ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ខ្មែរ​ក្រោម​អះអាង​ថា អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​រើសអើង និង​បង្ក​ការ​រំខាន​ដល់​អាជីវកម្ម​ខ្មែរ​ក្រោម

ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ខ្មែរ​ក្រោម​បោះ​ពុម្ព​អាវ​យឺត អះអាង​ថា អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ រើសអើង និង​បង្ក​ការ​រំខាន​ដល់​អាជីវកម្ម​ខ្មែរ​ក្រោម។ ការ​លើក​ឡើង​នេះ ដោយសារ​តែ​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម ខេត្ត​ព្រះ​ត្រពាំង បាន​បង្ខំ​ឲ្យ​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​​ខ្មែរ​ក្រោម​ម្នាក់ ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​ឯកសារ​មួយ ប៉ុន្តែ​មិន​ឲ្យ​លោក​អាន ក្រោយ​ពេល​លោក​បាន​បោះ​ពុម្ព​អាវ​យឺត ដែល​ដាក់​អក្សរ​ថា “ខ្មែរ​ក្រោម សាទរ​ទិវា​​ សិទ្ធិ​នារី​អន្តរជាតិ ៨មីនា”។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល