ឡូហ្គោ​កម្មវិធី Facebook Page Manager នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ។

លោក ង៉ែត ម៉ូសេ​ ថា​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់​ស្ថាប័ន​គួរ​ពិនិត្យ​លើ ២​ចំណុច

អ្នក​សិក្សា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា លើក​ឡើង​ថា ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក ឬ​ហៅ​ថា Facebook Page របស់​អង្គការ ស្ថាប័ន ឬ​បុគ្គល​ល្បី​ណា​មួយ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​លួច​យក​ទៅ​គ្រប់គ្រង គឺ​មក​ពី ការ​កំណត់​សុវត្ថិភាព​របស់​ម្ចាស់​គណនី​ហ្វេសប៊ុក ដែល​មាន​តួនាទី ជា​​គ្រប់​គ្រង​ទំព័រ​នោះ​ គ្មាន​ការ​ការពារ​ត្រឹម​ត្រូវ ឬ​ត្រូវ​បាន​គេ​លួច​យក​ទៅ​គ្រប់គ្រង​បាន។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល