ចម្លើយ​សារភាព​របស់ ភោគ ឆាយ ដែល​បន្សល់​ទុក​នៅ​គុក​ទួលស្លែង (ភាគ​១០៦ច)

នាទី​ប្រវត្តិ​នៃ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​វាល​មរណៈ​សូម​លើក​យក​សេចក្តី​រាយការណ៍​អំពី ​ចម្លើយ​សារភាព​របស់ លោក ភោគ ឆាយ ស្ដីពី​សកម្មភាព​និង​ការទំនាក់​ទំនង​របស់​លោក​ជាមួយ​សកម្មជន​កុម្មុយនីស្ត​និង​ជា​កម្មាភិបាល​ខ្មែរ​ក្រហម​ជាន់​ខ្ពស់​មួយចំនួន ដូច​ជា លោក ហ៊ូ យន់, ហ៊ូ នឹម និង​អ្នក​មួយចំនួន​ទៀត។