ជន​ភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​ក្រោម​មួយ​ចំនួន​មាន​ជីវភាព​កាន់តែ​ដុនដាប​ដោយសារ​ជាប់​ផុង​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ច្រើន​ឆ្នាំ

ជន​ភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​ក្រោម​មួយ​ចំនួន​នៅ​ប្រទេស​ថៃ មាន​ជីវភាព​កាន់​តែ​ដុនដាប ខណៈ​ពួក​គាត់​ជាប់​ផុង​នៅ​ទី​នោះ​អស់​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ ព្រោះ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​ជន​ភៀស​ខ្លួន​នៅ​បាងកក មិន​ទាន់​មាន​ប្រទេស​ទី​បី​ទទួល​យក​ពួក​គាត់។ សង្គម​ស៊ីវិល​ថា រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម នៅតែ​ធ្វើ​ទុក្ខ​បុក​ម្នេញ​លើ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្មែរ​ក្រោម​បង្ខំ​ចិត្ត​ភៀស​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ស្រុក​កំណើត​របស់​ខ្លួន។

មើលព័ត៌មានចាស់ៗ >>