បុរស​ចាម​ទាំង​នេះ​កំពុង​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​នៅ​កន្លែង​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពុង​ចាម នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១១។ រូប៖ ទីន ហ្សាការីយ៉ា

កាតព្វកិច្ច​អ្នក​កាន់​សាសនា​ឥស្លាម​តម​ចំណី​អាហារ ឬ​បួស នៅ​ក្នុង​ខែ​រ៉ម៉ាឌន (Ramadan)

មូស្លីម​ទាំង​ឡាយ​តម​ចំណី​អាហារ ឬ ​បួស​នេះ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ស្មោះស្ម័គ្រ​របស់​ខ្លួន ទៅ​ចំពោះ​​អល់ឡោះ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ ហើយ​​អល់ឡោះ បាន​ដាក់​កាតព្វកិច្ច​បួស​ដល់​អ្នក​កាន់​សាសនា​ឥស្លាម​ទាំង​អស់ ដើម្បី​ជា​ការ​ដាស់តឿន​ដល់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប​ឲ្យ​ដឹង​អំពី​រសជាតិ ​នៃ​ការ​អត់ឃ្លាន និង​ជា​ការ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​សុខ​ទុក្ខ​គ្នា​រវាង​អ្នក​មាន និង​អ្នក​ក្រ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល