ទិដ្ឋភាព​ទន្លេសាបថត​លើអាកាស នៅ​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២០។

អ្នកជំនាញ​ព្រមានថា ភាព​រីងរាក់​នៅ​បឹងទន្លេសាប នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជានេសាទ​ជាង​២លាន​នាក់ធ្លាក់ខ្លួន​ខ្ចីបុល​គេ​កាន់​តែ​ខ្លាំង

អ្នកជំនាញ​​ព្រមាន​ថា ការអូស​បន្លាយ​ភាពរីងរាក់​នៅ​បឹងទន្លេសាប និង​ភាពយឺតយ៉ាវ​នៃ​លំហូរ​ទឹក​ពី​ទន្លេ​មេគង្គ​ចូល​ទៅ​ចាក់​បំពេញ​​បឹងទន្លេសាប​នា​រដូវវស្សា​នេះ នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជានេសាទ​ជាង​ពីរ​លាន​នាក់​នៅ​តំបន់​បឹងទន្លេសាប ត្រូវ​ធ្លាក់ខ្លួន​ខ្ចីបុល​គេ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ថែមទៀត ស្រប​ពេល​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​ពុំ​បាន​ត្រៀមខ្លួន​ជួយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​ពួកគេ​ក្នុង​រយៈពេល​អន្តរកាល​នេះ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល