តុលាការ​យុត្តិធម៌​អន្តរជាតិ (ICJ) ជំនុំជម្រះ​អ្នកស្រី អ៊ុង សានសូជី គឺ​ជា​ការ​ទប់​ស្កាត់​មេ​ដឹក​នាំ មិន​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្តិ​អំពើ​ហិង្សា​នៅ​ក្នុង​តំបន់ និង​ពិភពលោក

សវនាការ​បឋម​នៅ​តុលាការ​យុត្តិធម៌​អន្តរជាតិ អាយស៊ីជេ (ICJ) រយៈ​ពេល​បី​ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៣ ធ្នូ ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​សំណុំ​រឿង​ចោទ​ប្រកាន់​បទ​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ជនជាតិ​ភាគ​តិច​រ៉ូហ៊ីងយ៉ា នៅ​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា បាន​ទាញ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​សហគមន៍​អន្តរជាតិ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល