cambodia in the last 118 years history recorded .Otherwise if u vc prove to the world that u vietcong commie govn't like to be good friendly country and its neighbor country u must treat them well ,honesty ,humanity and peace "stop your own derange-minds " .In recent month we see an establish some badass progressive reforms to see if this evil man could reboot communism ito something less progressive and murd-ly-in between the two historical enemy biter "vc Le Duc Tho VS Pen Sovann 1984s " k-5 vc Le Duc Tho /vietminh Hun Sen secret planned laid-mines in million to wide out khmer humanity with 150,000 of its foot soldiers aggression led thousands innocent deaths and walked away from war crime against humanity .Some Le Duc Tho's documents showed has forced Mr.Pen Sovann to sign legal right in the name of liberal rather than invasion of Cambodia-a commitment that would undo of their work .The whole entire Cambodian people didn't know all the details yet , but they understood that things were unfairly to public concerned " everything were so secretly by rogue vc govn't ".

Apr 05, 2015 04:30 PM

    Reply to this comment

C.Narong :

35+years fascist era is the worst human rights climate in post-vietcong puppet govn't " worst violent Paris Peace Accorded on October 23 , 1991 " include n.vietnam as its membership treaty ," the n.vietcong commie govn't agreed to pulled out of its 150,000 foot soldiers who illegal to invaded of Cambodia in 1979 by without any ally countries or u.n body approval .They "vietcong " showed to the world that all their foot soldiers completely withdrew from Cambodia , but matter fact halves of their shadowy armies kept working secreted with evil dictator Hun Sen puppet govn't ,cover up in military leaderships ,in police units ,in national defense ,in hun Sen's govn't affairs ,in economic field or calls 3rd- hand men serial killer "Hun Sen's vietcong's rapid deadly squads-911" ,unprecedented crackdown on civil society .Sees in the past and recent situations this fascist commie dictator hun Sen's govn't has unleashed to many crackdown on civil society and led to many thousands deaths ,thousands arrest and imprisoned and missing in execution secret places .In late 1984 since vietminh Hun Sen raised to power by its n.vietcong commie installed him as their puppet pm post-vietcong era .The ruthless fascist vietminh Hun Sen's commie govn't imported the n.vietcong commie outlaw ,n.vietcong 's commie laws of attrition ,in k-5 vietcong secret planned are forced hundreds of thousands Cambodian innocent pple into the land-minds and who setup by n.vietcong foot soldiers to wide out khmer ppple who just survived from notorious P Pot regime " vietcong annexation of Cambodia like Creamir of Ukrain " war racial and war criminal just walk away.Some survivor has been told at leat 6,500 to 8,800 ppple death by land-minds explosive,starvation ,sickness and missing never returned home .This k-5 vietcong's killing fields planed after they kick out pm Pen Sovann from the power and they setup evil thuggish H.Sen be their favored puppet gogn't in 1984 until today now .Unlucky man Pen Sovann ,the n.vietcong fascist commie sent him to more than 10 years into n.Hanoi's secret dead jail cell and they torture and abused him with cruel acts such as waterboard ,used highlights voltage flash against during sleeping ,and forced him to used his dirtiest shirt to blindhold against freaking hot lights ,use bass loud speaker to blasting his hearing ears ,used blacks smoke to against his breathing " he said every morning when he spited it out is so awful of dirtiest blacks fume mixed with bloods ,sometime the badass prison security guards spit the mucus or its lava during he's eating with trash talking or harassment ,sometime they made something loudly or frighten things to woke him up and they fed him 2 times meal per day with dirty dog food soup .Now Mr.Pen Sovann is facing to many psychological problem or maybe face dead at sometime " his health is so weak and cannot get up or walking or talking , just laid on the bed " with someone nursing him at home .One day he try to tell the world to let them know what the n.vietcong barbaric govn't has been done to him and Cambodian pple and he wants to build the case to against this fascist communist VC to ICC .The painful of Pen Sovann's are deal with psychological by n.VC inhumanity ,war criminal behavior .Since this barbaric H.Sen returned from a vc's crocodile liberator and then turn Cambodian into another n.VC crocodile colonized liberator .After he destroyed to any political parties without shamed+sihanouk passed away ,this evil H.Sen and its ally VC govn't speedup the iron-fist ruler to controlled .Now the n.vc commie govn't used their clone barbaric and H.Sen's authorities introduced a series of restrictive laws,forbidden or banned school children not to learn their national history or their national tradition or their culture more than five thousands years ago before n.vc settled in s.east asia in late 900-AC or called khmer delta " the n.vc and H.Sen wants everybody only to know January 7,1979 as n.vc liberated Cambodia .Hun Sen used vc's restrictive laws , begunn a nationwide campaign of invasive against to political opponents and non-govn't organizations and versus land eviction activists ,ngo activist , civil right activist ,environmentalist activity and pple who he dislike his repression regime ,would be harassed ,intimidated , and in a number of cases imprisoned political activists ,assassinated politicians ,vs land eviction activists and monks activists who try to help poor suffering pple , and sought to cast govn't critics as clandestine enemies.The new report analyzes the new recent rogue laws , including the so-call embarrassed " secessionist " law ,the treason law , and assembly jungle law and rampant lawless document how they've been execute .The new laws and fascist outlaw govn't harassment are pushing civil society actuvists to the margins of the laws .Like Mr.Brad Adams who was an asia director at human rights watch said .This ruthless H.Sen's rogue corrupt govn't crackdown is hurting Cambodia democracy society and damage economic growth and harming Cambodia national constitutions and violated Cambodia's international human rights commitments .

Mar 31, 2015 06:35 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

“...បញ្ហានេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ អះអាងថា បើមន្ត្រី តុលាការអន្តរជាតិនោះ ចង់បានការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះ មន្ត្រីនោះគួរតែរៀបចំបង្វេចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅ…” = ព្រៃ

Mar 21, 2015 11:55 PM

    Reply to this comment

BR :

ម្តេច ក៏​ប្រែត អាដំា មិននិយាយពីស្នាដៃអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជារបស់គាត់ផង?

Mar 20, 2015 02:28 AM

    Reply to this comment

Kem Veasna VS Hunsink :

Why Mr.BM21 Hun Sen became a worst psychopath right now ,and what it means ?...let tell u psychopaths are pple with chronicle immoral behavior who gain satisfaction through antisocial actions " like dictator Hun Sink ".They've uncontrollable aggressive impulses .Psychopathy does not always lead to criminal behavior .However , when psychopathy is accompanied with low social cognition , it will usually lead to pathologically narcissism .This narcissism drives violence behavior toward others and triggers failure in relationship and in keeping an occupation . A psychopath /sociopath never feels remorse for their actions " Hunsink as one of this " .Mr.BM21 Hunsink can be a pedophile , sadomasochist , a criminal and can be a vampire "thirsty/bloodsucker as one barbaric " .Hun Sink liked to torture ,murderous ,silly samkok ,accuse /false arrest ,rape ,sexual affair ,rob ,grabs pple land ,false accuse secessionist to against him" like khmerouge used the name of Angkar lieu to kill innocent pple ",tossed pple into jail before killing his victims .Hun sink's character was personified as P Pot horror in famous movie of silenced " killing fields 1975-1979 " .Mr.BM21 Hun sink grew up in poorest area in eastern kg-Cham province , where a place his 1st experienced with n.vietcong commie guerrillas radical groups to toppled Lon Nol regime in 1975 .At the earlier teenager aged he involved with homesexual predator+murdered khmer islam community who are not sided with his n.vietcong guerrillas radical group and executed them all .Mr.BM21 Hunsink mostly attacked mentally retarded or anti-Lon Nol regime in 1970-1975 .He confessed to have torture ,raped , molested ,rob , killing .In 1975-1979 vietcong Hunsink/P Pot butcher groupies turned out later be murdered between 2.5 to 3 million deaths in the name of n.vietcong communist propaganda of indo-china as one communist state "lead by master Ho chi minh...war criminal-minds " .They killed all kind of folks +religions pple+innocent pple,intellectuals ,students ,teachers ,professors ,militarymen ,policemen ,doctors ,architecture ,engineers , monks ,traders , gay , lesbian and etc .Both two evils men touted racism ideal by n.vietcong commies supported behind the started killing fields to avoid being war criminal conspiracy after the civil war ended and then they only blamed all of its killing fields on P Pot and that what P Pot has been said ;why u all blames on me " P Pot" ,as we all went to good restaurant and eaten altogether and let me pay the rest for them...that is not fair for me at all" shame on vietcong /Hunsink govn't ".Million innocents pple who lived through and survived from killing fields and to Hunsink repression regime calls him rude ,slut puppet govn't started to kill his own innocent pple bloods,roughly and makes him a definite "barbaric person ",he moves from the top 5th place world worst dictator to the 1st place top dictator right now " best hell wish" .We describe him as the worst bad dude dictator in 21st century and he was an evil conquering alien 'Alex ' from the planet Areng valley.Alex came here in search of intelligent life .Apparently Alex made a mistake .Alex all khmer pple love u and miss u brother and god bless u .

Mar 16, 2015 05:21 PM

    Reply to this comment

T.Zarath :

The fate of dictator Hun Sen is near end and justice and revenge will be prevail .The whole world can see the ignominious captured Saddam Hussein was followed by a speedy trial and hanging ,televised so that justice may seen to be done , according to Iraqi law "hidden in a rat hole and what am do wrong pple ?with his last word.The 2nd captured and summary execution of co.Gaddafi of Libya was a barbaric example of rough justice "hidden wounded up in a drainage hole and said; what am do wrong pple ? the display of his corpse for several days in a supermarket meat freezer being the ultimate indignity to satisfy the public's need for visual proof of his death .In other deposed mid-eastern dictators have fared somewhat better...the public trial of bedridden Mubarak of Egypt continues sporadically and ex.president Ben Ali of Tunisia who fled to Saudi Arabia , is the subject of 18 trials in absentee , notably for murder and destabilizing the state .He has already been sentenced to 66s in prison in total and has an international warrant out on his head .And other worst isolate tyrant leader and country is n.korea kin's fascist commie dynasty and the the highly controversial in 4 decades repressive regime is dictator Hun Sen in topped blacklist concerning to the international community " H.Sen broken to the Rome treaty " .Hun Sen fate death will decide by his own innocent pple and his body will quick disposal at sea was presumably to prevent his burial place fro coming a martyr's tomb and a rallying place of or future barbarism .The cycle of tyranny followed by violent revenge leading to further tyranny can be stopped as Cambodia has proved with its post-apartheid process of reconciliation .A fair trial for Hun Sen will televised and covered by national news/international media has the same effect , with the result not always satisfying everyone but at least justice has been seen to be done ,on level beyond international legal systems which maybe inadequate , partisan or corrupt.In a civilized world ,pm dictator H.Sen and tyrants like him responsible for war crimes , war criminal conspiracy and war crime against humanity can and should be brought to justice by process which effects the underlying principles of the Nuremburg and ICC trials .The charter stipulated that the three nature of crimes above were to be tried .

Mar 10, 2015 04:28 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Poor performance ថោក

Mar 07, 2015 12:22 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

This trash dictator never won any election. This evil caused bloodbath over and over on his fellow countrymen and women to take the dirty prime minister role. The Making of a Strongman is just as easy as in the animal kingdom, removing the brain and using the killing power, which is impossible for human beings.

Feb 19, 2015 11:22 PM

    Reply to this comment

nida ពី phnom penh :

ខ្ញុំបានទទួលស្គាល់នូវគុណសម្បត្តិ​របស់លោកហ៊ុន​ សែន តែលោកគួរតែទទួលស្គាល់នូវគុណវិបត្តិ កំហុស របស់លោកផងដែរ មនុស្សយើងមិនអាចធ្វើអ្វីត្រូវ ទាំងអស់នោះទេ ចូរលោកចេះភ្ញាក់រលឹកឡើងដើម្បីជាតិ មាតុភូមិយើង

Feb 09, 2015 10:34 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

HUN SEN IS DAB CHHOUN # 2

Feb 08, 2015 05:02 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Seeing is Believing : Hun Sen Can not build own country ,
He knew how to Destroyed Looks everything in Cambodia ! ! !
But he knew very well how to build himself and nepotism Looks they are a BILLIONAIRES , How they get MONEY from ? ? ?

Feb 07, 2015 07:26 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក ពី USA , DC :

Fact is the Fact:
Hun Sen : for the next Election CPP must Win ,we don"t
care you like or don't , We have GUNs Point ! ! !
Importune we are announcing , Power in my Hand ! ! !

Feb 07, 2015 07:00 PM

    Reply to this comment

fact is the fact :

Leaking news of red china/n.vietcong commies elites who backed dictators P Pot /Hun Sen far left 2 rivals bitter and one P Pot's group who supported by red china commie and another n.veitminh Hun Sen's group who supported by n.hanoi commie rogue govn't and both inflicted the two lefts rival radical groups into flamed and caused millions of Cambodians perished in 1975-1979 and present .Since the original post and up date , we've seen several dictators have come and gone ,like some part of middle eastern ,african ,s.america ,s.east asian dictators and propped up regimes that have been reshaped .Do u know Hun Sen why ? As we the pple of khmer must be avoid of shame and not too proud part of dictator hun Sen's puppet govn't and everybody have to know why the red china /n.vietcong commies endorsed P Pot /Hun Sen as their puppet govn't , because they interested in khmer's national resources like timber ,oil ,gas , fish ,landscaping views ,and mineral exploitation has determined who the latest dictator will be their top priority national interested .Also , it is unfortunate that many of these red china/n.vietcong commies exploiting enterprises , who choose dumbest dictator Hun Sen as theirs ,most easiness bough ,have the backing of the red china/n.vietcong commies politicians they've gotten elected " Hun Sen " .Therefore ,by proxy ,,the red china/n.vietcong commies govn'ts is complicit in determining get into power , like they kicked ex.pmm Pen Sovann from the power in 1984 for the purpose of blundering khmer's natural resources and put bad dude dictator Husein back in until now .The red china/n.vietcong commies ideology have many picked of the horrible leader such as P Pot/Husein's group has historically endorsed or " cloning-barbarism " to against its pple khmer ,and are the ones chosen by big corporation scheme business-there's something very wrong with this scenario -after they kicked out ex.pm Pen Sovann in 1984 and then everything changed in the hand of dictator Husein repressive regime .Unfortunate the populations of the exploitation countries seldom reap the benefits of the exploitation , most often , they suffer the consequences of unaccountability by their failure leader in the hand of culprit corporations who controlling them .All khmer pple have to know why red china/n.vietcong commies played derange-mind are the prime suspect of setting up and backing corrupt dictator Husein's govn't to serve their agenda ,P Pot/Husein is the top red china/vietcong recipients in supply military aid ,in Husein's rogue govn't affair ,in economic financial aid and etc .Both fascist commies elites are practicing of nation building and restored undemocracy policy to foul the international community to extending Husein power .As bad as worse the two commies rival playful its own derange-mind after one crocodile liberator to another ugly beast liberator to turn Cambodia into beast-mode " shame country " .There's puppet show-puppeteers are following a script and dictator felt the nation owes him further in the name of his time rescued...but in fact he amid the controversies of the truth he committed .

Feb 06, 2015 11:41 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក ពី anonymous :

Why ruthless dictator 35s ruled Husein so ignorant ? this bad dude dictator Husein tells to the world and why all Cambodian pple who survived from January 7,1979 liberated by his n.vietcong commie elites and rescued from the killing fields in 1975-1979 .But in fact the n.vietcong commie soldiers and khmerouge armies fought each other on along side eastern border "1978-1979, this horrible war were inflicted by red china commie govn't to push khmerouge P Pot regime to help them fight against its n.vietcong commie elites ,despite war between the two rivals commies bitten in its territory claimed and island .That what let the n.vietcong commie soldiers with vietminh Husein to invade Cambodian " war blunder ,war looting and pillaged cross Cambodia+mass grave k-5 vietcong /Husein's secrets planned to wide out khmer population who just survived from the killing field and then n.vietcong commie set up a new Husein rogue puppet govn't until now .

Feb 06, 2015 10:08 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

We are love our country. If don't have corruption government, dictator, traitor, leadership, We would love: - go back our country, - live in our lovely country, - would love to rebuild our country, - want our country strong as use to be, - We were born in Cambodia so not thing like home.

Feb 04, 2015 05:52 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

IF you love our country, you must come to Cambodia to help develop our country together. you must teach our people brainstorm develop our country by :
- don't leave from our country
- Come back to live in our country
- No any country help help our country if we Khmer's blood not help our country
- I was born in Cambodia i enjoy work and live in my homeland to help my country

Feb 01, 2015 11:51 PM

    Reply to this comment

Khmer ពី USA :

Here how you can get full report. Google search for Human Rights In Cambodia. hrw.org 30 years of Hun Sen Violence, Khmer NEED to know about our leader did behind closed door. They spent a lots of time and money to do this report for us to know about our leader. we don't have time to do all this at lease we acknowledge that they have done for us.

Jan 30, 2015 12:43 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

We found a bad leader, so we must change

Jan 27, 2015 11:08 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Do you have a link where I can download the full report? thanks.

Jan 25, 2015 09:54 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

សង្គមមួយដ៏សែនមហាអនាធិបតេយ្យពេញស្រុកខ្មែរ៕

Jan 18, 2015 10:04 AM

    Reply to this comment

Koun Khmer ពី United Stated :

Hun Sen is stupids Man , Youn used him to destroyed
own country , Looks Lands , Forests everything Cambodia have Youn take over later on will be complete like Campuchaer Groum , Mr. Hun s' family
going be suffer because not thing ale for Youn get it .
Youn don't need Hun Sen anymore !

Jan 17, 2015 05:23 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Hahaha, I told you Mr Hun Sen, the more you stay the more you pay. the whole world know how dirty you are now and worst part is your children and grand children. here a good excuse,you tell the world you has a mental problem after you got shot in the eye. Don't say, "without Hun Sen there would be no Paris Peace Accord" ask yourself? Mr Hun Sen, did you do for the country or for you can stay in power? people know who love food, who love money, who love power, who love the country. Not much you can do to stop, you are not the smartest and richest man on earth. sorry, I just don't want to see you like Keav Sampon or Norodom Sihanouk.

Jan 15, 2015 02:14 AM

    Reply to this comment

Chhin Thea ពី Kampot :

ទទឹមការិះគន់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ក៏បានជួយឱ្យប្រទេសរបស់យើងរួចផុតពីរបបព្រៃផ្សៃដោយហានលៈបង់ជីវិត។ និងបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនផងដែរនេះជាការពិត។ រឹតតែពិតជាងនេះទៀតគឺក្នុងរបបដឹកនាំដ៏យូររបស់គាត់នេះគឺពិតជាមានអំពើអយុត្តិធម៌, បក្សពួកនិតម, អំពើពុករលួយ, ការច្បាមយកពីប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លូតត្រង់ដែលរាប់មិនអស់។ ពិតជាចោម្សៀតណាស់ក្នុងរបបដឹកនាំដ៏ខ្មៅងងឹតនេះ។ ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាបើដឹងថាក្នុងរបបដឹកនាំរបស់គាត់វាពិតជាអន់មែន ហេតុអ្វីយើងនៅតែបន្តឱ្យគាត់កាន់តំណែងទៀត ដូច្នេះបើរឿងវាហួសហើយឱ្យវាហួសចុះ ប៉ុន្តែពួកយើងគូតែកែនូវការដឹកនាំនេះទាំងអស់គ្នា និងពង្រឹងខ្លួនយើងចាប់ពីពេលនេះតទៅកុំឱ្យអ្នកនយោបាយចេះតែបោកប្រាស់យើងទៀត។

Jan 14, 2015 09:25 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

សម្តេចហ៊ុនសែនជាទីគោរព្វ ខ្ញុំសូមទោសដែលមិនដឹងថាលោកក៏ជា​ខ្មែរក្រហមដែរ ដែលខ្ញុំចេរថាពួកអាពត ពួកអាខ្មែរក្រហមនោះ ព្រោះខ្ញុំស្អប់ពួកវាដល់ឆ្អឹង ខ្ញុំមិនអោនក្បាល លុតជង្គង់គោរព្វពួកអា​ខ្មែរ​ក្រហមដាច់ខាត បើដឹងថាសម្តេចក៏ជាខ្មែរក្រហមដែរម្លេះខ្ញុំមិន​ហ៊ានចេរទេបាទ សូមទោសសម្តេចខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែន។

Jan 14, 2015 07:10 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

HUN $EN JUST A 30 YEAR CORRUPTOR,30 YEAR DISTROYER, 30 YEAR LAND SALLER, 30 YEAR KILLER,....AND 30 YEAR HANOI DOG.

Jan 14, 2015 04:23 PM

    Reply to this comment

Worst trouble maker on the planet :

This war criminal and war crime against humanity recorded for fascist ruthless H.Sen's cronies are very helpful to the the world eyes view , especially is for ICC...give them some dossier how feel they like it ? even those scumbitches go to hell soon .So ,we remind to RFA media outlet...please keep this documents for a little well to let khmer abroad and inside knows who is dictator H.Sen ? and why cambodia are become right now ? .Keep show this one time every month to let khmer people around the world to learn more khmer history what is the root cause of cambodia's today ? and prevent to all repeat once again in present to near future...bless u bros...

Jan 14, 2015 12:15 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Vietnam been using Khmer government to borrow money from world bank and from foreign countries. Most money made in Cambodia end up in Hanoi.Khmer people are paying for Vietnam many more hundred years .We must stop Khmer Vietnam relation to save Cambodia .

Jan 14, 2015 09:30 AM

    Reply to this comment

sophal ពី phnom penh :

ការដឹកនាំរបស់បក្សប្រជាជន​ ជាពិសេស​​ ក្រោមការដឹកនាំដ៍មគ្គទេសរបស់សម្តេចហ៊ុនសែន ជាង30ឆ្នាំមកនេះ គាត់ស្រែកថាអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងណាស់,រីកចំរើនគ្រប់វិស័យ.....ប៉ុន្តែសូមបើកនេត្រា អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងខាងវិស័យពុករលួយដល់ឬសកែវតែម្តង.វិនិយោកសព្វវិស័យអោយបរទេសនិងបក្សពួកអំណាចរបស់គាត់ បំផ្លាញគ្មានសល់ដូចជាក្នុងទឹក,ក្នុងដី,លើដី..គ្មានសល់ុ,អាកាសធាតុនិងរដូវកាលលែងទៀងទាត់។រីកចំរើនតែបក្ស រាស្រ្តវេទនារហូតក្រាន់តែកើតមកភ្លាមជំពាក់បំណុលភ្លែតត្រូវសងជួសរដ្ឋដែលជាអ្នកខ្ចី.....នេះហើយការដឹកនាំរបស់គាត់និងបក្សរបស់គាត់ជាង30ឆ្នាំ។

Jan 14, 2015 05:44 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

៣០ឆ្នាំកន្លងផុតទៅបន្សល់ទុកនៅដូចជា
បន្សល់ទុកនៅការព្រាត់ប្រាស់គ្រួសារ
បំផ្លាញខ្ទេចធនធានធម្មជាតិ
យួនចូលពេញស្រុក
ពុករលួយទូទាំងប្រទេស
វិស័យអប់រំធ្លាក់ដល់សូន្យ
ប្រជាជនមិនទុកចិត្តគ្នា
បំផ្លាញវប្បធម៏
បំផ្លាញសាសនា
បាត់បង់ដីធ្លី

Jan 14, 2015 01:09 AM

    Reply to this comment

anonymous :

Every time, HRW made its report, Hun Xen's dog started also to bark...and never wory to bite some one who revealed the truth concerning the atrocities against innocent peoples committed by its master. Good job, HRW's reporter!

Jan 14, 2015 01:03 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Yellow flower by anyone it means that someone who close to that flower is close to the end of something that I cannot say.Watch right or not right.

Jan 13, 2015 08:43 PM

    Reply to this comment

battambang :

live as a frog in the pond !

Jan 13, 2015 06:15 PM

    Reply to this comment

anonymous :

This stupid fascist jungle fewer dictator H.Sen said , he won't back down the oil prices , despite its surrounding the region crude oil drop down to attract more foreign investments .This goddamn thing H.Sen says to opposition party "CNRP " who said , they can bring down 2 or 3 times from the previous prices , but one-man ruler said , he can't do that and he won't to step down or resign or whatever the reason he faces or any consequences .This stupid man repeated the statement that is only power hungry opposition party that can do it ,but this bozo man forgot in 35+years he'd , and who were power hungry than who ?...no anyone else...except only dictator himself .Otherwise ,say one more time...there is only thing to bring down the crude oil prices is create nuclear plants energy that what he means and other stupids thing this dictator wants everybody don't use much vehicles on the road and stay home...but he didn't know how many vehicle in cambodia have , may be less than half million , not includes many motorbikes or tricycles who do not used gas saline at all ,but the gas saline is still high all the time and why...???? because his stupid jungle fewer in n.hanoi's economic school failure to lead this country in the first place .No more stupid voodoo around and around and tell everybody u are the best in this world...millions khmer pple don't want to see your ugly face again and again .

Jan 13, 2015 04:27 PM

    Reply to this comment

khmer1jivit ពី fresno, cali :

លោកហ៊ុន​ សែន​ កាន់តំណែង៣០ឆ្នាំ ឃើញាំលទ្ធផល៖
-មានលុយផ្ទាល់ខ្លួនមិនតិចជាង​៣០លានដុល្លារ
-មានយួននៅលើដីខ្មែរមិនតិចជាង៣០%
នៃពលរដ្ឋខ្មែរសារុប
-ព្រៃឈើនៅសល់មិនដល់៣០%ក្នុងផ្ទៃប្រទេស
-ពលរដ្ឋខ្មែរយា៉ងច្រើន៣០%ដែលមានជីវភាព
សមរម្យ
-៣០%អ្នកមានអំណាចក្នុងបក្ស​ប្រជាជនគឺជាយួន

Jan 13, 2015 04:22 PM

    Reply to this comment

Peuv :

30 ឆ្នាំក្រោម របបហ៊ុនសែនបានធ្វើឣោយប្រទេសខ្មែរក្លាយទៅដូចជាធុងមានតែសំបក។ ឣាសំបកនេះក៏មិនធានាថានៅគង់វង់ទៅទៀត។ យួនសព្វថ្ងៃកំពុងព្យាយាមយកសំបកនេះ ដោយមេដឹកនាំនេះខ្លួនក្លាយទៅជាឣាយ៉ងយួន។ នេះជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំរៅសំរាប់ប្រទេសជាតិ។

Jan 13, 2015 03:10 PM

    Reply to this comment

Mok, Samate ពី The United States of America :

No matter what, Hun Sen has to get off either in the easy way or in the hard way. We are all the Khmer people can not put up with this anymore. Now we thoroughly see more and more that Hun Sen is the Vietnamese puppet. Cambodian land is belong to all the Khmer people, not just for Hun Sen's family or his groups. We have to protect our land for our children in the next generation. Vietnam has to know that, we will sacrifice our lives to protect our land. We wont tolerate Hun Sen to betray our motherland anymore.

Jan 13, 2015 02:28 PM

    Reply to this comment

Koun Khmer ពី United Stated :

Don't mess with Hu Sen , He is a Dictator man , even IC C can not do anything , be careful ! have 2 choices
go to Jails or Kills ? Compare with Sadamhosen Hun Sen is a smatter . That Hun Sen thought ! ! !will see ?

Jan 13, 2015 01:39 PM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក ពី Phnom Penh :

Vietnam has uses Hun Sen as tool to control Cambodia,because Hun Sen is a perfect puppet who can do anything for Vietnam interest,including killing Khmer people and giving away Khmer land to Vietnam for his power .

Jan 13, 2015 09:57 AM

    Reply to this comment

johny ពី Seatle,USA :

Dictator Hun $$$en....... never build the country for the right way....always sth... behind the scene....shame on us too as Cambodian when we stand up in the UN.....

Jan 13, 2015 09:35 AM

    Reply to this comment

Sreymich ពី Banlung :

It should be recorded his good actions too.

Jan 13, 2015 05:10 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

WHAT ARE HIS GOOD ACTIONS ? CAN YOU NAME ONE WITHOUT HURTING KHMER PHYSICALLY, MENTALLY,AND VERBALLY.

Jan 13, 2015 10:03 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក :

Anyone can build roads and bridges using state fund just as well as hun sen.
Anyone can build schools using state fund just as well as hun sen.

What good did hun sen do beside destroying natural resources and making people miserable for 30 years?

Jan 13, 2015 12:18 PM

អ្នក​អាន​អនាមិក :

នាយកមន្ត្រី ហ៊ុន សែន កាន់អំណាច យូរ ឬ ឆាប់ មិនសំខាន់ទេ , សំខាន់ គឺនៅលើ អំពើ ដែល នាយកមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានសាង =
= តើ នាយកមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានសម្លាប់មនុស្ស អស់ប៉ុន្មាននាក់ ?. ចាប់គេដាក់គុក ដោយគ្មានកំហុស អស់ប៉ុន្មាននាក់ ?. បាត់បង់ទឹកដី កោះ សមុទ្រ អស់ប៉ុន្មាន ?. ទឹកដីព្រៃឈើ សម្បត្តិជាតិ អោយទៅជនបរទេស កាន់កាប់ អស់ប៉ុន្មាន ?. ជំពាក់បំណុលបរទេស អស់ប៉ុន្មាន ពាន់លានដុល្លារ ? តើ ថ្ងៃក្រោយអ្នកណាជាអ្នកចេញសង បើ តាចាស់ ហ៊ុន សែន ស្លាប់ទៅ !
= កសាង បានផ្លូវថ្នល់ ប្រើមិនបាន 1 ឆ្នាំ ឆាប់ខូច ជាបណ្តើរៗ ! ( ធ្វើផ្លូវថ្នល់ អាដែលៗ .)
= ស្ពានអាកាស ខ្លីៗ ប្រហែល 10 ស្ពាន !
= ផ្លូវរថភ្លើង ពី ភ្នំពេញ ទៅ ប៉ោយប៉ែត មិនដឹងឆ្នាំណា ជួសជុលរួច !
= ផ្លូវរថភ្លើង ទៅខេត្ត ផ្សេងៗទៀត មិនដឹង កសាងនៅឆ្នាំណា ?

Jan 13, 2015 04:52 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

I KNOW,YOU KNOW,AND KHMER PEOPLE KNOW BUT, WHAT'S THE HECK CAN YOU DO ABOUT IT BESIDES WAITING FOR HUN SEN'S MERCY ? THIS WORLD IS PLENTY OF UNFAIRNESS.

Jan 13, 2015 09:04 AM

Ros Chou ពី Myanmar :

សូមជួយបកប្រែឯកសារ៧០ទំពរជាភាសាខ្មែរ

Jan 13, 2015 04:12 AM

    Reply to this comment

អ្នក​អាន​អនាមិក :

បាត់មុខឥឡូវចេញមកទៀតហើយ ចេញមកព្រុសទៀតហើយ ចុះវា​យ៉ាងមេច កៀបសង្កត់ទោវាយ៉ាងមេច ហិង្សទៅវាយ៉ាងមេច ពុក​រលួយ​​ទៅ​វាយ៉ាងមេច លោកឯងចង់ធ្វើអី សម្តេចអគសេនាមហាបតី​តេ​ជោ​ហ៊ុនសែនទៅ ពួកអ្នកឯងសុតតែពួកអន់ម៉ាច់ បើគ្រាប់បើហ៊ាន​មក​​និយាយនៅស្រុកខ្មែរទេ បើគ្រាន់នោះ ហ៊ានតែពីចម្ងាយ ហ៊ាន​បាន​​តែលើក្រដាស់ហ្នេងឯង មកស្រុកខ្មែរមើលបាតជើង​សព្រាត​ឥឡូវ ស្អី Human right Watch អី។

Jan 13, 2015 01:35 AM

    Reply to this comment

DEJO PEN :

HA HA HAAAA ! INTERESTING ! LET HUN SEN RIDE A SOLO HORSE AND SEE HOW HAPPY YOU ARE WHEN HUN SEN'S HORSE STEPS ON YOUR BLOOD SIBLINGS.

Jan 13, 2015 09:00 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក :

បើចង់និយាយពីការគ្រាន់បើគួរតែសួរហ៊ុនសែនវិញបានត្រូវថាតើហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើជាកូនប្រុសដែរឬទេ?តើហ៊ុនសែនហ៊ានចេញមកវ៉ៃមួយស្មើរដែរឬទេ?មិនបាច់និយាយដល់ហ៊ុនសែនទេត្រឹមតែអ្នកទ្រពងនឹងរកសឹងមិនចងៈបានផង

Jan 13, 2015 08:24 PM

អ្នក​អាន​អនាមិក :

អុញនុះចេញមុខសួរសំណួរដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត៣០ឆ្នាំកន្លងមក «ចុះវា​យ៉ាងមេច កៀបសង្កត់ទោវាយ៉ាងមេច ហិង្សទៅវាយ៉ាងមេច ពុក​រលួយ​​ទៅ​វាយ៉ាងមេច»​ សមណួរនេះល្មមអូសករទៅICC បានហើយ

Jan 14, 2015 03:21 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក :

ព្រះពុទ្ធបង្រៀនថា ជនពាលវាមានធាតុត្រូវគ្នានឹងជនពាល ជនតិរច្ឆានកាប់ចាក់វាមានធាតុតិរច្ឆាទកាប់ចាក់ហើយរត់រកគ្នាវា វាត្រូវគ្នា វាសេពគប់គ្នា ដើម្បីសេចក្តីវិនាសនិងមានទុក្ខដ៏យូរអង្វែងអើយ!!!

Jun 09, 2015 10:59 PM

ត្រឡប់​ទៅ​អត្ថបទ​វិញ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល