នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

នាយក​កម្មវិធី​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ដើម្បី​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​អភិវឌ្ឍ លោក សឺន ជុំជួន ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ខួប​ទី​៩ នៃ​សេចក្តី​ប្រកាស​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ស្ដីពី​សិទ្ធិ​ជនជាតិ​ដើម ១៣ កញ្ញា ២០០៧-១៣ កញ្ញា ២០១៦ នា​ទីស្នាក់ការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ដើម្បី​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​អភិវឌ្ឍ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ Photo Provided

របាយការណ៍៖ ខ្មែរ​ក្រោម​ភាគច្រើន​ចង់​រស់នៅ​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​នៅ​កម្ពុជា

របាយការណ៍​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​ដែល​ចេញ​ផ្សាយ​កាល​ពី​ចុង​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧ បង្ហាញ​ថា ភាគច្រើន​នៃ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​ដែល​កំពុង​រស់នៅ​លើ​ទឹក​ដី​កម្ពុជា ចង់​រស់នៅ​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​នៅ​លើ​ទឹកដី​នេះ។ ការ​ស្រាវជ្រាវ​ដដែល​បង្ហាញ​ថា ខ្មែរ​ក្រោម​ភាគច្រើន​នឹង​តស៊ូ​មតិ​ទាមទារ​សិទ្ធិ​រស់នៅ​លើ​ទឹកដី​កម្ពុជា ប្រសិន​បើ​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា ចាប់​បញ្ជូន​ខ្លួន​ពួក​គេ​ត្រឡប់​ទៅ​វៀតណាម វិញ។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)

គេហទំព័រ​ទាំងមូល