របបក្រុង​ភ្នំពេញ​កំពុង​សម្របសម្រួល​ជាមួយ​ភាគី​ថៃ អំពី​ការ​ចាប់​បញ្ជូន​ពលករ​ខ្មែរ

អ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញ​អះអាង​ថា ក្រសួង​ការងារ​ក្រសួង​ការ​បរទេស និង​ស្ថានទូត​ខ្មែរ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ កំពុង​ជួប​ជជែក​ជាមួយ​ភាគី​ថៃ ដើម្បី​សម្របសម្រួល​ករណី​ការ​ចាប់​បញ្ជូន​ពលករ​ខ្មែរ​ដែល​កំពុង​ធ្វើ​ការងារ​ខុស​ច្បាប់ នៅ​ប្រទេស​ថៃ ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល