នាទី​វេទិកា​អាស៊ាន

សកម្មភាព​កប៉ាល់ ឬ​សាឡង់​បូម​ខ្សាច់​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង។ រូប​ថត​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៥

វិសាលភាព​នៃ​ការ​នាំ​ចេញ​ខ្សាច់​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស

ប្រទេស​កម្ពុជា ទោះ​បី​ជា​មាន​ទឹក​ដី​តូច ប៉ុន្តែ​សក្ដានុពល​ក្នុង​ការ​លក់​ធនធាន​ធម្មជាតិ ដូចជា​ខ្សាច់ គឺ​មិន​ចាញ់​ប្រទេស​ធំៗ​ដទៃ​ទៀត​ឡើយ។ ស្រប​ពេល​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា មិន​ទាន់​ផ្តល់​ចម្លើយ ឬ​ទិន្នន័យ​ពិត​ប្រាកដ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​បាត់​លុយ​ពី​ការ​លក់​ខ្សាច់​ច្រើន​ជាង ៧០០​លាន​ដុល្លារ​ពី​ឆ្នាំ​២០០៧ ដល់​ឆ្នាំ​២០១៥ ទិន្នន័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពី​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ និង​ស្ថាប័ន​សិក្សា​អន្តរជាតិ​ដទៃ​ទៀត បាន​បង្ហាញ​ពី​វិសាលភាព​នៃ​ការ​នាំ​ចេញ​ខ្សាច់​របស់​កម្ពុជា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល