សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោមប្រារព្ធ​ខួប ២១ឆ្នាំនៃការ​បង្កើត វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម (VOKK)

សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​បង្កើត​វិទ្យុ និង​សារ​ព័ត៌មាន​ តាម​បណ្ដាញ​អ៊ិនធឹណិត ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ជូន​ដល់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម កំពុង​រស់​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​កំណើត។ ក្រៅ​ពី​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ពិត​ដល់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម សារ​ព័ត៌មាន​​​​តាម​បណ្ដាញ​អ៊ិនធឹណិត​នេះ ក៏​កំពុង​ដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់ ជម្រាប​ព័ត៌មាន​ជូន​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​ឲ្យ​ដឹង​ពី​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម។

មើលព័ត៌មានចាស់ៗ >>
គេហទំព័រ​ទាំងមូល