ទីស្នាក់ការ​សហគមន៍​ស្ទឹង​អារ៉ែង របស់​ប្រជា​សហគមន៍​នៅ​ឃុំ​ជំនាប់ ស្រុក​ថ្ម​បាំង ខេត្ត​កោះកុង ដែល​អាជ្ញាធរ​ឃុំ​ជំនាប់​ចេញ​លិខិត​ជូន​ដំណឹង​ឲ្យ​រុះរើ​ចេញ​ផុត​ពី​ដី​របស់​ឃុំ​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​២៥ មេសា។

យុវជន និងប្រជាសហគមន៍​ឃុំ​ជំនាប់ ខេត្ត​កោះកុង​ប្រតិកម្ម​ចំពោះ​អាជ្ញាធរ ដែល​បញ្ជា​ឱ្យ​រុះរើ​ទីស្នាក់ការ​សហគមន៍

យុវជន និង​ប្រជាសហគមន៍ នៅឃុំជំនាប់ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកុះកុង សោកស្ដាយ​ចំពោះ​ការ​សម្រេច​របស់​អាជ្ញាធរ​ឃុំ ដែល​ឱ្យ​រុះរើ​ទីស្នាក់ការ​របស់​សហគមន៍​ស្ទឹង​អារ៉ែង។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល