តើ​តំបន់​តារា​សាគរ និង​រាម អាច​ក្លាយ​ជា «​ផ្លូវលំ​ស៊ីជីន​ពីង​»​ របស់​ចិន ពេល​មាន​សង្គ្រាម​ដែរ​ឬ​ទេ?

អ្នក​ជំនាញ​យល់ឃើញ​ផ្សេងគ្នា​ជុំវិញ​បញ្ហា​ថា តំបន់​តារា​សាគរ និង​មូលដ្ឋាន​កងទ័ពជើងទឹក​រាម អាច​នឹង​ត្រូវ​ចិន​ប្រែក្លាយ​ជា «​ផ្លូវលំ​ស៊ីជីនពីង​» ក្នុង​ករណី​ដែល​មាន​សង្គ្រាម​នា​ពេល​អនាគត ដើម្បី​បម្រើ​ឲ្យ​គោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​យោធា​របស់​ប្រទេស​ចិន។ អ្នក​ជំនាញ​ខ្លះ​យល់ថា កម្ពុជា​កំពុងតែ​ក្លាយ​ជា​កូនអុក​ក្នុង​ល្បែង​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​ជាមួយ​មហាអំណាច​ចិន​។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល