លោក អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហជីព ស៊ីខាវឌូ (CCAWDU) ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ក្រោយ​ចេញ​ពី​បន្ទប់​សវនាការ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤។

ប្រធាន​សហជីព ស្នើសុំ​លោក ហ៊ុន សែន ឲ្យ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​កម្មករ ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​តវ៉ា​បិទ​ផ្លូវ

ប្រធានសហភាពសហជីពកម្មករ​កម្ពុជា លោក អាត់ ធន ឆ្លើយ​តប​លោក ហ៊ុន សែន ទាក់ទង​នឹង​សំណើ​សុំ​កុំ​ឲ្យ​កម្មករធ្វើបាតុកម្ម​បិទ​ផ្លូវ​ថា បញ្ហា​ដែល​កម្មករ​តវ៉ា​បិទ​ផ្លូវ ដោយសារ​តែ​ពុំ​មាន​ដំណោះ​ស្រាយ​ជូន​ពួក​គាត់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល