កិច្ចការ​អន្តរជាតិ

(ឆ្វេង) លោក ប្រាយអ៊ិន អាយលឺ (Brian Eyler) អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​សន្តិសុខ​ថាមពល ទឹក និង​ស្បៀង​ប្រចាំ​តំបន់​ទន្លេ​មេគង្គ នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្ទីមសុន សែនធ័រ (Stimson Center) ក្នុង​បន្ទប់​ផ្សាយ​របស់​អាស៊ីសេរី។

"ប្រទេស​បណ្ដោយ​ទន្លេ​មេគង្គ​គួរ​ជជែក​ជាមួយ​ចិន ដោះស្រាយ​គ្រោះរាំងស្ងួត និង​ធ្លាក់​ចុះ​ទិន្នផល​ត្រី"

អ្នកជំនាញ​តំបន់​ទន្លេ​មេគង្គ​ពន្យល់​ថា ការធ្លាក់ចុះ​ទិន្នផល​ត្រី​មិន​ធ្លាប់មាន​ពីមុនមក​ក្នុង​តំបន់​ទន្លេ​មេគង្គ និង​បញ្ហា​អូសបន្លាយ​គ្រោះរាំងស្ងួត មិនមែន​បណ្ដាល​មក​តែ​ពី​បាតុភូត​អែលនីណូ (El Nino) ឬក៏​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​តែមួយ​មុខ​នោះទេ​។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល