សហគមន៍​ព្រៃឡង់រៀនប្រើប្រាស់កម្មវិធីព្រៃឡង់

សហគមន៍ព្រៃឡង់ថា បច្ចេកវិទ្យាចូលរួមចំណែក​ ក្នុងការ​ការពារ​ព្រៃ​ឈើ​នៅ​តំបន់​ព្រៃឡង់

បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃឈើ​​ ដែល​ធ្វើ​ការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ការពារ​ព្រៃឡង់ លើក​​ឡើង​​​ថា​​​ បច្ចេកវិទ្យា​​​​ទូរស័ព្ទ​​​​​បាន​​​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​ច្រើ​ន​​ក្នុង​ការ​ជួយ​​ការពារ​​ធនធាន​​ធម្មជាតិ​​ក្នុង​​តំបន់​​ព្រៃឡង់​។ ក្រុម​​​សហគមន៍​​​​អះអាង​​​ថា​ បច្ចេកវិទ្យា​ទូរស័ព្ទ​ ដែល​ពួក​គេ​បាន​ប្រើ បាន​នាំ​មក​នូវ​វិធីសាស្ត្រថ្មី​បន្ថែម​ទៀត ទៅ​លើ​របៀប​ធ្វើ​ការ​របស់​ពួក​គេ​ ដែល​ធ្លាប់​បាន​ប្រើប្រាស់​កាល​ពី​ពេល​កន្លង​ទៅ។  តើ​បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទ​ អាចជួយ​អ្វីខ្លះ​ដល់​ការកា​រពារ​ធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់?

គេហទំព័រ​ទាំងមូល